Ondertekening verhuizing ICL

Stad en havenbedrijven tekenen verhuisplan voor ICL naar HES-terrein

Met de voorgenomen verhuizing van ICL Fertilizers van de Fosfaatweg in de Coenhaven naar een deel van het terrein van HES Bulk Terminal (voormalige OBA) aan de Westhavenweg, wordt een grote stap gezet in de verduurzamingsstrategie van Port of Amsterdam.

Het havengebied verkleurt steeds meer naar non-fossiel. ICL zal zo’n 12 hectare van het HES-terrein innemen. De afgelopen jaren heeft HES al 15 hectare vrijgespeeld voor andere ladingsstromen dan kolen.

Duurzamer fabriceren

Bij Port of Amsterdam zijn we blij dat ICL Fertilizers behouden blijft voor de haven: “Het is belangrijk voor de werkgelegenheid en innovatie”, aldus Jeroen Lotze, manager Real Estate. Deze nieuwe fabriek, die circa 2026 operationeel moet zijn, gaat duurzamer fabriceren. Fosfaat, dat één van de grondstoffen is voor het maken van kunstmest, zal veel meer uit rioolwater worden teruggewonnen, in plaats van het uit mijnen te halen. Voor HES Bulk Terminal betekent de komst van ICL een nieuwe belangrijke stap in de transitie van kolenterminal naar een multi-purpose terminal. Dit proces zijn zij gestart door het streven van Port of Amsterdam om in 2030 een kolenvrije haven te zijn.  

Win-win situatie

De ondertekening van de Head of Terms (intentieverklaring) op 2 november door de gemeente Amsterdam, ICL Fertilizers, HES Bulk Terminal, projectontwikkelaars Heren2 en Marcia Sookha en Port of Amsterdam werd door de wethouders Hester van Buren en Reinier van Dantzig een win-win-situatie genoemd. Met het beoogde vertrek van ICL uit de Coenhaven komt er milieuruimte vrij aan de Noordzijde van het IJ voor Haven-Stad en maakt het havenbedrijf opnieuw een verduurzamingsstap.  

Meer informatie is te lezen in het persbericht dat door de gemeente Amsterdam is gepubliceerd.