Cacaomissie 2019: samen in handel én ontwikkeling

Nieuwsbericht
11-03-2019
Cacaomissie 2019

Ondernemen in het buitenland is voor een internationale haven en haar klanten gesneden koek. Maar een handelsmissie is meer dan alleen met klanten praten en handelspartners vinden. Dat geldt in elk geval wel voor de cacaomissie naar Ghana en Ivoorkust waar Port of Amsterdam initiatiefnemer van is. Deze cacaomissie, die van 11 tot 15 maart plaatsvindt, staat namelijk ook in het teken van de MVO-agenda.

De cacaomissie kent vier doelstellingen: promotie van het belang van samenwerking tussen het cacaocluster van het Noordzeekanaalgebied en de Ghanese en Ivoriaanse cacaovertegenwoordigers op gebied van handel en ontwikkeling, het identificeren van marktmogelijkheden en partners, het versterken van de nationale cacao-community en aandacht vragen voor en ondersteuning bieden aan duurzame initiatieven (MVO-agenda). Het is om deze doelstelling en die van het versterken van de community dat ook ontwikkelingsorganisaties als Solidaridad en Rainforest Alliance meedoen aan de missie.

De rest van de groep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de overheid: de provincie Noord-Holland, ministerie van Buitenlandse Zaken, gemeente Amsterdam en Zaanstad. Vanuit het bedrijfsleven zijn onder meer Cargill, Vollers, TMA, Tony’s Chocolonely en banken vertegenwoordigd.

De delegatieleider Elisabeth Post, gedeputeerde Havens van de provincie Noord-Holland, heeft er zin in: ‘Amsterdam is de grootste cacaohaven van de wereld en Zaanstad heeft een grote cacaoverwerkende industrie. Het Noordzeekanaalgebied is daarmee de grootste cacao-importeur en -verwerker van de wereld en dus van groot belang voor de economie van de provincie Noord-Holland. Om dat belang te onderstrepen en uit te dragen ga ik mee met de missie’.

Voor Cargill wordt het bezoek aan Ghana en Ivoorkust een ‘thuiswedstrijd’. Marijn Moesbergen: ‘Cargill is bij alle onderdelen van de cacaoketen betrokken: van inkoop van de cacaoboon tot en met het eindproduct in Zaanstad/Amsterdam en de tussenliggende handel. Wij zitten als bedrijf ook fysiek in Ghana en Ivoorkust.’ Cargill wil de cacaomissie gebruiken om de waarde van cacao voor onder meer onze regio te laten zien: ‘Voor Cargill is de missie een succes als we de autoriteiten en partners in Ghana en Ivoorkust de kracht en het complementaire karakter van de cacaowaarde-keten en het belang van de cacao-industrie voor onze landen kunnen laten zien.’, aldus Marijn Moesbergen.

Deze missie is breed van opzet. Het is niet alleen maar halen of brengen, maar ook het verduurzamen en transparanter maken van de keten is een van de doelstellingen. Moesbergen onderschrijft deze doelstelling: ‘Ons programma ‘Cargill Cacoa Promise’ onderstreept onze betrokkenheid om boeren en hun communities te helpen aan een beter inkomen en een hogere levenstandaard te krijgen.’

Emma Harbour, die meegaat en zich namens NGO Rainforest Alliance inzet voor de rechten van cacaoboeren zoekt de samenwerking in de keten: ‘Wij geloven in samenwerking om belangrijke zaken als kinderarbeid, redelijk inkomen, ontbossing en dat soort zaken onder de aandacht te brengen van de partijen die daar invloed op hebben. Daarom sluiten we ons ook graag aan bij deze missie, omdat hier alle partijen van de keten, van cacaoboeren, grote merken, handelaren, banken en havens, aanwezig zijn. Het geeft ons inzicht in wie wat doet, wanneer en waarom. Het is een mooie gelegenheid om nieuwe partnerships aan te gaan en verbinding te maken om met elkaar een bijdrage te leveren aan de oplossing van complexe, internationale vraagstukken binnen de keten.’

Eric Asselman, van Vollers (op- en overslagbedrijf van cacao) werkt al 33 jaar in de cacao en heeft een schat aan ervaringen en kennis. Toch is hij benieuwd naar het logistieke proces in Ghana en Ivoorkust: ‘Ik hoop vooral iets te leren van dit bezoek en ook ideeën op te doen. Het is bijzonder om met zoveel mensen met hele verschillende achtergronden en met enorm veel ervaring in en kennis over de cacaoketen op te trekken.’