De zeehaventarieven Amsterdam stijgen in 2020 met 2%

Nieuwsbericht
16-12-2019
Zeehavengeld 2019

De zeehaventarieven voor 2020 stijgen met 2,04% ten opzichte van 2019. Deze stijging is gebaseerd op de inflatie in Nederland, waarbij  Port of Amsterdam er rekening mee houdt dat de Amsterdamse tarieven in lijn blijven met de havengelden die in omliggende havens in Noord-West Europa worden berekend. Havengeld is, naast erfpachtinkomsten, een van de inkomstenbronnen van Port of Amsterdam. Port of Amsterdam consulteert ORAM over de hoogte van de tarieven.