ADM-terrein nodig voor circulaire economie

Nieuwsbericht
13-12-2017
ADM Terrein

Voor het vormgeven van de circulaire economie is in het bestaande Amsterdamse haven-industrieel complex méér ruimte nodig. Ruimte die door de aantrekkende economie en een uitdijende stad al fors onder druk staat, ondanks intensiveringsbeleid van het havenbedrijf. In die situatie is het ondenkbaar dat een kavel van 23 ha land en 20 ha water nog langer wordt onttrokken aan zijn bedrijvenbestemming. Port of Amsterdam wenst daarom dat het ADM-terrein zijn havenfunctie terugkrijgt, zo snel mogelijk.

Dat is de strekking van de inspraak van het havenbedrijf op dinsdag 12 december 2017 tijdens een expertsessie/hoorzitting over het ADM-terrein. Het havenbedrijf sprak daar op uitnodiging van de gemeenteraad van Amsterdam.

Het ADM-terrein is eigendom van Chidda en Amstelimmo. Het kavel heeft sinds jaar en dag een bedrijvenbestemming en is sinds 1997 gekraakt. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan Amerikahaven in 2013 ook bepaald dat het terrein is bedoeld als bedrijventerrein. De strekdam (Stromboliweg) wordt op dit moment intensief gebruikt voor het afmeren van binnenvaarttankers. Ook in de toekomst zal de strekdam die functie behouden.

Terreinen met haveninfrastructuur en milieuruimte zijn schaars in Amsterdam. Die schaarste wordt groter naarmate de transformatie naar de circulaire economie én de energietransitie gestalte krijgen. Met name in de transformatieperiode van enkele decennia, is veel ruimte nodig om zowel nieuwe als bestaande bedrijvigheid adequaat te faciliteren. Nu al ziet het havenbedrijf de vraag naar vrije kavels toenemen en de strategische voorraad slinken. Zonder strategische voorraad zet de haven zichzelf als het ware klem en stagneert de economische ontwikkeling van het haven-industrieel complex. Daarmee komt de uitvoering in gevaar van Visie 2030 en het Strategisch Plan 2017-2012, waarmee de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder instemde.

De druk wordt verder vergroot door de transformatie van de Coen- en Vlothaven die de gemeente wil omvormen tot stedelijk gebied. Daarmee wordt een huidig groot industrie- en bedrijventerrein onttrokken aan de haven. Deze plannen voor stedelijke ontwikkeling presenteerde de stad recent onder de naam Haven-Stad.

Onder al deze omstandigheden is het onverstandig het ADM-terrein nog langer te beschermen als plaats voor activiteiten die indruisen tegen de oorspronkelijke en actuele bestemming.

De eigenaren van het ADM-terrein verhuren sinds 2015 een groot gedeelte van het terrein aan de firma Koole Maritiem. De firma Koole is wereldwijd een grote speler op het gebied van decommissioning. Dat is een activiteit op het gebied van berging en sloop van scheepswrakken. Koole heeft daarnaast het voornemen om ter plaatse schepen te “refitten”. Dat is het deels verwijderen van onderdelen van schepen en deze schepen weer opbouwen met nieuwe elementen. Ook heeft Damen Shiprepair op termijn interesse. Beide bedrijven passen goed in het beleid van het havenbedrijf om meer bedrijven te faciliteren op het gebied van de ‘circulaire economie’. Omdat Koole bovendien een groot bedrijf is, kan de vestiging in het Amsterdamse havengebied ook weer aanverwante bedrijven aantrekken. Port of Amsterdam ziet die situatie graag bestendigd.

Gerelateerde berichten

 1. Nieuwsbericht
  17-01-2019

  'Als het over de vergroening van de chemie gaat, kunnen de meesten zich hier geen voorstelling bij maken. Dat is jammer,... lees meer »

 2. Nieuwsbericht
  15-01-2019

  Na 20 jaar in het hotelwezen gewerkt te hebben, kreeg Andres Fellenberg van Clean The World in (jaartal) zijn Eureka-moment... lees meer »

 3. Nieuwsbericht
  14-01-2019

  ‘Grondstoffen zijn van onschatbare waarde, omdat ze ons bestaan mogelijk maken. In een goed circulair model hebben we oog... lees meer »

 4. Nieuwsbericht
  07-01-2019

  Port of Amsterdam zet in op circulaire industrie en levert daarmee een bijdrage aan de ambitie van de stad Amsterdam om in... lees meer »