Drie vragen aan Wouter Bulthuis van Rijkswaterstaat

Nieuwsbericht
12-11-2018
zout, verzilting, nieuwe zeesluis, maatregelen

De nieuwe zeesluis wordt de grootste zeesluis ter wereld. Dat betekent dat er bij het schutten meer zout water het Noordzeekanaal binnenstroomt. Wat doet Rijkswaterstaat hieraan? We vragen het aan Wouter Bulthuis, omgevingsmanager van het project Selectieve Onttrekking Zoutwater IJmuiden.

 

 

Hoe komt het dat er meer zout water het Noordzeekanaal in stroomt?

‘Met een afmeting van 70m. breed, 500m. lang en 18m. diep wordt de nieuwe zeesluis de grootste ter wereld. Per schutting komen er ongeveer 40 vrachtwagens strooizout extra het kanaal binnen in vergelijking met het schutten in de Noordersluis. Dat is erg veel. Op de achtergrond speelt er nog iets anders mee. Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Dat betekent dat er meer zout zeewater in het Noordzeekanaal zal stromen. Ook zal er als gevolg van de druk van het zeewater meer grondkwel in de lage polder komen. Vooral in droge perioden kan deze verzilting nadelig zijn voor de natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving van het Noordzeekanaal.’ 

Welke maatregelen gaat Rijkswaterstaat hiervoor nemen?

‘De maatregelen die wij nemen zijn erop gericht om te voorkomen dat er meer zout het kanaal instroomt als gevolg van het groter worden van de zeesluis. Dit houdt in dat er een zogenoemde zoutvang wordt gebouwd in het toeleidingskanaal van het Noordzeekanaal. Die zoutvang moet je je voorstellen als een soort brievenbus die door een gleuf zout water onder uit het kanaal afvoert naar zee. Die constructie werkt als volgt: zout water is zwaarder dan zoet water, waardoor het water in het kanaal gelaagd is. Onderin zit het zoute water en bovenin het zoete water. Het gemaal in het Noordzeekanaal zorgt ervoor dat we met deze brievenbusconstructie zo veel mogelijk zout water terugpompen of -spuien naar zee. De zoutvang houdt het zoete water tegen.

Op dit moment laat Rijkswaterstaat een ontwerp voor de zoutvang maken en het contract voor de uitvoering opstellen. De opdracht komt in 2019 op de markt, eind 2020 of begin 2021 start dan de bouw. De nieuwe sluis is een jaar eerder klaar dan de zoutvang. Deze periode gaan wij overbruggen met tussentijdse maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld effectiever schutten zijn, waardoor er minder zout water vrijkomt, of langer gebruikmaken van de Noordersluis. Een definitief maatregelenpakket volgt nog.’

Wat is de grootste uitdaging bij het ontwerpen van de zoutvang?

‘Dat is het bepalen van de effectiviteit. We moeten echt op zoek naar de perfecte locatie in het toeleidingskanaal. We kijken daarbij naar de waterstroom. Het is belangrijk dat de zoutvang op een plek komt waar zo min mogelijk turbulentie ontstaat, anders vermengt het zoute water zich te veel met het zoete water. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Ook de inpassing van de zoutvang in de omgeving is een pittige klus. Het Noordzeekanaalgebied is een omgeving waar op dit moment volop activiteiten plaatsvinden op een relatief klein oppervlak. Door het gebrek aan ruimte wordt het nog een heel gepuzzel om alles op z’n plek te krijgen. Omdat de werkzaamheden voor de zoutvang in het toeleidingskanaal plaatsvinden en niet in de vaarwegen, ondervindt de scheepvaart geen gevolgen. Wel is het zo dat de wachtplaatsen voor de binnenvaartschepen naar een andere locatie binnen het sluizencomplex verhuizen en verwachten we extra drukte aan de zuidoever. Het is letterlijk en figuurlijk schipperen met de ruimte.’   

 

Related news

 1. Nieuwsbericht
  02-07-2019

  Ook in de zomermaanden bouwt OpenIJ aan de nieuwe zeesluis. De maanden juli en augustus staan in het teken van het afzinken... lees meer »

 2. Nieuwsbericht
  11-06-2019

  De naam zegt het al: de brievenbuskuip is smal en diep. OpenIJ huurde dan ook een speciale kraan om hem te graven. De kuip... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  11-06-2019

  Het Sluis Operatie Centrum (SOC) is bijna klaar. De buitengevel van het hoofdgebouw is gereed en wordt na de zomer van een... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  11-06-2019

  Op de bouwplaats van de grote zeesluis in IJmuiden zijn op een gemiddelde werkdag zo’n 500 mensen aan het werk. Dat betekent... lees meer »