Amsterdam Circular Challenge Event

Nieuwsbericht
30-08-2017
Circular Challenge

27 september, 15.00 uur, PRODOCK

Startups die hét innovatieve idee hebben om de metropoolregio Amsterdam en de haven te verduurzamen, hebben zich de afgelopen maanden kunnen buigen over drie challenges op het gebied van biomassa, CO2 en big data. Tijdens het event van 27 september pitchen de zes beste startups hun ideeën voor juryvoorzitter Jacqueline Cramer en de directies van Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB Amsterdam. Deze drie partijen werken samen onder de naam Clean Capital,  en willen met deze challenges de circulaire economie stimuleren in de metropoolregio Amsterdam.
Lees verder en meld je aan voor het event op 27 september via http://www.cleancapital.nl/event/award-event-amsterdam-circular-challenge/.

De Challenges

Amsterdam is een urban mine voor startups die actief zijn op het gebied van de circulaire economie. De stad biedt talrijke mogelijkheden om materialen, emissies en data om te zetten in waardevolle businesscases. Onze oproep voor ideeën was gericht aan gemotiveerde startups die zich willen verdiepen in stad en haven rond de volgende challenges:

Challenge 1 – Biomassa

De haven van Amsterdam is een knooppunt in stedelijke en interregionale afvalstromen. We zijn op zoek naar innovatieve technologieën en processen om biomassa, reststromen en afvalstoffen om te zetten in waardevolle grondstoffen. Met een businessmodel dat binnen vijf jaar winstgevend kan zijn.             

Challenge 2 – CO2

Amsterdam stoot door afvalverbranding en waterzuivering CO2 uit met een zuiverheid van 99,9%. We zijn geïnteresseerd in technologieën die deze CO2 kunnen afvangen en omzetten in een vorm die bruikbaar is voor producten en industriële processen. Of die de zuiverheid voor potentiële gebruikers kunnen verbeteren. Combinaties met waterstofgas of andere brandstoffen zijn welkom.

Challenge 3 – Digitale oplossingen

De industrie en onze samenleving worden steeds meer datagestuurd. We zijn op zoek naar startups die data, connectiviteit en slimme algoritmes kunnen gebruiken als basis voor producten, services en infrastructuur voor een circulaire economie. Of dit nu gebeurt door het toepassen van datamining op bestaande gegevens van Amsterdamse nutsbedrijven en big data-bronnen, of door het implementeren van sensoren, machine learning of kunstmatige intelligentie, wij staan open voor jouw unieke suggesties!            

Uit de aanmeldingen van de afgelopen maanden worden eerste helft september zes startups met de beste ideeën/oplossingen geselecteerd. Zij pitchen hun idee tijdens het Amsterdam Circular Challege Event van 27 september. De drie winnaars krijgen een gratis werkplek, middelen, data en toegang tot het netwerk van CleanCapital en Amsterdam.