Amsterdam introduceert containertarief binnenhavengeld

Nieuwsbericht
27-07-2017
Containertarief

Havenbedrijf Amsterdam gaat het voor containerbinnenvaart aantrekkelijker maken om ook voor kleinere hoeveelheden containers in de haven van Amsterdam een stop te maken. Per 1 augustus 2017 wordt het voor de containerbinnenvaart mogelijk om bij een opgave voor het binnenhavengeld te kiezen om te betalen op basis van het aantal overgeslagen TEU. 

Door de introductie van dit containertarief wil Port of Amsterdam het containervervoer per binnenvaart verder stimuleren. Naast de huidige methodiek is er vanaf 1 augustus ook de mogelijkheid om per TEU opgave te doen. Een opgave per TEU is voordeliger bij een incidenteel bezoek waarbij een klein aantal containers wordt overgeslagen. Bij frequente bezoeken met overslag van grotere hoeveelheden containers is het voordeliger om te kiezen voor bijvoorbeeld een weekbriefje.

Aanleiding

Op dit moment betalen containerbinnenvaartrederijen in Amsterdam binnenhavengeld op basis van het bruto laadvermogen van het schip in combinatie met een gekozen verblijftijd. Het komt echter regelmatig voor dat terminals in Amsterdam een kleine hoeveelheid containers aanbieden om te worden vervoerd naar het achterland. Containerbinnenvaartrederijen zijn dan niet altijd genegen om voor deze kleinere hoeveelheden containers een stop te maken omdat men dan binnenhavengeld moet betalen voor het totale bruto laadvermogen. Containers blijven daardoor in bepaalde gevallen langer staan dan nodig. Dit leidt tot hogere kosten in de keten. In andere gevallen wordt ervoor gekozen om deze containers per truck naar de volgende bestemming te vervoeren.

Om deze nadelen van het huidige stelsel weg te nemen introduceert Port of Amsterdam per 1 augustus 2017 een binnenhavengeld-tarief per TEU waardoor het voor de containerbinnenvaart aantrekkelijker wordt om ook voor kleinere hoeveelheden containers een terminal aan te doen. Het containertarief gaat € 2,- per TEU bedragen, met een minimum bruto bedrag van € 50,-. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het containertarief is hieraan een verblijfstijd van max 24 uur gekoppeld. In deze tijd kunnen één of meerdere terminals in Amsterdam worden aangedaan.

Bij de opgave per TEU dient de rederij het manifest mee te sturen. Het aantal opgegeven TEU dient dan overeen te komen met het aantal op het manifest. Wanneer een containerschip een groot aantal containers lost / laadt kan de klant ervoor kiezen om gewoon een weekbriefje te kopen.

Voordelen / effecten TEU tarief

Met de introductie van het TEU tarief wil het havenbedrijf Amsterdam het vervoer van containers per binnenvaart stimuleren en heeft hierbij de volgende effecten voor ogen:

  • Het verkorten van de turnovertijd van containers op de terminals in Amsterdam waardoor de service naar afroepende partijen in het achterland wordt vergroot;
  • Het verhogen van het aantal aan en af te voeren containers per binnenvaart;
  • Het verbeteren van de mogelijkheden voor ladingbundeling en samenwerking tussen terminals.
  • Afname van vervoer van containers per truck en hiermee CO2 reductie en afname wegvervoer

Voor meer informatie: https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/binnenvaart/binnenhavengeld