U bent hier:

Nieuwe expositie in SHIP over selectieve onttrekking

Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en onze drinkwatervoorziening. Om dat te voorkomen gaat Rijkswaterstaat het zoute water ‘selectief onttrekken’.

Principe selectieve onttrekking
Het principe van selectieve onttrekking

Hoe dat precies werkt, is te zien en te ontdekken in de nieuwe expositie in het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP)* in IJmuiden.

Hoe werkt selectief onttrekken?

Bij selectief onttrekken wordt gebruikgemaakt van het feit dat zout water zwaarder is dan zoet water. Aan het begin van het Binnenspuikanaal, aan de noordkant van het Sluizencomplex, wordt een soort scherm gebouwd dat lijkt op een wand met onderin een opening. Zo wordt alleen het water uit de diepe waterlagen (het zoute water dus) tijdens het bemalen of spuien afgevoerd naar de Noordzee. Het relatief zoete water blijft aan de oppervlakte in het Noordzeekanaal. Het spui- en een gemaalcomplex voeren het water vanuit het achterland (via Amsterdam Rijnkanaal/Noordzeekanaal) naar de Noordzee.

Brakke Noordzeekanaal is fijne overgang voor organismen

Elke keer als een schip door de sluis gaat, stroomt het zoute water uit de Noordzee het Noordzeekanaal in. Te veel zout water is voor de omgeving van het Noordzeekanaal niet goed, vanwege de negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en onze drinkwatervoorziening.

Maar in die vermenging van zout en zoet water ontstaat ook een bijzonder brak milieu waarin veel organismen leven. Zoals het Zuiderzeekrabbetje, de brakwatermossel en de brakwaterkokkel. Het Noordzeekanaal wordt ook door veel trekvissen gebruikt als route tussen de zee en het binnenwater. Bijvoorbeeld door de aal, het driedoornige stekelbaars, de houting en de spiering. Het brakke Noordzeekanaal is voor deze vissoorten een fijne overgang tussen zout en zoet water.

* Kijk op de website van SHIP voor toegang en reservering in verband met de coronamaatregelen.

Speciaal onderwaterbeton voor de bodem van de sluiskolk

Toen de sluiskolk van Zeesluis IJmuiden op diepte was gebaggerd, is de grindlaag aangebracht. Hierna kon OpenIJ starten met de stort van speciaal onderwaterbeton, om onderwater te kunnen storten. Op de bodem van Zeesluis IJmuiden wordt 30.000 m3 beton gestort.

Dit is de grootste betonstort in de bouw van de zeesluis. Projectcoördinator Hans Buur en werkvoorbereider Glenn Beugelsdijk van OpenIJ waren bij het storten betrokken en vertellen over het onderwaterbeton en de stort.

Hoe komt beton onder water?

Om het beton onder water te krijgen, gebruikt OpenIJ een betonpomp en speciaal onderwaterbeton. Maar hoe werkt dat dan onder water? Hans: ‘Een betonpomp op een ponton in de sluiskolk pompt het beton via een grote buis van 20 meter naar de bodem van de sluiskolk. Bovenaan en onderaan die buis zit een dobber. De dobber aan de onderkant van de buis zorgt dat de buis net boven de grindbodem dobbert. Als de dobber aan de bovenkant van de buis op een gegeven moment boven het waterpeil uitkomt, dan weten we dat we beneden op de bodem genoeg beton hebben gestort. Uiteindelijk komt de sluisbodem op -18 meter NAP diepte.’

Glenn: ‘Om het proces te begeleiden is onder water ook een duiker aanwezig. Hij ziet hoe het beton uit de buis komt en kijkt of alles goed gaat. Via de portofoon houdt hij contact met de betonstorter. Die staat op het ponton in het water.’

De grootste betonstort van de zeesluis

De stort van de betonlaag op de bodem van de sluiskolk is met 30.000 m3 de grootste stort van Zeesluis IJmuiden. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen, is een strakke planning gemaakt. Hans: ‘We hadden vier weken lang de tijd om te storten. Daarom hebben we de bodem verdeeld in storts van 7.500 m3 per week. We stortten van maandag tot en met donderdag, 24 uur per dag. Vrijdag en zaterdag gebruikten we dan om de week daarna voor te bereiden.’

100m3 beton per uur

Het beton wordt gemaakt op de bouwplaats zelf. Glenn: ‘We hebben een betoncentrale op de bouwplaats. Deze centrale maakt 100 m3 beton per uur. Met betonmixers wordt het beton naar de pomp gereden. We hebben continu 5 betonmixers rondrijden. Daardoor komt elke 5 minuten een volle betonmixer aan bij de betonpomp. Die pompt het beton naar het ponton in de sluiskolk van de zeesluis. Vanuit daar gaat het beton naar beneden.’

Loskade

Voor de aanvoer van beton wordt een speciale loskade ingericht. Hans: ‘De betonleverancier zorgt voor een duidelijke scheepvaartplanning, zodat scheepvaart zo min mogelijk hinder heeft van de levering van grondstoffen bij Zeesluis IJmuiden.’

Corona-maatregelen

Aan zo’n grote stort zitten een hoop uitdagingen. Glenn: ‘Een bijzondere uitdaging was de organisatie van de stort met inachtneming van coronaregels. Hierdoor moesten we met veel extra maatregelen rekening houden. In het voortraject hadden we dit al uitgebreid besproken. We hebben gewerkt volgens de geldende RIVM-richtlijnen.’

Geslaagde stortperiodes

Na alle stortperiodes kijken Glenn en Hans tevreden terug op het proces. Glenn: ‘Onderwaterbeton is echt een speciaal soort en anders dan ander beton. Dat vraagt veel voorbereiding en ook dit is hier heel goed gegaan.’

Hans: ‘Je doet het samen met verschillende partijen. Het is mooi om te zien hoe zo’n samenwerking zo’n resultaat oplevert. Het succes hebben we met elkaar behaald.’

K3Deme levert grind voor Zeesluis IJmuiden

K3Delta en Deme zijn onderaannemers van OpenIJ. Zij werken samen onder de naam K3Deme en leveren zand en grind voor de zeesluis. Carl Wierks is locatiebeheerder voor K3Deme in de Australiëhaven. Hij zorgt voor de toevoer van grind naar Zeesluis IJmuiden. In dit artikel vertelt hij hoe dit gaat.

De hoppers en het grindproces

Carl: ‘Regelmatig varen we de schepen met grind richting de nieuwe zeesluis. Het grind komt van zee waar een hopper veel zand en grind opbaggert en het daarna naar de Australiëhaven brengt. In de Australiëhaven maken we het zand en grind schoon en wassen en sorteren we het. Daarna laden we de bestelde hoeveelheid grind in een binnenvaartschip en varen het naar de sluis.'

Hoeveel grind K3Deme naar de sluis brengt, verschilt per keer. Carl: ‘We krijgen een opdracht binnen en dan laden we het aantal tonnen in één of meerdere schepen, afhankelijk van de hoeveelheid. Meestal varen we per keer zo’n 600 tot 3.000 ton naar de zeesluis.’

Speciale afnemer

Voor de bouw van de zeesluis wordt grind gebruikt tussen de 4 en 22 millimeter. Die korrelgrootte is nodig voor de sterkte van het beton. Carl: ‘OpenIJ is onze enige afnemer van deze samenstelling met verschillende soorten grindkorrels. We maken de samenstelling speciaal op maat voor de bouw van Zeesluis IJmuiden.’

Gunstige ligging

K3Deme werkt zo duurzaam mogelijk bij het transport van het grind naar Zeesluis IJmuiden. Carl: ‘We zoeken altijd een schip dat bij de lading past, zodat we niet met een half gevuld schip varen. Ook plannen we de route zo duurzaam mogelijk, door met een schip te varen dat al in de buurt ligt of dat een retourlading kan meenemen.'

Carl noemt ook het een voordeel dat ze dichtbij in de haven zitten. Carl: ‘OpenIJ vraagt regelmatig om grind. Dan is het toch fijn dat we zo dichtbij zitten en we binnen een dag kunnen schakelen, ook omdat het maar een uurtje varen is. Daarnaast hebben we in de haven ook niet te maken met hoog of laag water. De ligging is optimaal, zo kunnen we nog duurzamer transporteren.’

Grotere zeesluis biedt ruimte voor grotere schepen

Als indirect betrokkene vindt Carl het leuk en interessant om aan zo’n groot project te mogen leveren. Uiteindelijk is de grotere zeesluis ook voor het proces van K3Deme relevant.

Carl: ‘Een grotere zeesluis betekent ook dat grotere hoppers via Zeesluis IJmuiden naar binnen kunnen. Daardoor kunnen we meer grind uit zee baggeren. Voor de algehele economie is het goed dat de toegang wordt vergroot. De meeste transporten gaan over zee en daarom is de sluis heel belangrijk.’

Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in november en december?

Nieuwsbericht
09-11-2020

In november en december is er gewerkt aan de bodem van de sluiskolk (nummer 1 op de foto) en de toekomstige brug over de deurkas van het binnenhoofd (nummer 2 op de foto). 

Dronebeelden van de nieuwe zeesluis waarop je de werkzaamheden ziet
Foto: Topview Luchtfotografie

Ook wordt de betoncentrale ontmanteld (nummer 3 op de foto), de tijdelijke hoogwaterkering verwijderd (nummer 4 op de foto) en de westelijke landtong ontgraven (nummer 5 op de foto).

Aanbrengen onderwaterbeton sluiskolk

Voor de vloer van de sluiskolk (nummer 1 op de foto) is eerst grind op de gebaggerde bodem aangebracht. In totaal is ongeveer 30.000 ton grind met een duwbak, een zogenoemde beunbak, naar de bouwplaats gevaren. Het grind is vervolgens via een lopende band vanuit deze beunbak in de sluiskolk op de bodem aangebracht.

Het grind onder het onderwaterbeton heeft twee functies:

  1. het zorgt voor drainage onder de betonvloer
  2. het dicht de sliblaag af die is ontstaan op de bodem na het baggeren van de sluiskolk. Zo kan zich tijdens het storten van beton geen slib vermengen met het onderwaterbeton.

In november is op het aangebrachte grind 80 centimeter onderwaterbeton gestort. In totaal is dat ongeveer 30.000 m3 onderwaterbeton. Dit beton vormt de vloer van de sluiskolk.

Voorbereidende werkzaamheden voor brug over deurkas binnenhoofd

Voor de doorgaande route over het sluizencomplex moet divers infrastructuur worden aangebracht. In de maanden november en december vinden de voorbereidingen plaats voor de brug over de deurkas van het binnenhoofd, aan de kanaalzijde (nummer 2 op de foto). Deze brug vormt een onderdeel van die infrastructuur.

Voordat de brug aangelegd kan worden, wordt eerst een landhoofd gerealiseerd. Daarna plaatst OpenIJ de liggers, betonnen balken, die samen de brug vormen. Om toegang tot de brug te krijgen, moeten zowel aan oost- als westzijde voegovergangen worden gemaakt. Die vormen de schakel tussen de brug en de weg.

Ontmantelen betoncentrale en realisatie hoogwaterkering zuid-west

Na zo’n vier jaar dienst te hebben gedaan voor OpenIJ, wordt de komende periode de betoncentrale ontmanteld (nummer 3 op de foto). In totaal is hier 300.000 m3 beton voor de nieuwe zeesluis vervaardigd. Dat zijn 30.000 betonvrachtwagens. Als deze achter elkaar aanrijden, is er een file van Groningen tot aan Maastricht.

De grote bulk beton is inmiddels gestort. Voor een aantal kleine betonstorten zal beton per betonmixer aangeleverd worden via het werkeiland ‘Arosa Sun’ of de pont. Als eind dit jaar de betoncentrale van het bouwterrein wordt ontmanteld, kan de hoogwaterkering zuid-west worden afgebouwd.

Opheffen tijdelijke hoogwaterkering

Nu de sluisdeur van het buitenhoofd (zeezijde) is ingevaren, gaat deze de functie van hoogwaterkering vervullen en kan de tijdelijke hoogwaterkering worden opgeheven (nummer 4 op de foto). De komende periode wordt deze tijdelijke constructie verwijderd.

Ontgraven westelijke landtong

De snijkopzuiger Biesbosch is naar buiten gevaren en start met het wegbaggeren van de westelijke landtong (zeezijde). Dit wordt het nieuwe toeleidingskanaal voor de scheepvaart (nummer 5 op de foto).

Binnenhoofd nieuwe zeesluis nu ook voorzien van een bovenrolwagen

Persbericht
05-11-2020

De deurkas in het binnenhoofd van de nieuwe zeesluis IJmuiden is voorzien van een bovenrolwagen. De bovenrolwagen vormt de aandrijving van de sluisdeur om deze te openen en te sluiten. In maart was al een dergelijke aandrijfinstallatie in de deurkas van het buitenhoofd geplaatst.

Bovenrolwagen sluis ijmuiden
Foto: Ko van Leeuwen

Persbericht door: Rijkswaterstaat

Het hijswerk om de bovenrolwagen op zijn plaats te brengen was een precisiewerk. Daarom nam de hele operatie in totaal circa 8 uur in beslag. Omdat de installatie 200 ton weegt, waren gunstige weeromstandigheden, waaronder weinig wind een vereiste.

Speciaal transport

Met een speciaal transport is de bovenrolwagen hangend in een drijvende bok aangevoerd vanaf de Amerikahaven in het westelijk havengebied. Na het positioneren van de drijvende bok tegen de deurkas van het binnenhoofd is de aandrijving (bovenrolwagen) in de deurkas geplaatst. Na het inhangen zijn vervolgens de rijdekken geplaatst, waar straks het verkeer over heen rijdt.

Mooi staaltje techniek

De aandrijving is een mooi staaltje techniek met zes hydromotoren. De bovenrolwagen komt bovenaan de achterzijde van de sluisdeur en verplaatst zich over een geleiderail met een zogeheten pennenbaan. Grote tandwielen, bonkelaars genoemd, grijpen in die baan en zorgen zo dat de deur heen en weer beweegt. De bovenrolwagen heeft een afmeting van 14 x 7 x 5,5 meter (lxbxh).

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen, wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Enquête informatievoorziening Nieuwe Zeesluis

Nieuwsbericht
28-10-2020

Onder andere met prachtige foto’s op Facebook, elk kwartaal een indrukwekkende video en nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Maar hoe vind je eigenlijk dat we het doen?

Dronebeelden van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden
Foto: Topview Luchtfotografie

Onder andere met prachtige foto’s op Facebook, elk kwartaal een indrukwekkende video en nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Maar hoe vind je eigenlijk dat we het doen?

Rijkswaterstaat, aannemersconsortium OpenIJ (de bouwer van de nieuwe zeesluis) en Havenbedrijf Amsterdam vernemen graag wat je van de informatievoorziening over de nieuwe zeesluis IJmuiden vindt. We zijn benieuwd naar jouw mening.

Vul de enquête in en laat ons weten wat je van de communicatie vindt. Met jouw antwoorden kunnen wij de communicatie over de bouw van de nieuwe zeesluis verder verbeteren waar nodig.

Je kunt de enquête hier invullen: https://nl.surveymonkey.com/r/R79T6ZX
Dat kost je ongeveer 10 minuten.

Een naam voor de nieuwe zeesluis

Nieuwsbericht
30-09-2020

In juli lanceerden de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat een prijsvraagcampagne voor de naamgeving van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, en Nienke Bagchus, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, riepen in een video heel Nederland op om namen in te sturen. En met succes: Gemeente Velsen heeft bijna 5000 reacties binnengekregen! Na het verstrijken van de inzendtermijn zijn de gemeente en Rijkswaterstaat aan de slag gegaan met een selectie van de beste namen. Jeroen Verwoort vertelt hoe dit werkt en wanneer een winnaar wordt gekozen.

De wethouder is supertrots op de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in zijn gemeente. Jeroen: “We hebben heel veel mooie namen binnengekregen. Ook kregen we een aantal inzendingen die helaas niet aan de voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld de ‘Irma Sluis’. Super leuk bedacht, maar die naam wordt het helaas niet. Voor een vernoeming moet iemand minimaal 10 jaar overleden zijn, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.“

De selectieprocedure

Na de sluiting van de prijsvraag is meteen gestart met een eerste selectie. Jeroen vertelt: “Hierbij zijn de namen die niet aan de voorwaarden voldeden eruit gefilterd. Ook mensen die meerdere namen hebben ingestuurd, halen we uit de lijst. In de voorwaarden staat namelijk dat je maar één keer mag meedoen en een naam mag insturen. Van vaker genoemde namen blijft alleen de eerste inzending staan.”

Bijna 5000 inzendingen

De naamgevingscommissie van de gemeente Velsen gaat daarna aan de slag en kiest uit alle overgebleven namen een top 100. Daarna mogen de betrokken buren die rondom de zeesluis wonen een top 5 kiezen uit die 100 namen. Uiteindelijk kiest het college van burgemeesters en wethouders dit najaar uit die top 5 de beste naam voor de zeesluis. De winnaar mag aanwezig zijn bij de officiële opening van de zeesluis. Maar eerst moeten we die 5000 namen doorspitten en kijken wat er voor moois is binnengekomen.”

Irma Sluis-sluis

Een veel terugkomende naam was de Irma Sluis-sluis, vernoemd naar de doventolk die tijdens de persconferenties over de coronacrisis een belangrijke rol speelde. Helaas kan die naam het niet worden, want de nieuwe naam moet aan veel voorwaarden voldoen. Jeroen: “Om de sluis naar iemand te kunnen vernoemen, moet die persoon minimaal 10 jaar overleden zijn.” De naam moet aan meerdere regels en voorwaarden voldoen: “Daarnaast moet de naam internationaal bruikbaar zijn. Onze ‘Hollandse sch’ is dan niet zo handig. De naam mag ook nog niet gebruikt zijn voor een andere sluis in Nederland en er mogen natuurlijk geen scheldwoorden in staan. Natuurlijk krijgen we allerlei soorten namen binnen, ook minder serieuze. Dat hoort er bij en daar kunnen we soms best om lachen. De sluis gaat mee voor de komende 100 jaar, dus daar moet de naam ook bij passen.“

Een uitgebaggerde sluiskolk

Nieuwsbericht
30-09-2020

In 11 weken tijd is 600.000 m3 zand uit de sluiskolk gebaggerd door de cutterzuiger de Biesbosch. De sluiskolk is nu op -19 m NAP diepte. Met een grind- en betonlaag als bodembedekking komt de sluis op de uiteindelijke diepte van 18 meter.

Wessel Mak, projectleider bij Van Oord, houdt zich bezig met het baggerwerk in de sluiskolk. Hij is al sinds 2014 betrokken bij de nieuwe zeesluis en vertelt over het baggeren.

Wessel Mak: “Op 29 juni zijn we gestart met baggeren in de sluiskolk. Na 11 weken was de sluiskolk op diepte. De randen van de kolk zijn opgeschoond en de wanden zijn schoongespoten door duikers. Alleen de bodem ontbreekt nog.”

Het hele proces

Het uitbaggeren van de sluiskolk is een belangrijk en uitgebreid proces. Wessel vertelt over de werkzaamheden: “We baggeren de sluiskolk met de cutterzuiger en een kraanponton. De cutterzuiger gaat met ankers heen en weer. Ondertussen snijdt de snijkop het zand in de kolk los. De cutterzuiger zuigt het zand dan op. Via leidingen in de kolk gaat dit naar het sproeiponton. In de leidingen zit een zand-watermengsel. Vanuit het sproeiponton komt het mengsel in het sproeidepot in de vaarweg van het Noorderbuitentoeleidingskanaal. Vanuit daar wordt het zand weer opgebaggerd met de sleephopperzuiger en naar zee gebracht. Daar wordt het zand verspreid op een aangewezen locatie in de Noordzee.”

Baggeren is een cyclus die steeds terugkomt en 24 uur per dag doorgaat. Mak: “Baggeren is altijd een proces dat 24/7 doorgaat. Daar zijn de materiaalstukken ook voor gemaakt. Door ’s nachts ook te baggeren, kunnen we de overlast voor stakeholders, zoals omwonenden en gebruikers van de sluis, zo kort mogelijk maken. Het kraanponton baggert de randen strak langs de kolkwanden. Net als de duikers die de wanden schoonmaken, gaan zij ook 24 uur per dag door. Zij werken meestal 5 dagen. We plannen die werkzaamheden wel zoveel mogelijk overdag met een uitloop naar de avond en nacht.”

Nu de sluiskolk op diepte is gebaggerd, wordt in het najaar de bodem gestort. Wessel: “De bodem moet keurig op diepte worden opgeleverd. We hebben tot -19 m NAP gebaggerd. Daarop komt een laag van 30-50 cm grind met daarbovenop een laag onderwaterbeton.” Met circa 30.000 m3 is dit een van de grootste betonstorten van de nieuwe zeesluis.

Communicatie als uitdaging

Bij zo’n groot en ingewikkeld proces moet je met veel dingen rekening houden. Je bent namelijk niet alleen. Wessel: “Vooral communicatie is een van de belangrijkste uitdagingen. Onze werkzaamheden zijn niet beperkt tot de sluiskolk, maar we zijn ook op zee om materiaal te verspreiden. Het is belangrijk dat we elkaar in het proces meenemen. Hiervoor hebben we dagelijkse meetings waarin we vooruit kijken naar de werkzaamheden. Het is uniek dat we zo’n grote sluiskolk aan het uitbaggeren zijn.” Wessel is trots op zijn bijdrage aan de nieuwe zeesluis: “Ik denk dat je maar één keer in je leven de grootste zeesluis ter wereld kunt bouwen.”

Logistiek centrum is verhuisd

Nieuwsbericht
30-09-2020

Het Logistiek Centrum van OpenIJ is de plek waar alle materialen voor de bouw van nieuwe zeesluis worden opgeslagen. Eerst lag het centrum in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Maar sinds kort is het terrein verhuisd en liggen de materialen opgeslagen vlakbij het sluizencomplex.

Wouter Sloven is logistiek manager bij OpenIJ en al 5 jaar betrokken bij de bouw van de zeesluis. Hij vertelt over het oude en nieuwe logistiek centrum.

Wouter: ”Het oude logistiek centrum van OpenIJ lag in het westelijk havengebied in Amsterdam. We huurden daar een klein stukje van het terrein. Het contract met de verhuurders liep af. We zijn daarom verhuisd en hebben ergens anders een plek gevonden. Het nieuwe terrein van Logistiek Centrum OpenIJ ligt nu bij het zanddepot in Velsen Noord.”

Vervoeren over water

Het logistiek centrum wordt gebruikt om goederen op te slaan en te vervoeren over het water. Wouter: “Veel materialen zijn zwaar en heel groot. Die kunnen we niet vervoeren over de weg. Daarom moeten we een plek hebben waar we alles kunnen opslaan en kunnen vervoeren via het water. Om die reden hebben we een logistiek centrum. Vanuit daar kunnen we de materialen op een boot zetten en vervoeren naar het sluizencomplex.”

Logistiek Centrum OpenIJ

Vanuit het logistiek centrum worden materialen naar het sluiscomplex gevaren. Sloven: “Het is een korte tussenopslag van alle materialen. De nieuwe locatie heeft dezelfde functie, maar is iets kleiner dan de locatie in Amsterdam. We zijn al wat verder met de bouw van de zeesluis, dus we hebben steeds minder materialen nodig. Naar verwachting zal het logistiek centrum OpenIJ eind maart 2021 worden ontruimd.”

 

Drie vragen aan Graham Wastell van Silver Star Agencies

Nieuwsbericht
30-09-2020

De nieuwe zeesluis wordt gebouwd ter vervanging van de Noordersluis. Zo’n nieuwe ‘voordeur’ voor het gebied rondom Amsterdam heeft veel voordelen. Bedrijven in de regio bereiden zich hierop voor.

Graham Wastell, directeur bij Silver Star Agencies, legt uit wat de nieuwe zeesluis voor Port of Amsterdam betekent en hoe hij zich voorbereidt op de komst.

Wat doet Silver Star Agencies precies?

“Bij Silver Star doen we de logistiek afhandeling van zeeschepen in de haven. Dat betekent dat we zorgen voor de douane-afhandeling, autoriteiten informeren en coördinatie met ligplaatsbeheerders zodat schepen op tijd afmeren. Wij dragen namens de rederij, ook zorg voor de bemanning aan boord. Als zij wat nodig hebben, dan regelen wij dat. Schepen komen vanaf de Noordzee naar Amsterdam gevaren. We zijn dus heel afhankelijk van de zeesluis als toegang voor de haven.”

Waarom is de nieuwe zeesluis zo belangrijk voor de haven?

Voor de haven van Amsterdam is ‘een nieuwe voordeur’ erg belangrijk. Graham: “We merken wel dat de huidige sluis aan vervanging toe is. Alles gaat trager en de sluis heeft veel meegemaakt. Schepen worden ook steeds groter en motoren worden sterker, maar door de sluis zitten we tegen een soort ‘Amsterdammax’ aan. Als agentschap passen we ons aan de veranderende wereld om ons heen. Daar hoort ook de schaalvergroting bij. Schepen in de haven worden steeds groter.

Als je transitie wilt, dan moet je als haven klaar zijn om die transitie door te maken. Schaalvergroting draagt positief bij aan duurzaamheid. De grotere schepen die we straks met de nieuwe zeesluis kunnen ontvangen, kunnen heel veel meer lading vervoeren. Daardoor zijn minder schepen nodig voor dezelfde hoeveelheid lading. Door straks ruimte te hebben voor deze grotere schepen kunnen we de CO2 en onze eigen voetafdruk verkleinen.”

Hoe bereiden jullie je voor op de komst van de nieuwe zeesluis?

De haven van Amsterdam moet zich natuurlijk ook voorbereiden op de komst van deze grotere schepen en een grotere zeesluis. Graham legt uit hoe men zich voorbereid: “Door een grotere sluis, kunnen straks ook grotere schepen naar de haven van Amsterdam komen. De nieuwe zeesluis schut straks ook getij-onafhankelijk. Schepen kunnen dus op elk gewenst moment het kanaal binnenvaren. Daarnaast is de nieuwe zeesluis zo groot, dat waar mogelijk meerdere schepen tegelijk kunnen worden geschut.

We hebben bij Silver Star geen ligplaatsen in beheer, maar we zijn, net als Port of Amsterdam, in gesprek met bedrijven die mogelijkheden hebben om de ligplaatsen te vergroten. Het is natuurlijk niet alleen de lengte, maar ook de breedte die groter wordt. Met twee brede schepen, wordt de doorgang ook smaller. Hier moeten we ons op voorbereiden. We werken samen om te zorgen dat een aantal terminals zijn uitgebreid als de sluis klaar is. Zoals je begrijpt, is de nieuwe zeesluis heel belangrijk voor onze business.”