U bent hier:

Onderzoek naar regionale waterstofbackbone door Gasunie en Port of Amsterdam van start

Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Nog dit jaar moet duidelijk worden of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is.

Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren. Daarmee levert het bovendien een significante bijdrage aan de energietransitie doelen van het nationaal Klimaatakkoord.

Open toegankelijke infrastructuur

Het tijdig realiseren van een regionale waterstofleiding is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling en vestiging van duurzame industrie in het NZKG. Het doel is om een waterstofinfrastructuur te ontwikkelen van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam, waar gebruikers onder gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Een deel hiervan is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd. Hiermee zal het NZKG worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrieclusters en opslag.

Waterstofinfrastructuur belangrijk in duurzaam energiesysteem

De recent gepubliceerde Kabinetsvisie waterstof en het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, voorzien een publieke rol voor de start- en ontwikkelfase van het waterstofnetwerk.

Daarom spreekt Gasunie de ambitie uit om in Nederland een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof te ontwikkelen, die de Nederlandse industriegebieden met elkaar én met die van de buurlanden verbindt. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van regionale waterstofbackbones binnen de industriële regio’s.

Port of Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en bij het verduurzamen van internationale energieketens. Zij onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren en vindt dat hiermee een grote sprong naar een waterstofeconomie in de regio wordt gemaakt. Port of Amsterdam is ook voornemens om mee te investeren.

Handen uit de mouwen

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er op afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk. Partijen hebben de intentie om na initiële vaststelling van de haalbaarheid vervolgstappen te zetten richting uiteindelijke realisatie in de komende vijf jaar.

Bij het bepalen van deze haalbaarheid wordt gelet op aspecten als techniek, ruimte, financiën, markt en maatschappelijk draagvlak.

De haalbaarheidsstudie zal eind 2020 zijn afgerond. Potentiële afnemers van waterstof en andere stakeholders zullen nadrukkelijk betrokken worden in dit proces.

Koen Overtoom in gesprek met Marleen Stikker (directeur WAAG) over de uitdagingen van de regio

Nieuwsbericht
19-02-2021

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen moeten we slim met data omgaan. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden Marleen Stikker en Koen Overtoom.

Beiden werken toe naar een nieuw model voor de energiesector met bewegingen als Internet of Energy en het Shared Energy Platform, waarin maximale transparantie centraal staat. Slim omgaan met data is hiervoor een belangrijke voorwaarde. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden de boardleden.

Rol van de Board na deze crisis

Overtoom: “Ik denk dat de Board partijen bij elkaar kan brengen die werken aan initiatieven waar weer economische activiteit uit voortkomt. De Board en de regio zijn bijvoorbeeld al bezig met het Nationaal Groeifonds, bijvoorbeeld met initiatieven rondom waterstof — waar wij in de haven ook mee bezig zijn — en de metrolijn van Hoofddorp naar Schiphol.”

Lees meer

Lees het gehele interview met Koen Overtoom en Marleen Stikker op de website van Amsterdam Economic Board.

Synkero bouwt fabriek in de Amsterdamse haven die van CO2 duurzame kerosine maakt

Persbericht
08-02-2021

Tijdens de Europese Conferentie voor synthetische duurzame kerosine is start-up Synkero gelanceerd. Synkero heeft zich tot doel gesteld een commerciële fabriek te ontwikkelen voor de productie van synthetische duurzame kerosine.

Deze zogenoemde “e-fuel” wordt gemaakt met behulp van groene waterstof en CO2. De groene waterstof wordt geproduceerd uit water en duurzame elektriciteit. De fabriek komt in de Amsterdamse haven te staan van waaruit nu al een kerosine pijplijn naar Schiphol loopt. De planning is dat de fabriek in 2027 gereed zal zijn. Synkero ambieert met deze fabriek jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine te produceren. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof is van groot belang voor het halen van de klimaatdoelen.

De huidige generatie vliegtuigmotoren hebben vloeibare brandstoffen nodig en kunnen op korte termijn niet overschakelen op alternatieve energiebronnen, zoals waterstof en elektriciteit. Duurzame kerosine is daarmee de oplossing om de CO2-uitstoot in de luchtvaart drastisch te verminderen. Deze vliegtuigbrandstof is een zogenoemde ‘drop-in’ brandstof, wat betekent dat het gemengd kan worden met fossiele kerosine. Er zijn geen verdere aanpassingen in de infrastructuur, motoren of aan apparatuur vereist.

Synthetische duurzame kerosine

Voor de productie van duurzame kerosine bestaan verschillende technologieën. Eén van die technologieën is de synthetische route. De grondstof voor deze ‘e-fuel’ is CO2 dat wordt afgevangen vanuit de industrie of direct uit de lucht. De CO2 wordt samen met groene waterstof via een chemisch proces omgezet naar synthetisch kerosine. Synthetische duurzame kerosine voorkomt controverse als landgebruik en ontbossing, is schaalbaar en wordt gezien als een belangrijke component om de luchtvaart te verduurzamen.

Start-up

Synkero is een projectontwikkeling start-up. In samenwerking met de partners Port of Amsterdam, Royal Schiphol Group, SkyNRG en KLM zal Synkero zich gaan toeleggen op de realisatie van deze commerciële synthetische duurzame kerosine fabriek in de Amsterdamse haven. Het project zal aansluiting zoeken met duurzame initiatieven in het Noordzeekanaalgebied, zoals het H2ermes project.

Joost Brinkman, Managing Director Synkero: “Om de wereld leefbaar te houden is het belangrijk dat ook de luchtvaart verduurzaamt. Het is echter ook een van de meest uitdagende sectoren om emissievrij te maken. Samenwerking, technische innovatie en Europees beleid zijn hiervoor cruciaal. We zijn dan ook verheugd dat we Synkero hebben opgericht en in nauwe samenwerking met verschillende partners de volgende stappen gaan zetten richting de bouw van een fabriek voor de productie van synthetische luchtvaartbrandstof.”

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Het verduurzamen van de luchtvaart is heel belangrijk voor de regio en voor Nederland. Een fabriek in onze haven die duurzame kerosine op een circulaire manier produceert past naadloos bij onze strategie om voorloper te zijn in de energietransitie. Dit is een geweldig initiatief en wij zijn dan ook trots om onderdeel te zijn van deze grote transitie.”

Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group: “Via luchtvaart zijn mensen, bedrijven en landen wereldwijd met elkaar verbonden. Om dat genoegen door te geven aan volgende generaties, moeten we van de CO2-uitstoot af. Het doel dat wij najagen is een uitstootvrije luchtvaart in 2050. Om dat doel te bereiken, is de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstof essentieel. Met de oprichting van Synkero zetten we de volgende stap.”

Jurriaan de Jonge, Director Fuel, KLM Royal Dutch Airlines: “Als gebruiker van sustainable aviation fuel (SAF) juicht KLM initiatieven die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van synthetische kerosine toe. In 2019 kwam KLM met Fly Responsibly waarmee we ons committeren aan het creëren van een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. De hoeksteen van onze aanpak is het opschalen van SAF en het gebruik ervan. Er zijn nog veel uitdagingen op het gebied van synthetische kerosine, waaronder de technologie, de beschikbaarheid van groene stroom en het verkrijgen van CO2 uit de lucht. Daarom werken we al enige tijd samen met Synkero om mee te helpen met onderzoek en ontwikkelingen te versnellen.”

Bambooder vestigt zich in Amsterdamse haven

Nieuwsbericht
01-02-2021

Bambooder, een bedrijf gespecialiseerd in het terugwinnen van vezels uit bamboe voor hoogwaardige versterkte composiet toepassingen, is sinds kort gevestigd in de haven van Amsterdam.

Hiermee sluit het naadloos aan bij de strategie van Port of Amsterdam om ruimte te bieden aan circulaire procesindustrie.

Duurzaam alternatief

Bambooder is opgericht in 2015 en biedt een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld glasvezel en carbon maar ook staal en aluminium. De bamboe komt onder andere vanuit Indonesië per containerschip aan. Vervolgens worden de ruwe grondstoffen eerst verwerkt tot vezels en daarna tot verwerkbare halffabrikaten in de vorm van matten. Deze matten worden door eindverwerkers toegepast in markten waar reductie van CO2 uitstoot en gewicht erg belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan constructieve toepassingen voor transport (bijv. auto’s, vliegtuigen, treinen), sport (ski, kite, surfboard), energie (windmolens), bouwconstructies en design (meubels). Bij het productieproces worden er geen chemische processen gebruikt.

Samenwerking

Samen met Bambooder heeft Port of Amsterdam gezocht naar de juiste locatie. Wij zijn erg blij dat dit is gelukt. Ook het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF), speelde een rol in het vestigingsproces. Zij hebben met een investering dit mede mogelijk gemaakt.

Amsterdamse havenregio wil 20 voertuigen op waterstof in 2 jaar

Nieuwsbericht
21-01-2021

Het doel is ambitieus: binnen twee jaar 20 voertuigen op waterstof laten rijden. Samen met de gemeente Amsterdam en zeven bedrijven uit de Amsterdamse havenregio onderzoekt Port of Amsterdam deze mogelijkheden.

Koplopersgroep waterstof
Foto: Frank van Beek

De nadruk ligt op zware bedrijfswagens. Zoals trucks, afval inzamelvoertuigen, betonmixers en kraanwagens. In dit segment zien de deelnemers de grootste kansen voor waterstof.

Gezamenlijk mogelijkheden verkennen

Zeven bedrijven actief in de havenregio; A. Jansen BV, Bouwhub Amsterdam, Gam Bakker, GP Groot, Theo Pouw Groep, TMA Logistics, Waternet en de gemeente Amsterdam bundelen met Port of Amsterdam hun krachten op het gebied van waterstof. We bouwen kennis en ervaring op over het gebruik van waterstof voor zware bedrijfswagens. Ook verkennen we de mogelijkheden van een gezamenlijke subsidieaanvraag, zoals de DTKI regeling. Deze nationale regeling ondersteunt duurzaam vervoer met een lage CO2-uitstoot. Verder biedt het gezamenlijk optrekken voordelen in aanschaf, service en onderhoud.

De eerste drie waterstof personenauto’s van Port of Amsterdam en Waternet rijden inmiddels al in het havengebied. Hiermee helpen zij mee de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast is de verwachting dat de eerste afvalinzamelvoertuigen op waterstof van de gemeente Amsterdam dit jaar de weg op gaan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam is trots op dit gezamenlijke initiatief. Het laat zien dat deze bedrijven in de Amsterdamse haven voorop durven te lopen in de transitie naar emissievrij transport. Het is mooi dat iedereen elkaar weet te vinden en de ambitie heeft om met elkaar te werken aan een duurzame haven.”

Waterstof tanken in de Amsterdamse haven

Met de realisatie van drie waterstof tankstations in de Amsterdamse haven is waterstof voor de bedrijven een serieuze optie voor emissievrij transport. Orangegas heeft de bouw van haar tankstation afgerond en staat op het punt om te openen. Holthausen Energy Points verwacht na de zomer van 2021 in bedrijf te gaan. Tot slot heeft ook Shell een vergunning ontvangen en is begonnen met de voorbereidingen voor de realisatie van een waterstoftankstation in het Amsterdamse havengebied.

Transitie naar een duurzame samenleving

Waterstof speelt een cruciale rol in de verduurzaming van Nederland en de Amsterdamse metropoolregio. Daarom stimuleert én investeert Port of Amsterdam in waterstof als duurzame energiedrager. Als Europese zeehaven zijn we voorloper in de transitie naar een duurzame samenleving. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale haven in 2050.

Meer informatie?

Port of Amsterdam nodigt bedrijven uit zich aan te sluiten bij dit initiatief. Neem voor meer informatie contact op met Joey van Elswijk, Commercieel Manager bij Port of Amsterdam. Mail: joey.van.elswijk@portofamsterdam.com.

Strategisch plan 2021 - 2025 gedeeld met gemeenteraad Amsterdam

Ons Strategisch Plan 2021 – 2025 is naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. De hoofdlijnen in het plan zijn dat we een toonaangevende Europese Zeehaven zijn die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Om dit waar te maken, maken wij als havenbedrijf drie duidelijke keuzes en zeven doelen om de komende vier jaar te versnellen. Bekijk het volledige strategisch plan: Het voortouw nemen

We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

In de haven opereren uiteenlopende bedrijven, leveranciers, logistieke dienstverleners en overheden. Ladingen en activiteiten zijn minstens zo divers. Door nieuwe verbindingen tot stand te brengen, laten we klanten, lading en activiteiten duurzamer groeien. Door bijvoorbeeld producenten van duurzame energie aan bestaande klanten in de haven te koppelen of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Met strategische samenwerkingen geven we onze rol als match-maker vorm.

We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter

We geloven in een voorspelbare haven, waarin klanten op tijd kunnen anticiperen op veranderingen. Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveren we sneller, spelen we beter in op veranderingen en versterken we onze concurrentiekracht. Binnen de regio werken we samen met partners binnen de veiligheidsregio’s en de havens binnen het Centraal Nautisch Beheer.

We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van onze haven. Deze ontwikkelen we onder meer met de zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven die het verschil maken anders produceren, verwerken en vervoeren. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er energie-infrastructuur nodig voor duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. We maken werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteits-netwerk. De weg naar een duurzame en klimaat neutrale haven heeft daarnaast ingrijpende consequenties voor voorzieningen in de haven, die duurzame productie en transport mogelijk moeten maken. Dat vraagt om voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Zeven doelen

De komende vier jaar werken we aan de volgende zeven doelen:

  1. we versterken onze concurrentie positie en behouden ons marktaandeel;
  2. we groeien in non-fossiele omzet;
  3. we zorgen ervoor dat vrijwel alle zeevaart op tijd aankomt en vertrekt;
  4. we groeien in opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen;
  5. we gaan voor meer circulaire procesindustrie
  6. we reduceren de CO2-uitstoot;
  7. we creëren ontwikkelruimte.

De strategie 2021 -2025 hebben we samen met collega's, klanten en andere stakeholders ontwikkeld. In deze nieuwe strategie spreken we onze ambitie uit om voorloper te zijn in de energietransitie en dat we onze verantwoordelijkheid nemen als duurzame en economische motor voor de regio. Half december zal ons Strategisch Plan in de gemeenteraad worden behandeld.

Containerbinnenvaart heeft wind in de zeilen

Afgelopen week deed TMA Logistics een test op containerbinnenvaartschip Ms Royaal met eConowind. Dit is een container met inklapbare zeilen waarmee gedeeltelijk op wind kan worden gevaren.

De container neemt weinig ruimte in en kan hierdoor makkelijk aan boord van (binnenvaart)schepen worden geplaatst.

10% brandstofbesparing met eConowind

Op het IJsselmeer en de Waddenzee, tussen Harlingen en Amsterdam, waait het bijna altijd. Hierdoor was die locatie ideaal om de eConowind te testen. Het inklappen van het systeem duurt slechts vijf minuten. De test leverde een brandstofbesparing van 10% op. Genoeg reden dus om hiermee verder te testen.

Binnenvaartverbindingen met Amsterdamse haven

Logistiek dienstverlener TMA Logistics verbindt terminals in Harlingen, Hasselt, IJmuiden, Velsen en Amsterdam met de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. TMA heeft hiervoor vaste afspraken met de deepsea terminals en bundelt grote volumes. Met deze binnenvaartverbindingen zijn vaste en betrouwbare vaarschema’s gecreëerd voor hun klanten.

Verder vergroenen

Door gebruik te maken van de binnenvaart worden onnodige wachttijden met trucks voorkomen. Ook zorgt dit voor minder files en minder CO2-uitstoot. TMA logistics wil hun schepen verder vergroenen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de wind, zoals de eConowind. Ook maakt TMA sinds 2018 vast gebruik van de MS Feniks. Dit is een volledig hybride schip.

Offshore kansen voor Noord-Holland: “Offshore wind goed voor 1-3 miljard extra omzet komende jaren”

Nieuwsbericht
27-11-2020

Nederlandse stroom wordt de komende jaren steeds meer duurzaam opgewekt door windturbines op zee. Zo blijkt uit de plannen van de Rijksoverheid die zijn vastgelegd in de routekaart windenergie op zee.

De bouw van de windparken Hollandse Kust Noord, Zuid, West en IJmuiden Ver voor de kust Noord-Holland brengt een enorme stroom aan offshore activiteit naar de provincie. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door de havens van IJmuiden, Den Helder en Amsterdam, onder review van TNO.

"De drie Noord-Hollandse havens kiezen om dit nieuwe economische cluster ‘Wind op zee’ aan zich te binden. Voor de energietransitie is wind op zee nodig, dit heeft een potentieel van € 3 miljard aan bestedingen." Dat zegt Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden.

"De eerste investeringen in Noord-Holland zijn al zichtbaar. Voornamelijk vanwege de locatie kiezen veel bedrijven voor een onderhoud en installatiebasis in de Noord-Hollandse havens. De Noord-Hollandse havens bieden de kortste vaarafstand tot de windparken."

Strategische reserveringen en ervaring

“Om bedrijven uit het cluster ‘Wind op zee’ te accommoderen houden de havens ruimte gereserveerd”, zegt Alma Prins, hoofd cargo en offshore bij Port of Amsterdam. Zo heeft Amsterdam 35 hectare beschikbaar voor de productie van offshore wind onderdelen.

Daarnaast werken de havens van IJmuiden en Amsterdam samen aan de transformatie van een voormalig baggerdepot van het Rijk nabij IJmuiden. Een consortium bestaande uit Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen en provincie Noord-Holland maken van deze 15 hectare een 'Energiehaven' voor de installatie van de windparken op zee.

Ook Port of Den Helder is klaar om de komende 30 jaar de operatie en het onderhoud van de windparken te faciliteren. "Jarenlange ervaring in olie- en gassector komt overeen met de vraag uit de offshore wind sector en er komen er locaties beschikbaar voor onderhoudsbases van de windparken", zegt Jacoba Bolderheij, CEO Port of Den Helder.

De aandacht voor offshore wind sluit aan bij strategische doelstellingen van alle drie de havenbedrijven om regionaal een actieve rol te spelen in de nationaal ingezette energietransitie.

Samenwerking

De bouw van de offshore windparken gaat gepaard met drukte in de havens. De zeehavens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder werken nauw samen om de verwachte drukte op te vangen. Met de gecombineerde faciliteiten biedt Noord-Holland het hele pakket voor offshore activiteiten.

Zita Pels, gedeputeerde Financiën van de provincie Noord-Holland: "Om een grote stap te maken van een fossiele naar een duurzame samenleving hebben we offshore wind hard nodig. Dit rapport laat zien dat dit samen gaat met enorme economische kansen en werkgelegenheid. Mede hierom investeren wij als provincie dan ook in de nieuw aan te leggen Energiehaven en een sterke profilering van offshore wind."

Download het rapport 'De economische bijdrage van offshore wind in Noord-Holland' op onze website.

Eerste bio-LNG installatie van Nederland in Amsterdamse haven

Nieuwsbericht
19-11-2020

De Amsterdamse haven krijgt de eerste bio-LNG installatie in Nederland op het terrein van Renewi. Deze installatie is gereed in juni 2021. Dit werd vandaag bekendgemaakt door de betrokkenen: Renewi, Nordsol en Shell.

Renewi levert het organisch materiaal, waaronder producten waarvan de bruikbaarheidsdatum is verstreken, en zet dit om in biogas. De installatie van Nordsol verwerkt dit biogas tot bio-LNG en Shell levert deze bio-LNG bij haar LNG-tankstations.

Roon van Maanen, hoofd Energy en Circular Industry: "Deze eerste bio-LNG installatie past perfect bij onze nieuwe strategie om voorloper in de transitie te worden. Het is een prachtig voorbeeld van een ketensamenwerking die zowel circulair is van opzet, als een bijdrage levert aan de energietransitie."

Bio-LNG gaat de komende jaren een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van het zware weg- en watertransport. De brandstof heeft een lagere CO2-uitstoot en de basis bestaat uit organische afvalstoffen.

De installatie in de Amsterdamse haven produceert vanaf 2021 3,4 kiloton bio-LNG per jaar. Hiermee kan meer dan 13 miljoen kilometer CO2-neutraal worden gereden. Dat is zo’n 370 keer de aarde rond!

Meer informatie vind je in het persbericht van Renewi

Startup ReefSystems installeert kunstmatig rif in IJmuiden

De Amsterdamse startup ReefSystems, gevestigd in Prodock, installeerde maandag 26 oktober in IJmuiden kunstmatige riffen om de biodiversiteit te bevorderen. Met deze riffen creëert ReefSystems habitats, een natuurlijk leef- of woongebied, om de groei van het lokale onderwaterleven te stimuleren.

Met deze installatie hoopt ReefSystems een stap te zetten in de richting van grotere rifinstallaties bij windmolenparken in de Noordzee.

De verschillende microhabitats van ReefSystems bieden voedsel, schuilplek en voortplantingsgebied voor een grote diversiteit aan soorten. Daardoor kunnen populaties weer groeien en lokale ecosystemen herstellen.

De rifinstallatie bij IJmuiden is de eerste van drie installaties van het overkoepelende Noordzeekanaalproject. Woensdag 28 oktober is er een rif geplaatst bij de Moezelhaven (brak water) en op 3 november een rif bij het Amsterdamse Marineterrein (zoeter water).

ReefSystems ontwerpt en produceert systemen die de biodiversiteit bevorderen. In dit geval een kunstmatig rif. Het 'Modular Sealife System', zoals de oprichters het zelf noemen. In samenwerking met Port of Amsterdam, Rijkswaterstaat en Wageningen Universiteit wordt hiermee de groei van verschillende populaties onder water in het Noordzeekanaal gestimuleerd.

Gebrek aan habitats is na visserij, het blokkeren van migratiewegen en vervuiling, de grootste oorzaak van de afnemende biodiversiteit. Door het installeren van kunstmatige riffen wordt nieuw leefgebied gecreëerd voor lokale en migrerende vissoorten, schaal- en schelpdieren.

Port of Amsterdam is al jaren actief lid van de werkgroep Vismigratie Noordzeekanaalgebied. Samen met de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland. Deze groep probeert de vismigratie te versterken.