Amsterdam zet versnelling IJ-oever verbindingen in

Nieuwsbericht
15-06-2017
Fotograaf: Henk Honing

Vandaag heeft het college van B&W van Amsterdam het definitieve voorkeursbesluit ‘Sprong over het IJ’ bekend gemaakt. Het college spreekt haar voorkeur uit voor versnelling van IJ-oever verbindingen. Dit voorkeursbesluit is niet het definitieve besluit. Het College geeft met dit besluit de opdracht om de haalbaarheid van haar besluit te onderzoeken. Een definitief go/no go besluit wordt in 2020 door de gemeenteraad genomen op voordracht van het college van B&W.

Havenbedrijf Amsterdam ziet de noodzaak voor een structurele verbinding met Amsterdam Noord en steunt het Amsterdamse gemeentebestuur in haar ambitie om deze te realiseren. Het havenbedrijf is een groot voorstander van een snelle oplossing van vervoersproblemen door het optimaliseren van veren waarmee een begin is gemaakt en het ontwikkelen van station Sixhaven. De besluitvorming ten behoeve van het daadwerkelijk realiseren van deze maatregelen zou wat betreft het havenbedrijf nog sneller mogen.

Het havenbedrijf ziet echter liever in plaats van een brug de verbinding via een tunnel gerealiseerd om de volgende redenen:

  1. Een brug geeft nautische risico’s. Het beperkt de manoeuvreerruimte voor de scheepvaart, zorgt voor een groter risico op aanvaringen o.a. door plaatsing van pijlers in de vaarweg en geeft minder zicht bij slecht of mistig weer. Radarbeeld wordt door een brug verstoord.
     
  2. Een brug zal vaak openstaan voor fietsers en voetgangers om zowel beroeps- als recreatievaart doorvaart te verlenen.
     
  3. Een brug heeft tot slot gevolgen voor de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Deze zal verplaatst moeten worden indien de Gemeenteraad deze zomer het definitieve voorkeursbesluit neemt de Javabrug op de voorziene locatie ‘Kop Java’ te bouwen.

Het havenbedrijf spreekt nadrukkelijk haar waardering voor de stad uit om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor het eventueel verplaatsen van de PTA. Daarmee toont de stad haar steun aan de cruisesector die belangrijk is voor de stad en de regio en circa EUR 100 miljoen aan inkomsten op jaarbasis genereert.
Ook is dit in lijn met het besluit voor het 10 jaar eerder aanleggen van de nieuwe zeesluis waar Amsterdam financieel aan bijdraagt. De nieuwe zeesluis die in 2022 operationeel is, faciliteert de cruisesector en het achterlandvervoer via binnenvaart.

Tunnel
Havenbedrijf Amsterdam heeft de voorkeur voor een tunnel als vaste oeververbinding. In de ‘Nota van Beantwoording Inspraak en Advies Voorkeursbesluit Sprong over het IJ’, pagina 399: ‘MKBA en Kwalitatieve Review Sprong over het IJ, 2 juni 2017’, staat een vergelijking tussen de ondiepe Javatunnel en oorspronkelijke Javabrug. De ondiepe tunnel variant scoort beter dan de brug.

Mocht Amsterdam op 19 juli 2017 definitief kiezen voor een brug dan zal het nog te maken ontwerp nautisch veilig en toekomstbestendig moeten zijn. Dat betekent dat het havenbedrijf en het Centraal Nautisch Beheer een brug wensen op N.A.P. +11,35 hoogte. Op die manier kan de binnenvaart met ‘4 High Cube Containers’ via Het IJ, een belangrijke Europese transportader, het achterland kan bereiken.

Vervolgproces
Net als de voorgaande periode zal ook de komende maanden het havenbedrijf optrekken met de gemeente Amsterdam om een locatie te vinden voor een nieuwe cruiseterminal. De stad nodigt het havenbedrijf uit om een derde locatie te zoeken naast de al gevonden locaties Coenhaven en Achtersluispolder in Zaanstad. Dat proces loopt.

De komende maanden zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn per locatie en welke locatie de voorkeur heeft. Het havenbedrijf is blij met de koppeling van de gemeente tussen de toekomst van de PTA en de bouw van de brug; geen brug voordat er een oplossing voor de zeecruise is gevonden.

Tot slot wil het havenbedrijf ook haar waardering uitspreken voor de samenwerking met  Rijkwaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de havengemeenschap en de regio. Ook de komende maanden blijft het havenbedrijf volop inzetten om gezamenlijk de belangen van de havengemeenschap en de nautische sector te vertegenwoordigen en tegelijkertijd in goed overleg met de gemeente Amsterdam een constructieve bijdrage te leveren om de stad bereikbaar te houden en de stadsdelen te verbinden.