Corona: maatregelen coronavirus bij Port of Amsterdam

Nieuwsbericht
13-03-2020
Coronavirus port of amsterdam

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, werken medewerkers van Port of Amsterdam vanaf 13 maart tot en met in ieder geval 31 maart zoveel mogelijk thuis. Hiermee volgen we de maatregelen die het kabinet op 12 maart heeft aangekondigd. Alle medewerkers zijn wel via telefoon of e-mail bereikbaar. Geplande vergaderingen kunnen telefonisch of middels een videocall doorgaan. Informatiebijeenkomsten en groepsbijeenkomsten zijn afgelast of verplaatst.

De operationele dienstverlening door Divisie Havenmeester loopt 24/7 door. Ook hier zullen enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen, maar deze staan continuïteit van de operatie niet in de weg.