ondertekening samenwerking Havens door CEO Port of Amsterdam en Port of Rotterdam

Samenwerking havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam intensiever

De havenbedrijven willen onderzoeken op welke gebieden ze nog meer kunnen samenwerken. Ze zien bijvoorbeeld op operationeel en strategisch niveau kansen om efficiënter te werken en het gemak voor klanten te vergroten. Ze hebben de intentie vastgelegd in een verklaring.

Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam hebben hun samenwerkingsovereenkomst uit 2010, die dit jaar afloopt, met nog eens vijf jaar verlengd. Volgens de havenbedrijven is de samenwerking succesvol gebleken. Een van de resultaten uit de vorige overeenkomst is de introductie van HaMIS in Amsterdam.

De havenbedrijven willen onderzoeken op welke gebieden ze nog meer kunnen samenwerken. Ze zien bijvoorbeeld op operationeel en strategisch niveau kansen om efficiënter te werken en het gemak voor klanten te vergroten. Ze hebben de intentie vastgelegd in een verklaring."Door meer samen te werken, werken we efficiënter en verbeteren we de internationale concurrentiepositie van Nederland." Dat zegt Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam. "Onze gezamenlijke inspanning is goed voor onze klanten. Door systemen en processen te harmoniseren, krijgen klanten meer waar voor hun geld," zegt Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam.

HaMIS

De overeenkomst uit 2010 sprak onder andere de intentie uit om onderzoek te doen naar een gezamenlijk havenmanagementsysteem. Inmiddels heeft dat geleid tot een in beide havens volledig in bedrijf zijnde opererend managementsysteem met de naam HaMIS.

Dit gezamenlijke systeem vormt een basis voor verdere afstemming van havenprocessen en wet- en regelgeving, zoals bij de afgifte van scheepsafval. Andere onderwerpen die de twee havenautoriteiten nu willen onderzoeken op hun meerwaarde zijn bijvoorbeeld:

  • het beheer van haveninfra;
  • inkoop, zoals het gezamenlijk inkopen van producten en diensten;
  • informatiemanagement, bijvoorbeeld voor de detectie van binnenvaart en duwbakken;
  • het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het spoorvervoer.

Ook op het gebied van duurzaamheid en milieu, innovatie, human resources & juridische zaken en belangenbehartiging zien de havenbedrijven mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling.