IJmuiden sluizencomplex

Zoutgehalte in Noordzeekanaal

Door de droogte van afgelopen weken en het tekort aan neerslag heeft Nederland te maken met lage rivierwaterstanden en hoge zoutwaardes op het kanaal.

Dit is niet goed voor de waterkwaliteit. Rijkswaterstaat neemt de komende weken maatregelen en heeft ons verzocht om het schutregime van de sluizen in IJmuiden aan te passen. Dit moet ervoor zorgen dat er minder zout het Noordzeekanaal in komt.

Aangepast schutregime

In plaats van op aanvraag gaan we zoveel mogelijk schepen tegelijk schutten. Dat gebeurt in blokken van twaalf uur. Dat beperkt het aantal schuttingen per dag. Deze maatregel gaat komende dinsdag 19 juli in. Ook zal er pas geschut worden bij voldoende aanbod. Een gevolg hiervan is dat er vertragingen kunnen ontstaan doordat niet alle schepen kunnen worden geschut wanneer ze dat willen. Hoeveel vertraging er ontstaat is op dit moment niet te zeggen want dat is afhankelijk van het scheepsaanbod. De sluisplanning wordt doorlopend gemaakt, aangepast en gecommuniceerd met alle betrokkenen die de sluis gebruiken.

Hoe lang het tijdelijke schutregime gaat duren weten we nog niet. De waterstanden worden structureel gemonitord en twee keer per week in een overleg tussen Rijkswaterstaat en het Centraal Nautisch Beheer (CNB) geëvalueerd. Rijkswaterstaat bepaalt of de genomen maatregelen voldoende helpen en aan de hand daarvan kijken we wat de vervolgstappen zijn. Of we weer terug kunnen naar het gewone schutregime of dat er nog andere maatregelen nodig zijn. We zijn continu in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de scheepvaart zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Bekijk hier ook het Basijn (bekendmaking aan de scheepvaart).