‘De circulaire haven’ in Pakhuis de Zwijger

Nieuwsbericht
11-05-2017
Havenavond Pakhuis de Zwijger

Dinsdag 16 mei vindt de tweede havenavond in Pakhuis de Zwijger plaats, met de titel ‘De circulaire haven’. Centraal staat de vraag hoe we met organisch afval en reststromen bouwen aan een biobased economie en wat de vraagstukken daarbij zijn. Roon van Maanen, clustermanager circulair en renewables van Havenbedrijf Amsterdam, geeft in een interview kort weer hoe wij deze rol zien, en wat onze plannen zijn. John Grin, hoogleraar systeeminnovatie aan de UVA en voorzitter Platform duurzame biobrandstoffen, schetst het grotere perspectief van de transitie naar een circulaire economie. Aan het woord komen verder onder meer Marieke van Nood van het AEB, Sytze van Stempvoort van PeelPioneers (circulaire startup gevestigd in Prodock), en Gert Jan Gruter, directuer van Avantium en bijzonder hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry aan de UVA. Voor het programma, zie https://dezwijger.nl/programma/afval-is-voedsel.

Dit is de tweede van drie bijeenkomsten die het havenbedrijf samen met Pakhuis de Zwijger organiseert over voor de stad en regio relevante haventhema’s. Op 18 april ging het over energietransitie, en op 12 juni zal het over relevante ontwikkelingen in de logistiek gaan. De eerste avond is terug te zien op: https://vimeo.com/213812577.

Met deze avonden wil het havenbedrijf aan een breed publiek laten zien en samen met hen verkennen hoe de haven de stad kan versterken en vice versa. Achterliggende reden is dat uit het reputatie-onderzoek 2015-2016 de aanbeveling kwam ons als havenbedrijf meer in publieke debatten te mengen en zo de kruisbestuiving tussen haven en metropoolregio te stimuleren. Pakhuis de Zwijger is op dit moment het meest toonaangevende podium in de stad voor thema’s en debatten die zowel business gerelateerd als maatschappelijk relevant zijn.

De avonden zijn gratis te bezoeken, maar het is handig te reserveren. De avonden zijn ook via live stream te volgen. Zie voor beide https://dezwijger.nl/programma/afval-is-voedsel.

Foto: Guusje Meeuwissen