U bent hier:

Koen Overtoom in gesprek met Marleen Stikker (directeur WAAG) over de uitdagingen van de regio

Nieuwsbericht
19-02-2021

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen moeten we slim met data omgaan. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden Marleen Stikker en Koen Overtoom.

Beiden werken toe naar een nieuw model voor de energiesector met bewegingen als Internet of Energy en het Shared Energy Platform, waarin maximale transparantie centraal staat. Slim omgaan met data is hiervoor een belangrijke voorwaarde. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden de boardleden.

Rol van de Board na deze crisis

Overtoom: “Ik denk dat de Board partijen bij elkaar kan brengen die werken aan initiatieven waar weer economische activiteit uit voortkomt. De Board en de regio zijn bijvoorbeeld al bezig met het Nationaal Groeifonds, bijvoorbeeld met initiatieven rondom waterstof — waar wij in de haven ook mee bezig zijn — en de metrolijn van Hoofddorp naar Schiphol.”

Lees meer

Lees het gehele interview met Koen Overtoom en Marleen Stikker op de website van Amsterdam Economic Board.

Amsterdamse havenregio wil 20 voertuigen op waterstof in 2 jaar

Nieuwsbericht
21-01-2021

Het doel is ambitieus: binnen twee jaar 20 voertuigen op waterstof laten rijden. Samen met de gemeente Amsterdam en zeven bedrijven uit de Amsterdamse havenregio onderzoekt Port of Amsterdam deze mogelijkheden.

Koplopersgroep waterstof
Foto: Frank van Beek

De nadruk ligt op zware bedrijfswagens. Zoals trucks, afval inzamelvoertuigen, betonmixers en kraanwagens. In dit segment zien de deelnemers de grootste kansen voor waterstof.

Gezamenlijk mogelijkheden verkennen

Zeven bedrijven actief in de havenregio; A. Jansen BV, Bouwhub Amsterdam, Gam Bakker, GP Groot, Theo Pouw Groep, TMA Logistics, Waternet en de gemeente Amsterdam bundelen met Port of Amsterdam hun krachten op het gebied van waterstof. We bouwen kennis en ervaring op over het gebruik van waterstof voor zware bedrijfswagens. Ook verkennen we de mogelijkheden van een gezamenlijke subsidieaanvraag, zoals de DTKI regeling. Deze nationale regeling ondersteunt duurzaam vervoer met een lage CO2-uitstoot. Verder biedt het gezamenlijk optrekken voordelen in aanschaf, service en onderhoud.

De eerste drie waterstof personenauto’s van Port of Amsterdam en Waternet rijden inmiddels al in het havengebied. Hiermee helpen zij mee de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast is de verwachting dat de eerste afvalinzamelvoertuigen op waterstof van de gemeente Amsterdam dit jaar de weg op gaan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam is trots op dit gezamenlijke initiatief. Het laat zien dat deze bedrijven in de Amsterdamse haven voorop durven te lopen in de transitie naar emissievrij transport. Het is mooi dat iedereen elkaar weet te vinden en de ambitie heeft om met elkaar te werken aan een duurzame haven.”

Waterstof tanken in de Amsterdamse haven

Met de realisatie van drie waterstof tankstations in de Amsterdamse haven is waterstof voor de bedrijven een serieuze optie voor emissievrij transport. Orangegas heeft de bouw van haar tankstation afgerond en staat op het punt om te openen. Holthausen Energy Points verwacht na de zomer van 2021 in bedrijf te gaan. Tot slot heeft ook Shell een vergunning ontvangen en is begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een waterstoftankstation in het Amsterdamse havengebied.

Transitie naar een duurzame samenleving

Waterstof speelt een cruciale rol in de verduurzaming van Nederland en de Amsterdamse metropoolregio. Daarom stimuleert én investeert Port of Amsterdam in waterstof als duurzame energiedrager. Als Europese zeehaven zijn we voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale haven in 2050.

Meer informatie?

Port of Amsterdam nodigt bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. Neem voor meer informatie contact op met Joey van Elswijk, Commercieel Manager bij Port of Amsterdam. Mail: joey.van.elswijk@portofamsterdam.com.

Missie H2 in de Amsterdamse haven

Nieuwsbericht
12-01-2021
Port of Amsterdam maakt zich sterk voor het opschalen van de productie van groene waterstof. Wij zien groene waterstof als belangrijke bouwsteen voor de energietransitie en als toekomstig product voor de haven.

Samen met Missie H2 hebben wij als doel Nederland een waterstofland te maken. Met de (water)sporters van TeamNL als drijvende kracht.

Maar wat is die belangrijke rol van waterstof nou precies? En wat doen we in de haven eigenlijk allemaal al met waterstof? Eduard de Visser, Strategy Director bij Port of Amsterdam, ging voor Missie H2 op pad met Olympische roeisters Ilse Paulis en Marieke Keijser.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Strategisch plan 2021 - 2025 gedeeld met gemeenteraad Amsterdam

Ons Strategisch Plan 2021 – 2025 is naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. De hoofdlijnen in het plan zijn dat we een toonaangevende Europese Zeehaven zijn die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Om dit waar te maken, maken wij als havenbedrijf drie duidelijke keuzes en zeven doelen om de komende vier jaar te versnellen. Bekijk het volledige strategisch plan: Het voortouw nemen

We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

In de haven opereren uiteenlopende bedrijven, leveranciers, logistieke dienstverleners en overheden. Ladingen en activiteiten zijn minstens zo divers. Door nieuwe verbindingen tot stand te brengen, laten we klanten, lading en activiteiten duurzamer groeien. Door bijvoorbeeld producenten van duurzame energie aan bestaande klanten in de haven te koppelen of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Met strategische samenwerkingen geven we onze rol als match-maker vorm.

We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter

We geloven in een voorspelbare haven, waarin klanten op tijd kunnen anticiperen op veranderingen. Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveren we sneller, spelen we beter in op veranderingen en versterken we onze concurrentiekracht. Binnen de regio werken we samen met partners binnen de veiligheidsregio’s en de havens binnen het Centraal Nautisch Beheer.

We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van onze haven. Deze ontwikkelen we onder meer met de zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven die het verschil maken anders produceren, verwerken en vervoeren. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er energie-infrastructuur nodig voor duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. We maken werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteits-netwerk. De weg naar een duurzame en klimaat neutrale haven heeft daarnaast ingrijpende consequenties voor voorzieningen in de haven, die duurzame productie en transport mogelijk moeten maken. Dat vraagt om voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Zeven doelen

De komende vier jaar werken we aan de volgende zeven doelen:

  1. we versterken onze concurrentie positie en behouden ons marktaandeel;
  2. we groeien in non-fossiele omzet;
  3. we zorgen ervoor dat vrijwel alle zeevaart op tijd aankomt en vertrekt;
  4. we groeien in opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen;
  5. we gaan voor meer circulaire procesindustrie
  6. we reduceren de CO2-uitstoot;
  7. we creëren ontwikkelruimte.

De strategie 2021 -2025 hebben we samen met collega's, klanten en andere stakeholders ontwikkeld. In deze nieuwe strategie spreken we onze ambitie uit om voorloper te zijn in de energietransitie en dat we onze verantwoordelijkheid nemen als duurzame en economische motor voor de regio. Half december zal ons Strategisch Plan in de gemeenteraad worden behandeld.

Containerbinnenvaart heeft wind in de zeilen

Afgelopen week deed TMA Logistics een test op containerbinnenvaartschip Ms Royaal met eConowind. Dit is een container met inklapbare zeilen waarmee gedeeltelijk op wind kan worden gevaren.

De container neemt weinig ruimte in en kan hierdoor makkelijk aan boord van (binnenvaart)schepen worden geplaatst.

10% brandstofbesparing met eConowind

Op het IJsselmeer en de Waddenzee, tussen Harlingen en Amsterdam, waait het bijna altijd. Hierdoor was die locatie ideaal om de eConowind te testen. Het inklappen van het systeem duurt slechts vijf minuten. De test leverde een brandstofbesparing van 10% op. Genoeg reden dus om hiermee verder te testen.

Binnenvaartverbindingen met Amsterdamse haven

Logistiek dienstverlener TMA Logistics verbindt terminals in Harlingen, Hasselt, IJmuiden, Velsen en Amsterdam met de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. TMA heeft hiervoor vaste afspraken met de deepsea terminals en bundelt grote volumes. Met deze binnenvaartverbindingen zijn vaste en betrouwbare vaarschema’s gecreëerd voor hun klanten.

Verder vergroenen

Door gebruik te maken van de binnenvaart worden onnodige wachttijden met trucks voorkomen. Ook zorgt dit voor minder files en minder CO2-uitstoot. TMA logistics wil hun schepen verder vergroenen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de wind, zoals de eConowind. Ook maakt TMA sinds 2018 vast gebruik van de MS Feniks. Dit is een volledig hybride schip.

Port of Amsterdam steunt initiatief van blauwe waterstoffabriek in haven van Den Helder

Nieuwsbericht
27-10-2020

In 2027 staat er een fabriek in Den Helder die op grote schaal blauwe waterstof produceert. Uit onderzoek van H2Gateway, een consortium van bedrijven en overheden, blijkt dat dit mogelijk is.

Onder de naam Hydroports werken Port Den Helder, Groningen Seaports en Port of Amsterdam nauw samen aan een transitie naar een waterstofeconomie. Hydroports vindt een aanleg van de waterstofbackbone tussen deze zeehavens van groot belang. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder werkt daarbij als belangrijke aanjager.

De haven van Den Helder speelt in dit initiatief een belangrijke rol, aldus Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder: “Onze haven heeft voor een centrale blauwe waterstoffabriek een unieke positie, dankzij de nabijheid van de gasvelden onder de Noordzee en de aanwezigheid van het grootste gasbehandelingsstation van West-Europa. De aanwezige gasinfrastructuur in Den Helder, alsmede bedrijvigheid, kennis en kunde op dat gebied kunnen worden benut om industrie elders in Nederland versneld te voorzien van carbonvrije waterstof. Dit project heeft om die reden dan ook een belangrijke positie in de recent door het Rijk toegekende Regiodeal voor Noord-Holland Noord. Van een blauwe waterstoffabriek kunnen ook bedrijven in Groningen, Amsterdam en verder in Nederland profiteren, door versneld te innoveren naar vergroening van hun productie, zonder daarvoor zelf te hoeven investeren in CO2-afvang op hun eigen locatie.”

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof wordt gemaakt met aardgas, net als de reguliere ‘grijze waterstof’. Bij het produceren van waterstof uit aardgas komt CO2 vrij. Door het afvangen en opslaan van CO2 in lege gasvelden komt het niet in de atmosfeer. De op deze manier geproduceerde waterstof wordt blauwe waterstof genoemd.

De blauwe waterstof fabriek van H2Gateway kan een versnelling geven aan de ambitie van de industrie om over te schakelen op CO2-vrije productietechnieken en kan de totale industriële CO2-uitstoot van de grote industrieclusters in Nederland met zo’n 14 procent verminderen en daarmee een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Amsterdamse waterstofinitiatieven

Eduard de Visser, hoofd Strategie & Innovatie bij Port of Amsterdam: “We werken aan een CO2-vrije samenleving en kiezen daarom voor waterstof als duurzame energiedrager. Een blauwe waterstoffabriek in Den Helder sluit mooi aan bij de andere initiatieven die we ook onder Hydroports ontwikkelen. Zo onderzoeken we samen met Gasunie of een regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam haalbaar is. Ook kijken we samen met Nouryon en Tata Steel naar een vestiging van een 100 MW waterstoffabriek. Hiermee kan 15.000 ton groene waterstof per jaar worden gemaakt. In het Nederlandse klimaatakkoord neemt waterstof een belangrijke plaats in. Met de mogelijke komst van een blauwe waterstoffabriek komt een economie gebaseerd op circulariteit en emissievrij een stap dichterbij.”

Om een open markt voor waterstof te ontwikkelen is een goed nationaal transportnetwerk, een waterstofbackbone, noodzakelijk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de netwerkbeheerders TenneT en Gasunie werken in het project Highway27 aan die waterstofbackbone, om zo alle regio’s hierop te aan te kunnen sluiten. De blauwe waterstoffabriek in Den Helder kan op grote schaal waterstof leveren via dat netwerk. Daardoor kan deze fabriek werken als een stimulans voor bedrijven die willen overstappen op waterstof, maar nog twijfelen omdat een 24/7 leveringszekerheid van groene waterstof op grote schaal nog niet op korte termijn kan worden gewaarborgd.

Varende batterij als schone energiebron voor stad en haven

Onder de naam Project Clean Amsterdam lanceren Skoon Energy en Port of Amsterdam een varende batterij die stad en haven voorziet van schone energie. Daarmee dragen de twee bedrijven bij aan het ontlasten van het elektriciteitsnetwerk.

Doordat de batterij op een schip staat, is groene stroom nu overal vanaf het water beschikbaar.

Skoon is het platform waar het gebruik van mobiele batterijen wordt geoptimaliseerd door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het platform biedt allerlei services om het deelconcept van tijdelijke schone energievoorzieningen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Port of Amsterdam gebruikt de mobiele batterij om tijdelijk pieken op het walstroom netwerk op te vangen. Deze pieken ontstaan met name in april en mei. Er zijn dan meer riviercruiseschepen die Amsterdam bezoeken voor de opening van de Keukenhof. De aanwezige walstroom voorziening is dan niet altijd toereikend. Daardoor zetten de afgemeerde schepen hun dieselgenerator aan. Dit zorgt voor geluidsoverlast en extra uitstoot.

De batterij levert bij dit soort piekmomenten groene stroom en geeft geen geluidsoverlast. De batterij maakt gebruik van duurzame energiebronnen uit de haven zoals Windpark Ruigoord, zonnepanelen en energie uit biomassa van AEB. Op deze manier draagt het bij aan de ambitie van Port of Amsterdam voor een zero emissie haven.

Robin Schipper, innovatiemanager bij Port of Amsterdam: “Met dit project kunnen we de pieken in het gebruik van walstroom voor riviercruiseschepen opvangen. Met de huidige stroomaansluiting kunnen we nu op een locatie acht schepen van walstroom voorzien, terwijl er voor tien schepen stroom nodig is. Er zijn verschillende momenten op een dag waarbij schepen tijdelijk meer stroom vragen. Door op die momenten de batterij aan te zetten, zorgen we voor een extra buffer in de beschikbare capaciteit van de netbeheerder. Samen met Skoon en Zoev City zullen we de batterij ook voor de binnenstad van Amsterdam gebruiken.”

Daan Geldermans, mede-oprichter van Skoon: “De gebruiksmogelijkheden van mobiele batterijen zijn eindeloos. Als er werkzaamheden zijn aan de kades en bruggen in Amsterdam kunnen ze bijvoorbeeld vervuilende dieselgeneratoren vervangen. Het elektrisch aangedreven schip van Zoev City verzorgt het transport van de batterij. Daarmee verlagen we druk op het overvolle wegennetwerk in Amsterdam en nemen we geen parkeerplekken in. Daarnaast zorgt de batterij voor substantieel minder geluidsoverlast en emissies in de stad. De varende batterij is sneller, slimmer en schoner!”

De varende batterij zal de komende zes maanden steeds twee weken ingezet worden in de haven, om vervolgens twee weken werkzaamheden in de stad te verrichten. Bouwplaatsen, evenementen en filmsets hebben vaak tijdelijk energievoorzieningen nodig. Traditioneel wordt dan gebruik gemaakt van dieselgeneratoren. Met een groeiend netwerk van mobiele batterijen en beschikbare netaansluitingen is de stap naar een emissieloze oplossing een stuk eenvoudiger. Via de grachten kan Zoev City de batterij tot in de haarvaten van de stad bezorgen.

Daarnaast komt er op de Ruijterkade, nabij het havengebouw, een demonstratiecontainer te staan. De gezamenlijke opgave van de haven en de stad in de energietransitie wordt hier aan de hand van dit project tastbaar gemaakt.

Ontdek meer over Project Clean Amsterdam

Missie H2 lanceert interactieve kaart met waterstofprojecten

Nieuwsbericht
08-10-2020

Missie H2, de coalitie van zeven Nederlandse bedrijven met sterke waterstofambities, lanceert vandaag een interactieve waterstofkaart. Alle waterstofprojecten van de partners in één handzaam online overzicht.

Al vanaf augustus 2019 werken onder de naam Missie H2 zeven bedrijven samen om waterstof in Nederland op de kaart te zetten: Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Groningen Seaports en Port of Amsterdam. Vanuit hun coalitie sponsort Missie H2 TeamNL, het team met de allerbeste sporters van Nederland dat uitkomt op internationale toernooien en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio. Eerst gepland in 2020, nu dus in 2021.

Alle projecten op één kaart

Om de samenwerking kracht bij te zetten, heeft Missie H2 een overzicht gemaakt van alle concrete waterstofprojecten van de coalitiepartners. Ze staan op de interactieve kaart van ons land, als bewijsvoering voor de kreet "Nederland waterstofland”. De kaart is vrij toegankelijk via https://waterstofkaart.missieh2.nl/# en via de waterstofpagina van Port of Amsterdam.

Belang van vooruitkijken

Ook zwemmer Ferry Weertman en zeilster Marit Bouwmeester zitten 'verstopt' in de kaart. Zij hebben het over het belang van vooruitkijken en al vroeg weten wat je wil om op een later moment topprestaties te leveren. In die fase zit waterstof ook. ‘Wij moeten er nu voor kiezen om vanaf 2030 te profiteren van deze groene keuze en dan topprestaties leveren.’

Waar de kaart nu vooral nog wit is, zal deze na verloop van tijd steeds meer oranje kleuren met projecten en acties van Missie H2 en zijn partners.

Athos voorgedragen voor Europese subsidie

Nieuwsbericht
05-10-2020

Het projectteam van Athos is verheugd over de voordracht voor de CEF (Connecting Europe Facility) subsidie van circa € 15 miljoen. Door de Europese Commissie is een voordrachtlijst ter goedkeuring aan het Europese Parlement gestuurd met projecten die in aanmerking komen voor subsidie.

Athos heeft deze subsidie aangevraagd voor de werkzaamheden om te komen tot een technisch concept van de CO2-infrastructuur in het Noordzeekanaalgebied.

Het subsidiebedrag wil Athos besteden aan de werkzaamheden en studies voor het ontwerpen en ontwikkelen van de infrastructuur (de zogenaamde FEED fase). Deze werkzaamheden zijn er op gericht om tot een Final Investment Decision te komen in 2023. Athos levert een essentiële bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie en verwacht vanaf 2026 operationeel te zijn.

Volgende stap

Om voor de CEF subsidie in aanmerking te komen, heeft Athos begin dit jaar al de status van ‘Project of Common interest’ gekregen. Met een plek op deze voordrachtlijst is de kans groot dat Athos de subsidie ook verleend krijgt. Laatste stap in het proces is de goedkeuring door het Europees Parlement.

Meer weten over Athos? Raadpleeg dan één van onderstaande nieuwsberichten:

Zelfreinigend toilet geopend op Truckparking De Heining

Nieuwsbericht
02-10-2020

Het eerste zelfreinigende-toilet van Amsterdam is zojuist op onze openbare truckparking (nabij de Heining) in het Westelijke Havengebied geopend. Een zelfreinigend, robuust, stoer en contactloos openbaar toilet.

Het toilet is een uitkomst voor zowel ‘onze vrachtwagenchauffeurs’, als alle langskomende fietsers en automobilisten. Duurzaam, hygiënisch, vrouwvriendelijk en bovenal coronaproof!

Men zegt wel eens: een toilet is zo schoon als de laatste gebruiker. Het Nederlandse bedrijf Sanitronics ontwikkelde een innovatieve manier om van openbare toiletten de meest hygiënische toiletten ooit te maken. Op dit toilet ben je in feite altijd de eerste gebruiker. Zo wordt de toiletpot en de vloer na elk bezoek volledig automatisch gereinigd (onder hoge druk, 70 bar, en met biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel) en gaat zowel het doorspoelen als het wassen en drogen van de handen contactloos. Sinds vandaag is dit zelfreinigende en coronaproof toilet officieel in gebruik genomen.

Het toilet is geplaatst voor de vele vrachtwagenchauffeurs die dagelijks onze haven aandoen. De chauffeurs moeten vaak hun toiletbezoeken plannen en zijn daarbij afhankelijk van bemande tankstations of plekken waar ze laden en lossen of doen hun behoefte in de berm. Het plaatsen van een toiletgebouw op de truckparking was daarmee niet alleen een logische, maar hoognodige en humane oplossing.

De verwachting is dat niet alleen de vrachtwagenchauffeurs dankbaar gebruik zullen maken van het toilet en de Quiosk vendingmachine. Het toiletgebouw staat op de hoek van de Heining en de Westpoortweg. Naast deze belangrijke verkeersader, loopt ook de fietsroute naar Spaarnwoude en Heining direct langs de locatie.