U bent hier:

En de naam is...

Port of Amsterdam heeft de naam van het nog te bouwen waterstofvaartuig onthuld. Het schip gaat de Neo Orbis heten, een combinatie van Grieks (Neo) en Latijn (Orbis) dat de Nieuwe Wereld betekent.

De Nieuwe Wereld symboliseert waar waterstof voor staat. De o's in het beeldmerk stellen de atomen voor die samen het waterstofmolecuul vormen.

De keuze voor de naam en het logo is genomen in samenspraak met de schippers die met het vaartuig gaan varen. Het schip moet eind 2022 in de vaart komen. De ombouw is onderdeel van H2Ships, een project van Interreg North West Europe.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier
 
Logo interreg north west Europe h2ships

H2ships: varen op waterstof

Binnenkort vaart één van onze eigen vaartuigen op waterstof. Daar werken we nu aan met TU Delft in het Europese project H2Ships, van Interreg North West Europe. Het gaat om het vaartuig dat we inzetten voor speciale gelegenheden, zoals jubilea of een afscheid, en rondvaarten door de haven.

Bij Port of Amsterdam maken we ons hard voor de productie en het toepassen van waterstof. Wij geloven dat waterstof een grote bijdrage levert aan de energietransitie en het verschonen van de scheepvaart. Daarom doen we mee met H2ships, een pilot van Interreg North West Europe, waarmee we kijken hoe de scheepvaart kan varen op waterstof. Voor deze pilot bouwen we ons eigen vaartuig om naar een elektrisch vaartuig, dat wordt aangedreven op door waterstof. 

Maar hoe gaat dat in zijn werk? En hoe wordt die waterstof gemaakt? In dit filmpje leggen Patricia Haks (Projectmanager) en Jan Egbertsen (Manager Innovation) het uit.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Meer over waterstof
Naast H2Ships, zijn er nog veel meer projecten en initiatieven op het gebied van waterstof in de Amsterdamse haven. Zo doen we mee aan Missie H2, vind je sinds kort het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven, werken we met Tata Steel en Nouryon aan een waterstoffabriek en onderzoeken we de mogelijkheden voor de bouw van een fabriek voor de productie van synthetische kerosine met behulp van waterstof. Ontdek meer over onze waterstofprojecten.

Amsterdamse haven wil koploper zijn in transitie

De gemeente Amsterdam heeft het nieuwe Strategisch Plan 2021-2025 van Port of Amsterdam goedgekeurd. In dit plan zijn de strategische keuzes voor de komende vier jaar vastgelegd. Het hoofddoel: een toonaangevende Europese zeehaven zijn die vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Voor het realiseren van deze strategie focust Port of Amsterdam op zeven concrete doelen, verdeeld over drie keuzes.

Port of Amsterdam laat klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

Dit gebeurt door nieuwe duurzame vestigingen aan te trekken. Maar ook door producenten van duurzame energie te koppelen aan bestaande klanten in de haven, of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Doelstellingen die het havenbedrijf hierbij heeft gesteld zijn onder meer het aantrekken van meer circulaire procesindustrie en het groeien in non-fossiele omzet.

Het scheepvaartproces wordt vlotter, veiliger en transparanter

Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Concreet is het doel dat minimaal 95 procent van de scheepvaart op tijd aankomt en vertrekt. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveert het havenbedrijf sneller en versterkt daarmee de concurrentiekracht.

Port of Amsterdam ontwikkelt een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van de haven. Deze ontwikkelt het havenbedrijf onder meer met de nieuwe zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur, zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er een energie-infrastructuur nodig voor de duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. Port of Amsterdam maakt werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Dit alles vraagt om het creëren van voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Verduurzamen en verbeteren van de haven

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Het mooie van deze strategie is dat we hem samen met klanten en andere stakeholders hebben ontwikkeld. Er zit ambitie in en we nemen onze verantwoordelijkheid als duurzame, economische motor voor de regio. Na ons kolenbesluit van 2017, waarbij we aangaven na 2030 geen kolen meer in de haven te willen overslaan, gaan we met dit strategisch plan nog een stap verder door concrete doelen te stellen voor alternatieve brandstoffen en non-fossiele omzet. Zo sturen we actief op een duurzaam havencomplex met steeds minder CO2-uitstoot. Tegelijkertijd blijven we hiermee in Europa een sterke speler die ons verbindt met de wereld en een economische factor van belang is. Wij zijn blij met de steun van de gemeente Amsterdam voor deze nieuwe strategie en werken graag samen met onze klanten om de haven te verduurzamen en te verbeteren.’

Op de webpagina over de strategie lees je meer over de keuzes die we maken en kun je het strategisch plan bekijken.

Werken aan import van 1 miljoen ton groene waterstof in Amsterdamse haven

Port of Amsterdam en tankopslagbedrijf Evos willen op jaarbasis 1 miljoen ton groene waterstof importeren in de Amsterdamse haven.

Samen met drie gespecialiseerde waterstofpartijen onderzoeken ze de komende zes maanden daarvan de haalbaarheid, stellen ze een blauwdruk op en schetsen ze een routekaart richting 2030 én daarna.

Onder de naam H2Gate hebben Port of Amsterdam, Evos, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs de handen ineengeslagen om de technische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken van het importeren en opslaan van waterstof op industriële schaal. Ook werken de partijen gezamenlijk aan een blauwdruk voor een import-, opslag-, distributie- en handelshub, bestaande uit faciliteiten met een totale doorvoercapaciteit van 1 miljoen ton waterstof per jaar.

Goede uitgangspositie 

De vijf partijen verwachten dat waterstof een centrale rol gaat spelen in de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Die transitie is noodzakelijk om in 2050 te voldoen aan het Europese doel om klimaatneutraal te zijn. Amsterdam is goed gepositioneerd om in deze transitie een belangrijke rol te spelen. Zo is de Amsterdamse haven al decennialang een toonaangevend internationaal knooppunt voor de handel in energieproducten. En zijn er in de Amsterdamse metropoolregio veel initiatieven gaande die voor de ontwikkeling zorgen van een groen waterstofcluster, zoals productie van groene waterstof.

De H2Gate-partners delen de visie dat naast lokale productie van waterstof ook import nodig is om aan de toekomstige vraag in Europa te voldoen.

Bouwen aan een internationale supply chain 

Waterstoftransport heeft wel z’n uitdagingen. Om grote hoeveelheden te transporteren moet waterstof sterk worden gecomprimeerd en gekoeld. In het H2Gate project verkennen we de mogelijkheden van de verschillende waterstofdragers. Daaruit volgen later mogelijk studies en proefprojecten voor ontwerp en realisatie.

Het H2Gate-project wordt gezien als een belangrijke stap in de realisatie van een internationale supply chain voor waterstof op commerciële schaal. Afhankelijk van de beschikbaarheid van groene waterstof over de hele wereld en de groei van de vraag in Europa, kan deze toeleveringsketen naar verwachting tegen het einde van dit decennium opschalen.

Ramon Ernst, Managing Director van Evos Amsterdam: 'Dit project past perfect in onze ambitie om infrastructuuroplossingen te ontwikkelen voor een koolstofvrije energietoekomst. De expertise van Evos ligt in de opslag en behandeling van grote hoeveelheden energieproducten en we willen ons portfolio graag verder uitbreiden met nieuwe schone vormen. We zijn blij om met capabele en gemotiveerde partners aan een gedeelde visie te kunnen werken.’

Eduard de Visser, hoofd Strategie en Innovatie Port of Amsterdam: 'Als Port of Amsterdam willen we koploper zijn in de energietransitie. Onze gevestigde positie als formidabele, internationale energiehub betekent dat we de infrastructuur, de partners en de kennis en ervaring hebben om een katalysator te zijn voor nieuwe, duurzame energieproducten. Wij zijn er trots op om met Evos en andere partners samen te kunnen werken aan H2Gate. Het laat mooi zien hoe innovatief en ondernemend de Amsterdamse haven is.’

image

Koen Overtoom in gesprek met Marleen Stikker (directeur WAAG) over de uitdagingen van de regio

Nieuwsbericht
19-02-2021

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen moeten we slim met data omgaan. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden Marleen Stikker en Koen Overtoom.

Beiden werken toe naar een nieuw model voor de energiesector met bewegingen als Internet of Energy en het Shared Energy Platform, waarin maximale transparantie centraal staat. Slim omgaan met data is hiervoor een belangrijke voorwaarde. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden de boardleden.

Rol van de Board na deze crisis

Overtoom: “Ik denk dat de Board partijen bij elkaar kan brengen die werken aan initiatieven waar weer economische activiteit uit voortkomt. De Board en de regio zijn bijvoorbeeld al bezig met het Nationaal Groeifonds, bijvoorbeeld met initiatieven rondom waterstof — waar wij in de haven ook mee bezig zijn — en de metrolijn van Hoofddorp naar Schiphol.”

Lees meer

Lees het gehele interview met Koen Overtoom en Marleen Stikker op de website van Amsterdam Economic Board.

Amsterdamse havenregio wil 20 voertuigen op waterstof in 2 jaar

Nieuwsbericht
21-01-2021

Het doel is ambitieus: binnen twee jaar 20 voertuigen op waterstof laten rijden. Samen met de gemeente Amsterdam en zeven bedrijven uit de Amsterdamse havenregio onderzoekt Port of Amsterdam deze mogelijkheden.

De nadruk ligt op zware bedrijfswagens. Zoals trucks, afval inzamelvoertuigen, betonmixers en kraanwagens. In dit segment zien de deelnemers de grootste kansen voor waterstof.

Gezamenlijk mogelijkheden verkennen

Zeven bedrijven actief in de havenregio; A. Jansen BV, Bouwhub Amsterdam, Gam Bakker, GP Groot, Theo Pouw Groep, TMA Logistics, Waternet en de gemeente Amsterdam bundelen met Port of Amsterdam hun krachten op het gebied van waterstof. We bouwen kennis en ervaring op over het gebruik van waterstof voor zware bedrijfswagens. Ook verkennen we de mogelijkheden van een gezamenlijke subsidieaanvraag, zoals de DTKI regeling. Deze nationale regeling ondersteunt duurzaam vervoer met een lage CO2-uitstoot. Verder biedt het gezamenlijk optrekken voordelen in aanschaf, service en onderhoud.

De eerste drie waterstof personenauto’s van Port of Amsterdam en Waternet rijden inmiddels al in het havengebied. Hiermee helpen zij mee de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast is de verwachting dat de eerste afvalinzamelvoertuigen op waterstof van de gemeente Amsterdam dit jaar de weg op gaan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam is trots op dit gezamenlijke initiatief. Het laat zien dat deze bedrijven in de Amsterdamse haven voorop durven te lopen in de transitie naar emissievrij transport. Het is mooi dat iedereen elkaar weet te vinden en de ambitie heeft om met elkaar te werken aan een duurzame haven.”

Waterstof tanken in de Amsterdamse haven

Met de realisatie van drie waterstof tankstations in de Amsterdamse haven is waterstof voor de bedrijven een serieuze optie voor emissievrij transport. Orangegas heeft de bouw van haar tankstation afgerond en staat op het punt om te openen. Holthausen Energy Points verwacht na de zomer van 2021 in bedrijf te gaan. Tot slot heeft ook Shell een vergunning ontvangen en is begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een waterstoftankstation in het Amsterdamse havengebied.

Transitie naar een duurzame samenleving

Waterstof speelt een cruciale rol in de verduurzaming van Nederland en de Amsterdamse metropoolregio. Daarom stimuleert én investeert Port of Amsterdam in waterstof als duurzame energiedrager. Als Europese zeehaven zijn we voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale haven in 2050.

Meer informatie?

Port of Amsterdam nodigt bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. Neem voor meer informatie contact op met Joey van Elswijk, Commercieel Manager bij Port of Amsterdam. Mail: joey.van.elswijk@portofamsterdam.com.

Missie H2 in de Amsterdamse haven

Nieuwsbericht
12-01-2021
Port of Amsterdam maakt zich sterk voor het opschalen van de productie van groene waterstof. Wij zien groene waterstof als belangrijke bouwsteen voor de energietransitie en als toekomstig product voor de haven.

Samen met Missie H2 hebben wij als doel Nederland een waterstofland te maken. Met de (water)sporters van TeamNL als drijvende kracht.

Maar wat is die belangrijke rol van waterstof nou precies? En wat doen we in de haven eigenlijk allemaal al met waterstof? Eduard de Visser, Strategy Director bij Port of Amsterdam, ging voor Missie H2 op pad met Olympische roeisters Ilse Paulis en Marieke Keijser.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Strategisch plan 2021 - 2025 gedeeld met gemeenteraad Amsterdam

Ons Strategisch Plan 2021 – 2025 is naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. De hoofdlijnen in het plan zijn dat we een toonaangevende Europese Zeehaven zijn die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Om dit waar te maken, maken wij als havenbedrijf drie duidelijke keuzes en zeven doelen om de komende vier jaar te versnellen. Bekijk het volledige strategisch plan: Het voortouw nemen

We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

In de haven opereren uiteenlopende bedrijven, leveranciers, logistieke dienstverleners en overheden. Ladingen en activiteiten zijn minstens zo divers. Door nieuwe verbindingen tot stand te brengen, laten we klanten, lading en activiteiten duurzamer groeien. Door bijvoorbeeld producenten van duurzame energie aan bestaande klanten in de haven te koppelen of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Met strategische samenwerkingen geven we onze rol als match-maker vorm.

We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter

We geloven in een voorspelbare haven, waarin klanten op tijd kunnen anticiperen op veranderingen. Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveren we sneller, spelen we beter in op veranderingen en versterken we onze concurrentiekracht. Binnen de regio werken we samen met partners binnen de veiligheidsregio’s en de havens binnen het Centraal Nautisch Beheer.

We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van onze haven. Deze ontwikkelen we onder meer met de zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven die het verschil maken anders produceren, verwerken en vervoeren. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er energie-infrastructuur nodig voor duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. We maken werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteits-netwerk. De weg naar een duurzame en klimaat neutrale haven heeft daarnaast ingrijpende consequenties voor voorzieningen in de haven, die duurzame productie en transport mogelijk moeten maken. Dat vraagt om voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Zeven doelen

De komende vier jaar werken we aan de volgende zeven doelen:

  1. we versterken onze concurrentie positie en behouden ons marktaandeel;
  2. we groeien in non-fossiele omzet;
  3. we zorgen ervoor dat vrijwel alle zeevaart op tijd aankomt en vertrekt;
  4. we groeien in opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen;
  5. we gaan voor meer circulaire procesindustrie
  6. we reduceren de CO2-uitstoot;
  7. we creëren ontwikkelruimte.

De strategie 2021 -2025 hebben we samen met collega's, klanten en andere stakeholders ontwikkeld. In deze nieuwe strategie spreken we onze ambitie uit om voorloper te zijn in de energietransitie en dat we onze verantwoordelijkheid nemen als duurzame en economische motor voor de regio. Half december zal ons Strategisch Plan in de gemeenteraad worden behandeld.

Containerbinnenvaart heeft wind in de zeilen

Eind november 2020 deed TMA Logistics een test op containerbinnenvaartschip Ms Royaal met eConowind. Dit is een container met inklapbare zeilen waarmee gedeeltelijk op wind kan worden gevaren.

De container neemt weinig ruimte in en kan hierdoor makkelijk aan boord van (binnenvaart)schepen worden geplaatst.

10% brandstofbesparing met eConowind

Op het IJsselmeer en de Waddenzee, tussen Harlingen en Amsterdam, waait het bijna altijd. Hierdoor was die locatie ideaal om de eConowind te testen. Het inklappen van het systeem duurt slechts vijf minuten. De test leverde een brandstofbesparing van 10% op. Genoeg reden dus om hiermee verder te testen.

Binnenvaartverbindingen met Amsterdamse haven

Logistiek dienstverlener TMA Logistics verbindt terminals in Harlingen, Hasselt, IJmuiden, Velsen en Amsterdam met de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. TMA heeft hiervoor vaste afspraken met de deepsea terminals en bundelt grote volumes. Met deze binnenvaartverbindingen zijn vaste en betrouwbare vaarschema’s gecreëerd voor hun klanten.

Verder vergroenen

Door gebruik te maken van de binnenvaart worden onnodige wachttijden met trucks voorkomen. Ook zorgt dit voor minder files en minder CO2-uitstoot. TMA logistics wil hun schepen verder vergroenen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de wind, zoals de eConowind. Ook maakt TMA sinds 2018 vast gebruik van de MS Feniks. Dit is een volledig hybride schip.

Port of Amsterdam steunt initiatief van blauwe waterstoffabriek in haven van Den Helder

Nieuwsbericht
27-10-2020

In 2027 staat er een fabriek in Den Helder die op grote schaal blauwe waterstof produceert. Uit onderzoek van H2Gateway, een consortium van bedrijven en overheden, blijkt dat dit mogelijk is.

Onder de naam Hydroports werken Port Den Helder, Groningen Seaports en Port of Amsterdam nauw samen aan een transitie naar een waterstofeconomie. Hydroports vindt een aanleg van de waterstofbackbone tussen deze zeehavens van groot belang. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder werkt daarbij als belangrijke aanjager.

De haven van Den Helder speelt in dit initiatief een belangrijke rol, aldus Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder: “Onze haven heeft voor een centrale blauwe waterstoffabriek een unieke positie, dankzij de nabijheid van de gasvelden onder de Noordzee en de aanwezigheid van het grootste gasbehandelingsstation van West-Europa. De aanwezige gasinfrastructuur in Den Helder, alsmede bedrijvigheid, kennis en kunde op dat gebied kunnen worden benut om industrie elders in Nederland versneld te voorzien van carbonvrije waterstof. Dit project heeft om die reden dan ook een belangrijke positie in de recent door het Rijk toegekende Regiodeal voor Noord-Holland Noord. Van een blauwe waterstoffabriek kunnen ook bedrijven in Groningen, Amsterdam en verder in Nederland profiteren, door versneld te innoveren naar vergroening van hun productie, zonder daarvoor zelf te hoeven investeren in CO2-afvang op hun eigen locatie.”

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof wordt gemaakt met aardgas, net als de reguliere ‘grijze waterstof’. Bij het produceren van waterstof uit aardgas komt CO2 vrij. Door het afvangen en opslaan van CO2 in lege gasvelden komt het niet in de atmosfeer. De op deze manier geproduceerde waterstof wordt blauwe waterstof genoemd.

De blauwe waterstof fabriek van H2Gateway kan een versnelling geven aan de ambitie van de industrie om over te schakelen op CO2-vrije productietechnieken en kan de totale industriële CO2-uitstoot van de grote industrieclusters in Nederland met zo’n 14 procent verminderen en daarmee een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Amsterdamse waterstofinitiatieven

Eduard de Visser, hoofd Strategie & Innovatie bij Port of Amsterdam: “We werken aan een CO2-vrije samenleving en kiezen daarom voor waterstof als duurzame energiedrager. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder sluit mooi aan bij de andere initiatieven die we ook onder Hydroports ontwikkelen. Zo onderzoeken we samen met Gasunie of een regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam haalbaar is. Ook kijken we samen met Nouryon en Tata Steel naar een vestiging van een 100 MW waterstoffabriek. Hiermee kan 15.000 ton groene waterstof per jaar worden gemaakt. In het Nederlandse klimaatakkoord neemt waterstof een belangrijke plaats in. Met de mogelijke komst van een blauwe waterstoffabriek komt een economie gebaseerd op circulariteit en emissievrij een stap dichterbij.”

Om een open markt voor waterstof te ontwikkelen is een goed nationaal transportnetwerk, een waterstofbackbone, noodzakelijk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de netwerkbeheerders TenneT en Gasunie werken in het project Highway27 aan die waterstofbackbone, om zo alle regio’s hierop te aan te kunnen sluiten. De blauwe waterstoffabriek in Den Helder kan op grote schaal waterstof leveren via dat netwerk. Daardoor kan deze fabriek werken als een stimulans voor bedrijven die willen overstappen op waterstof, maar nog twijfelen omdat een 24/7 leveringszekerheid van groene waterstof op grote schaal nog niet op korte termijn kan worden gewaarborgd.