U bent hier:

'Waterstofketen moet sneller volwassen worden', vindt brede coalitie van bedrijven

Persbericht
07-04-2021

Wij gaan de waterstofeconomie in Nederland versnellen, en wel nu. Meer dan 80 Nederlandse bedrijven hebben de handen ineengeslagen om te laten zien dat ze van waterstof in Nederland een succes gaan maken; voor de werkgelegenheid, voor de economie én voor het klimaat.

Vandaag overhandigen zij hun ‘Bidbook vol Waterstof-commitments’ aan Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans. Een boek vol toewijding, concrete plannen en projecten.

Initiatiefnemers Gasunie, Toyota (Louwman Group), Groningen Seaports, Remeha, Shell, Stedin Groep en Port of Amsterdam bouwden de coalitie uit tot een indrukwekkend gezelschap van bedrijven uit de hele waterstofketen én daarbuiten: producenten, industrie, mobiliteit, techniek en advies. Van innovatieve start-ups tot grote multinationals.

Het bidbook toont een uniek overzicht van nieuwe waterstofprojecten en concrete plannen in heel Nederland:

  • Dieselaggregaten en machines op aardgas worden in dit bidbook omgebouwd tot mini-elektrolysers, waterstofaggregaten en -machines. In te zetten bij festivals, bouwprojecten, op campings, in fabrieken van koekjes, brood en meer. Alles plug and play.
  • Bedrijven die hun schepen, vrachtwagens, zware bedrijfswagens en personenauto’s willen vervangen voor voertuigen op waterstof; bedrijven die deze voertuigen leveren én bedrijven die de tankinfrastructuur hiervoor aanleggen en de waterstof leveren;
  • De aanleg en aanpassing van offshore windparken, van grootschalige ondergrondse infrastructuur en specifieke installaties bovengronds. Van wind op zee naar waterstofgebruik achter de voordeur van een industriebedrijf of woning;
  • De bouw van waterstoffabrieken en elektrolysers bij industrie- en chemiebedrijven om in de toekomst de CO2-uitstoot te verminderen.

Het hele bidbook ademt ambitie: bedrijven investeren fors en durven risico te nemen. Ze laten zien dat Nederland de kennis, ervaring, ligging én bedrijven heeft voor een succesvolle waterstofketen. Een keten waarin de overheid niet kan ontbreken.

Naast het bieden van commitment vragen de bedrijven ook commitment van de overheid. Daarom zijn onder regie van professor future energy systems Ad van Wijk belangrijke beleidsvragen opgesteld in de vorm van ‘De 10 waterstof-commitments van Nederland’:

  1. Wij zullen waterstof liefhebben gelijk wij ook elektriciteit liefhebben.
  2. Wij zullen onze gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten, tankinfrastructuur en haven-faciliteiten ruimhartig en spoedig geschikt maken voor waterstof.
  3. Wij zullen schone waterstofproductie, transport, vraag, innovatie en bedrijvigheid ruimhartig financieel ondersteunen voor een schone, gezonde en krachtige economie, werkgelegenheid, milieu en leefomgeving.

Er zijn nog zeven commitments die aangeven: dit is een call to action. Schone waterstof is een unieke kans om ons uit de crisis te investeren en te ondernemen. Laten we het nu doen en voorkomen dat de landen om ons heen ons inhalen.

Koplopers Nederland Waterstofland is een initiatief van de zeven bedrijven achter Missie H2: Gasunie, Toyota (Louwman Group), Groningen Seaports, Remeha, Shell, Stedin Groep en Port of Amsterdam. Op woensdag 7 april van 13.00 tot 14.15 uur is het eerste exemplaar overhandigd aan Diederik Samsom tijdens een online event.

H2ships: varen op waterstof

Binnenkort vaart één van onze eigen vaartuigen op waterstof. Daar werken we nu aan met TU Delft in het Europese project H2Ships, van Interreg North West Europe. Het gaat om het vaartuig dat we inzetten voor speciale gelegenheden, zoals jubilea of een afscheid, en rondvaarten door de haven.

Bij Port of Amsterdam maken we ons hard voor de productie en het toepassen van waterstof. Wij geloven dat waterstof een grote bijdrage levert aan de energietransitie en het verschonen van de scheepvaart. Daarom doen we mee met H2ships, een pilot van Interreg North West Europe, waarmee we kijken hoe de scheepvaart kan varen op waterstof. Voor deze pilot bouwen we ons eigen vaartuig om naar een elektrisch vaartuig, dat wordt aangedreven op door waterstof. 

Maar hoe gaat dat in zijn werk? En hoe wordt die waterstof gemaakt? In dit filmpje leggen Patricia Haks (Projectmanager) en Jan Egbertsen (Manager Innovation) het uit.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Meer over waterstof
Naast H2Ships, zijn er nog veel meer projecten en initiatieven op het gebied van waterstof in de Amsterdamse haven. Zo doen we mee aan Missie H2, vind je sinds kort het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven, werken we met Tata Steel en Nouryon aan een waterstoffabriek en onderzoeken we de mogelijkheden voor de bouw van een fabriek voor de productie van synthetische kerosine met behulp van waterstof. Ontdek meer over onze waterstofprojecten.

Werken aan import van 1 miljoen ton groene waterstof in Amsterdamse haven

Port of Amsterdam en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis 1 miljoen ton groene waterstof importeren in de Amsterdamse haven.

Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen onderzoeken ze de komende zes maanden daarvan de haalbaarheid, stellen ze een blauwdruk op en schetsen ze een routekaart richting 2030 én daarna.

Onder de naam H2Gate hebben Port of Amsterdam, Evos, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs de handen ineengeslagen om de technische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken van het importeren en opslaan van waterstof op industriële schaal. Ook werken de partijen gezamenlijk aan een blauwdruk voor een import-, opslag-, distributie- en handelshub, bestaande uit faciliteiten met een totale doorvoercapaciteit van 1 miljoen ton waterstof per jaar.

Goede uitgangspositie 

De vijf partijen verwachten dat waterstof een centrale rol gaat spelen in de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Die transitie is noodzakelijk om in 2050 te voldoen aan het Europese doel om klimaatneutraal te zijn. Amsterdam is goed gepositioneerd om in deze transitie een belangrijke rol te spelen. Zo is de Amsterdamse haven al decennialang een toonaangevend internationaal knooppunt voor de handel in energieproducten. En zijn er in de Amsterdamse metropoolregio veel initiatieven gaande die voor de ontwikkeling zorgen van een groen waterstofcluster, zoals productie van groene waterstof.

De H2Gate-partners delen de visie dat naast lokale productie van waterstof ook import nodig is om aan de toekomstige vraag in Europa te voldoen.

Bouwen aan een internationale supply chain 

Waterstoftransport heeft wel z’n uitdagingen. Om grote hoeveelheden te transporteren moet waterstof sterk worden gecomprimeerd en gekoeld. In het H2Gate project verkennen we de mogelijkheden van de verschillende waterstofdragers. Daaruit volgen later mogelijk studies en proefprojecten voor ontwerp en realisatie.

Het H2Gate-project wordt gezien als een belangrijke stap in de realisatie van een internationale supply chain voor waterstof op commerciële schaal. Afhankelijk van de beschikbaarheid van groene waterstof over de hele wereld en de groei van de vraag in Europa, kan deze toeleveringsketen naar verwachting tegen het einde van dit decennium opschalen.

Ramon Ernst, Managing Director van Evos Amsterdam: 'Dit project past perfect in onze ambitie om infrastructuuroplossingen te ontwikkelen voor een koolstofvrije energietoekomst. De expertise van Evos ligt in de opslag en behandeling van grote hoeveelheden energieproducten en we willen ons portfolio graag verder uitbreiden met nieuwe schone vormen. We zijn blij om met capabele en gemotiveerde partners aan een gedeelde visie te kunnen werken.’

Eduard de Visser, hoofd Strategie en Innovatie Port of Amsterdam: 'Als Port of Amsterdam willen we koploper zijn in de energietransitie. Onze gevestigde positie als formidabele, internationale energiehub betekent dat we de infrastructuur, de partners en de kennis en ervaring hebben om een katalysator te zijn voor nieuwe, duurzame energieproducten. Wij zijn er trots op om met Evos en andere partners samen te kunnen werken aan H2Gate. Het laat mooi zien hoe innovatief en ondernemend de Amsterdamse haven is.’

image

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven geopend

Nieuwsbericht
01-03-2021

Het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven is vandaag geopend. Het tankstation van OrangeGas ligt aan de Australiëhavenweg, langs de A5 en is 24/7 open. Hiermee is weer een stap gezet richting een waterstofeconomie.

Op de locatie aan de Australiëhavenweg worden uitsluitend schone brandstoffen aangeboden. Naast waterstof ook bio-CNG (groengas), elektriciteit en vloeibare CO2 komt daar later ook HVO100 en LBG bij. HVO100 is een synthetische brandstof die 100% wordt gemaakt van restmaterialen van plantaardige oliën en vetten. LBG is Liquefied Bio Gas, ofwel vloeibaar biogas.

Joyce van Os de Man, directeur Benelux bij OrangeGas: ‘Het is ongelofelijk gaaf dat het waterstofstation in Amsterdam nu open is. In dit tankstation worden ook andere schone brandstoffen aangeboden. Met dit station sluiten we perfect aan bij het zero-emissie beleid van Amsterdam.’

De gemeente Amsterdam is één van de klanten van het waterstof tankstation. Samen met zeven andere havenbedrijven hebben zij de ambitie om binnen twee jaar met 20 voertuigen op waterstof te gaan rijden. Daarnaast zijn er taxi’s maar ook particulieren die al op waterstof rijden. Er is veel interesse uit de transport- en bouwwereld om over te schakelen naar waterstof vrachtwagens. Binnenkort zullen er meer waterstofstations volgen in de Amsterdamse haven.

Port of Amsterdam zet de komende jaren in op waterstof. Voor een klimaatneutrale samenleving in 2050 hebben we naast duurzame energiebronnen als zon en windenergie, bio- en synthetische brandstoffen nodig maar ook waterstof. Dit waterstofstation is één van de vele initiatieven waarin Port of Amsterdam een rol speelt door te faciliteren en of te investeren. Rijden op waterstof is emissievrij. Waterstof is geen brandstof maar een energiedrager. De auto’s tanken waterstof die in het voertuig door een brandstofcel wordt omgezet in elektrische energie.

Meer info over onze andere waterstofinitiatieven vind je op onze waterstof pagina.

Amsterdamse havenregio wil 20 voertuigen op waterstof in 2 jaar

Nieuwsbericht
21-01-2021

Het doel is ambitieus: binnen twee jaar 20 voertuigen op waterstof laten rijden. Samen met de gemeente Amsterdam en zeven bedrijven uit de Amsterdamse havenregio onderzoekt Port of Amsterdam deze mogelijkheden.

De nadruk ligt op zware bedrijfswagens. Zoals trucks, afval inzamelvoertuigen, betonmixers en kraanwagens. In dit segment zien de deelnemers de grootste kansen voor waterstof.

Gezamenlijk mogelijkheden verkennen

Zeven bedrijven actief in de havenregio; A. Jansen BV, Bouwhub Amsterdam, Gam Bakker, GP Groot, Theo Pouw Groep, TMA Logistics, Waternet en de gemeente Amsterdam bundelen met Port of Amsterdam hun krachten op het gebied van waterstof. We bouwen kennis en ervaring op over het gebruik van waterstof voor zware bedrijfswagens. Ook verkennen we de mogelijkheden van een gezamenlijke subsidieaanvraag, zoals de DTKI regeling. Deze nationale regeling ondersteunt duurzaam vervoer met een lage CO2-uitstoot. Verder biedt het gezamenlijk optrekken voordelen in aanschaf, service en onderhoud.

De eerste drie waterstof personenauto’s van Port of Amsterdam en Waternet rijden inmiddels al in het havengebied. Hiermee helpen zij mee de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast is de verwachting dat de eerste afvalinzamelvoertuigen op waterstof van de gemeente Amsterdam dit jaar de weg op gaan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam is trots op dit gezamenlijke initiatief. Het laat zien dat deze bedrijven in de Amsterdamse haven voorop durven te lopen in de transitie naar emissievrij transport. Het is mooi dat iedereen elkaar weet te vinden en de ambitie heeft om met elkaar te werken aan een duurzame haven.”

Waterstof tanken in de Amsterdamse haven

Met de realisatie van drie waterstof tankstations in de Amsterdamse haven is waterstof voor de bedrijven een serieuze optie voor emissievrij transport. Orangegas heeft de bouw van haar tankstation afgerond en staat op het punt om te openen. Holthausen Energy Points verwacht na de zomer van 2021 in bedrijf te gaan. Tot slot heeft ook Shell een vergunning ontvangen en is begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een waterstoftankstation in het Amsterdamse havengebied.

Transitie naar een duurzame samenleving

Waterstof speelt een cruciale rol in de verduurzaming van Nederland en de Amsterdamse metropoolregio. Daarom stimuleert én investeert Port of Amsterdam in waterstof als duurzame energiedrager. Als Europese zeehaven zijn we voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale haven in 2050.

Meer informatie?

Port of Amsterdam nodigt bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. Neem voor meer informatie contact op met Joey van Elswijk, Commercieel Manager bij Port of Amsterdam. Mail: joey.van.elswijk@portofamsterdam.com.

Missie H2 in de Amsterdamse haven

Nieuwsbericht
12-01-2021
Port of Amsterdam maakt zich sterk voor het opschalen van de productie van groene waterstof. Wij zien groene waterstof als belangrijke bouwsteen voor de energietransitie en als toekomstig product voor de haven.

Samen met Missie H2 hebben wij als doel Nederland een waterstofland te maken. Met de (water)sporters van TeamNL als drijvende kracht.

Maar wat is die belangrijke rol van waterstof nou precies? En wat doen we in de haven eigenlijk allemaal al met waterstof? Eduard de Visser, Strategy Director bij Port of Amsterdam, ging voor Missie H2 op pad met Olympische roeisters Ilse Paulis en Marieke Keijser.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Missie H2 lanceert interactieve kaart met waterstofprojecten

Nieuwsbericht
08-10-2020

Missie H2, de coalitie van zeven Nederlandse bedrijven met sterke waterstofambities, lanceert vandaag een interactieve waterstofkaart. Alle waterstofprojecten van de partners in één handzaam online overzicht.

Al vanaf augustus 2019 werken onder de naam Missie H2 zeven bedrijven samen om waterstof in Nederland op de kaart te zetten: Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Groningen Seaports en Port of Amsterdam. Vanuit hun coalitie sponsort Missie H2 TeamNL, het team met de allerbeste sporters van Nederland dat uitkomt op internationale toernooien en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio. Eerst gepland in 2020, nu dus in 2021.

Alle projecten op één kaart

Om de samenwerking kracht bij te zetten, heeft Missie H2 een overzicht gemaakt van alle concrete waterstofprojecten van de coalitiepartners. Ze staan op de interactieve kaart van ons land, als bewijsvoering voor de kreet "Nederland waterstofland”. De kaart is vrij toegankelijk via https://waterstofkaart.missieh2.nl/# en via de waterstofpagina van Port of Amsterdam.

Belang van vooruitkijken

Ook zwemmer Ferry Weertman en zeilster Marit Bouwmeester zitten 'verstopt' in de kaart. Zij hebben het over het belang van vooruitkijken en al vroeg weten wat je wil om op een later moment topprestaties te leveren. In die fase zit waterstof ook. ‘Wij moeten er nu voor kiezen om vanaf 2030 te profiteren van deze groene keuze en dan topprestaties leveren.’

Waar de kaart nu vooral nog wit is, zal deze na verloop van tijd steeds meer oranje kleuren met projecten en acties van Missie H2 en zijn partners.