U bent hier:

Pilot: verruiming ligplaatsduur IJhaven

Nieuwsbericht
06-05-2021

Voortaan mogen binnenvaartschepen ook zonder bijzondere omstandigheden hun ligplaatsduur in de IJhaven verlengen. De extra ligtijd is 3 weken bovenop de standaard 7 dagen, dus 4 weken in totaal. Met deze pilot kijken we een jaar lang of dit zowel voor de binnenvaart als omwonenden goed bevalt.

Binnenvaartschip in de IJhaven
Binnenvaartschip in de IJhaven

Verzoek van binnenvaartbranche

De pilot kwam er op verzoek van de binnenvaartbranche. Arjan de Kremer, adviseur bij Port of Amsterdam: “Het was altijd al mogelijk om in bijzondere gevallen, zoals bij ziekte of familieomstandigheden, langer te blijven liggen dan 7 dagen. Maar het bleek dat het voor de binnenvaart ook in andere gevallen prettig is om langer af te meren. Bijvoorbeeld in een vakantieperiode of als een binnenvaartschip niet meteen door hoeft naar de volgende bestemming. Met deze regeling kan dat.”

Evaluatie na een jaar

De IJhaven is een geschikte plek voor deze proef. “In de IJhaven is het namelijk rustiger, omdat er minder wachtende schepen zijn en omdat deze kades op grotere afstand van de terminals liggen”, legt Arjan uit. In eerste instantie duurt de pilot een jaar, tot januari 2022. “Begin volgend jaar evalueren we de langere ligplaatsduur met zowel de binnenvaartbranche als omwonenden. Als zij het beide positief ervaren hebben, wordt de regeling mogelijk structureel.”

Voorwaarden voor ligplaatsvergunning

Er geldt wel een aantal voorwaarden voor de verruiming van de ligplaatsduur. Zo moet je een actief varend binnenvaartschip hebben dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder is de regeling bedoeld voor vrachtschepen, dus niet voor passagiersschepen. Om gebruik te maken van de langere ligduur moet je een ligplaatsvergunning aanvragen. Dat kan heel makkelijk via de QR-code op een bord op de kade. Als je aan alle voorwaarden voldoet en het aanvraagformulier hebt ingevuld, krijg je de vergunning direct automatisch toegestuurd.

Lees hier alle voorwaarden of vul meteen het aanvraagformulier in.

5 verbeterde voorzieningen in de haven

Nieuwsbericht
07-05-2021

De afgelopen tijd heeft Port of Amsterdam 5 voorzieningen in de haven verbeterd of toegevoegd. Het gaat om een tweede drinkwatertappunt, extra palen voor kleinere schepen en extra bolders. Daarnaast mogen op de duwbakplekken in de Suezhaven nu ook reguliere binnenvaartschepen liggen.

Tweede drinkwatertappunt Afrikahaven

Er is vanaf nu een tweede drinkwatertappunt bij de autoafzetplaats in de Afrikahaven. Je maakt gebruik van het tappunt via je account in de app Park-line Aqua, waarmee je ook walstroom gebruikt. De eerste 6 kubieke meter water is gratis. Arjan de Kremer, adviseur bij Port of Amsterdam: “Op dit moment heeft het nieuwe drinkwatertappunt nog een paar kinderziektes. We zijn bezig om die zo snel mogelijk te verhelpen. Daarnaast willen we een derde tappunt in een ander deel van de haven aanleggen. Op dit moment inventariseren we de mogelijkheden. Zo komen alle binnenvaartschepen in de haven straks snel en makkelijk aan drinkwater.”

Extra palen Zanzibarhaven en Haparandadam

Bij de wachtplaats in de Zanzibarhaven zijn extra palen geplaatst. Daardoor kunnen hier voortaan ook kortere schepen afmeren, zoals spitsen. Dat was een veelgehoorde wens van schippers. Eerder kon dat niet, omdat de palen te ver uit elkaar stonden. Om dezelfde reden is er een extra paal geplaatst aan de westkant van de autoafzetplaats bij de Haparandadam. Dat betekent dat kleinere schepen richting IJmuiden niet meer hoeven keren om goed af te meren. Voorheen was er namelijk alleen een extra paal aan de oostkant.

Extra bolders Afrikahaven

Vanaf nu zijn er extra bolders bij de wachtplaatsen in de Afrikahaven. Die zijn geplaatst op verzoek van de binnenvaartbranche. Het gaat om bolders aan de buitenkant op de achterste palen. Daardoor kunnen grote schepen, zoals tankers van 135 meter, beter afmeren en zijn de ligplaatsen veiliger.

Reguliere binnenvaartschepen op duwbakplekken Suezhaven

Op de duwbakplekken in de Suezhaven mogen nu ook reguliere binnenvaartschepen liggen. Dit was een wens van onze binnenvaartklanten. De schepen moeten dan wel gebruik maken van spudpalen. Arjan de Kremer: “In de Westhaven is er regelmatig een gebrek aan wachtplaatsen voor de binnenvaart. Met deze aanpassing benutten we de ligplaatsen efficiënter.”

Amsterdamse haven plaatst nieuwe, slimme walstroomkasten

Nieuwsbericht
07-05-2021

De komende maanden vervangt Port of Amsterdam alle bestaande walstroomkasten door slimme, groene walstroom. Dat gebeurt met alle kasten in het havengebied binnen de ring (A10) van Amsterdam. In totaal gaat het om 55 kasten voor de binnenvaart en 16 kasten voor de riviercruises en superjachten.

Binnenvaartschipper sluit walstroom aan
Binnenvaartschipper sluit de walstroom aan. Ook deze kast in de Minervahaven wordt binnenkort vervangen.

Bediening via een app

De nieuwe walstroomkasten zijn een stuk slimmer en makkelijker in gebruik dan hun voorgangers. Zo bedien je ze met een app van Park-line, waarin je aangeeft hoeveel vermogen je nodig hebt. Na het invoeren van een code steek je de stekker in de kast en heb je toegang tot de walstroom. De app meet het verbruik heel nauwkeurig, zodat je achteraf altijd voor het precieze stroomverbruik betaalt. Afrekenen gebeurt ook via de app.

Storingen sneller verhelpen

Daarnaast kunnen monteurs eventuele storingen sneller verhelpen. De slimme kasten detecteren namelijk direct problemen. Ze registreren bijvoorbeeld of er een beveiligde verbinding is en wat het verbruikte vermogen is. Als er een probleem is, geven de kasten een seintje aan de monteurs. Zij zien dan meteen bij welke walstroomkast storing is. Ook kunnen de kasten op afstand worden aangestuurd, bijvoorbeeld door de aardlekschakelaar te resetten. Daardoor hoeven de monteurs niet meer bij elke storing ter plaatse te zijn, wat veel tijdwinst oplevert en ergernissen bespaart.

Minder CO2-uitstoot

Toch waren dat niet de belangrijkste redenen om voor de nieuwe walstroom te kiezen, zo vertelt Steve Faerber, hoofd Assetmanagement en Projecten. “De ambitie van Port of Amsterdam is om schone scheepvaart te stimuleren en te faciliteren, zodat een duurzame haven ontstaat. De nieuwe walstroomkasten passen perfect in deze strategie. Ze zorgen namelijk voor veel minder CO2-uitstoot, omdat schepen geen aggregaten meer hoeven te gebruiken. Uit de kasten komt ook nog eens groene stroom. Bovendien verminderen we hiermee de geluids- en geuroverlast voor omwonenden.”

Eind 2021 overal walstroom

Maar het duurt nog even voor de nieuwe walstroomkasten overal beschikbaar zijn. Steve: “De aannemer bouwt op dit moment de eerste kasten. Over 2 maanden testen we de eerste kast. Als deze test goed verloopt, plaatsen we die kast op locatie en doen daar nog een tweede test. Als ook die een goed resultaat heeft, rollen we de stroomkasten door de hele haven uit. Het plan is dat de nieuwe walstroomkasten eind dit jaar overal binnen de ring te vinden zijn.”

Gemeente Amsterdam geeft historisch scheepsanker cadeau

Nieuwsbericht
08-04-2021

De gemeente Amsterdam, afdeling Metro en Tram, heeft een historisch scheepsanker aan Port of Amsterdam geschonken. Het 1100 kilo wegende anker komt uit de binnentuin van deze afdeling aan de Vijzelgracht. Het heeft een prominente plek op het terrein van het Nautisch Coördinatie Centrum gekregen.

Historisch anker voor het Nautisch Coördinatie Centrum
Historisch anker voor het Nautisch Coördinatie Centrum

Reden van de schenking

Het kantoorpand van de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam is verkocht en de nieuwe eigenaar van het pand wilde het anker niet overnemen. De gemeente Amsterdam wilde het anker uiteraard niet verloren laten gaan en heeft het havenbedrijf benaderd met de vraag of wij het wilden hebben. “Wij zijn heel blij met dit mooie pronkstuk. Vanzelfsprekend staat het symbool voor onze nautische taken en ons hart voor de scheepvaart. Het komt bij het mooie nieuwe NCC te staan. Daar lichten wij dagelijks met trots en gedrevenheid onze eigen ankers om de haven veilig te houden!” aldus Jordy Husslage, Hoofd Operatie bij Port of Amsterdam.

Geschiedenis anker onbekend

Het anker is onderzocht door een conservator van het Scheepvaartmuseum. Hij gaf aan dat het een heel oud en origineel scheepsanker is. Er is helaas (nu) geen historische context van te achterhalen, zoals van welk schip het afkomstig is of hoe en met welke reden het in de binnentuin van het kantoorpand aan de Vijzelgracht 22 terecht is gekomen. Vanzelfsprekend wordt hier nader onderzoek naar gedaan.

Containerbinnenvaart heeft wind in de zeilen

Eind november 2020 deed TMA Logistics een test op containerbinnenvaartschip Ms Royaal met eConowind. Dit is een container met inklapbare zeilen waarmee gedeeltelijk op wind kan worden gevaren.

De container neemt weinig ruimte in en kan hierdoor makkelijk aan boord van (binnenvaart)schepen worden geplaatst.

10% brandstofbesparing met eConowind

Op het IJsselmeer en de Waddenzee, tussen Harlingen en Amsterdam, waait het bijna altijd. Hierdoor was die locatie ideaal om de eConowind te testen. Het inklappen van het systeem duurt slechts vijf minuten. De test leverde een brandstofbesparing van 10% op. Genoeg reden dus om hiermee verder te testen.

Binnenvaartverbindingen met Amsterdamse haven

Logistiek dienstverlener TMA Logistics verbindt terminals in Harlingen, Hasselt, IJmuiden, Velsen en Amsterdam met de deepsea terminals in Rotterdam en Antwerpen. TMA heeft hiervoor vaste afspraken met de deepsea terminals en bundelt grote volumes. Met deze binnenvaartverbindingen zijn vaste en betrouwbare vaarschema’s gecreëerd voor hun klanten.

Verder vergroenen

Door gebruik te maken van de binnenvaart worden onnodige wachttijden met trucks voorkomen. Ook zorgt dit voor minder files en minder CO2-uitstoot. TMA logistics wil hun schepen verder vergroenen. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de wind, zoals de eConowind. Ook maakt TMA sinds 2018 vast gebruik van de MS Feniks. Dit is een volledig hybride schip.

Amsterdamse haven faciliteert ontgassingstesten voor binnenvaartschepen

Nieuwsbericht
03-11-2020

In de Amsterdamse haven zijn testen met dampverwerkingsinstallaties uitgevoerd. Het doel is om met de nieuw ontwikkelde installaties veilig en gecontroleerd dampen te verwerken van binnenvaarttankers zodat deze niet meer in de lucht terecht komen. Een belangrijke stap richting schone scheepvaart.

Testen door twee partijen

Twee aanbieders, Triple D en 24/7 Nature Power, hebben aan de ‘Groene Kade’ in de Amsterdamse haven hun dampverwerkingsinstallaties getest. Beide partijen werken met een mobiele installatie voor dampverwerking. Port of Amsterdam spant zich al jaren in om veilig ontgassen in de haven mogelijk te maken. Zij stelt de openbare ‘Groene Kade’ voor de testen beschikbaar, als onderdeel van het streven naar een duurzame haven. Deze proef is een belangrijke volgende stap.

Vergunning mogelijk bij succes

Tijdens het testen is gemeten hoe de installatie functioneert; hoeveel uitstoot er is van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Op die manier wordt bepaald of de betreffende installatie voldoet aan de gestelde eisen. Als de proefnemingen succesvol verlopen, kunnen de aanbieders een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Onafhankelijke metingen

Een onafhankelijk bureau voert op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de metingen van de tests uit op basis waarvan kan worden vastgesteld of de installaties voldoen aan de eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn.

Landelijke Taskforce varend ontgassen

De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 deze Taskforce opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.

Eerste ontgassingstesten van binnenvaartschepen in Amsterdamse haven van start

In de Amsterdamse haven is vandaag gestart met het testen van dampverwerkingsinstallaties. Het doel is om met de nieuw ontwikkelde installaties veilig en gecontroleerd restdampen te verwerken van binnenvaarttankers zodat deze niet meer in de lucht terecht komen.

Ontgassingstest
Vanmorgen vroeg bij de voorbereiding op de proef aan de Groene Kade in de Amsterdamse haven (fotograaf: Ko van Leeuwen)

Dit is een belangrijke stap richting schone scheepvaart.

Testen door twee partijen

Twee aanbieders, Triple D en 24/7 Nature Power, hebben van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toestemming gekregen om in de week van 21 september aan de ‘Groene Kade’ in de Amsterdamse haven hun dampverwerkingsinstallaties te testen. Beide partijen werken met een mobiele installatie voor dampverwerking.

Port of Amsterdam spant zich al jaren in om veilig ontgassen in de haven mogelijk te maken. Zij stelt de openbare ‘Groene Kade’ voor de testen beschikbaar, als onderdeel van het streven naar een duurzame haven.

Ook de Omgevingsdienst is al tijden bezig het illegaal ontgassen tegen te gaan. Zo staan er al tientallen ‘eNoses’ in het havengebied om eventueel illegale ontgassingen te registreren en op te sporen. Deze proef is een belangrijke volgende stap.

Vergunning mogelijk bij succes

Een onafhankelijk bureau voert op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied metingen van de tests uit. Tijdens het testen wordt gemeten hoe de installatie functioneert; hoeveel uitstoot er is van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen.

Op die manier wordt bepaald of de betreffende installatie voldoet aan de gestelde eisen of dat er nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Als de proefnemingen succesvol verlopen, kunnen de aanbieders een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Verbod op varend ontgassen

Al varend een schip ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken. De provincie Noord-Holland heeft per 1 maart 2017 het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd als maatregel voor een beter milieu en een schonere binnenvaart.

De scheepvaart heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door zoveel mogelijk met dezelfde schepen vergelijkbare lading te vervoeren. Maar een manier om milieuverantwoord te ontgassen liet tot op heden nog op zich wachten. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod dat zorgt voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen.

Landelijke Taskforce varend ontgassen

De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 deze Taskforce opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen.

Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers.

Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.

Afmeerlocaties duwbakken met trackers

Nieuwsbericht
02-09-2020

Port of Amsterdam is continu bezig om haar faciliteiten en dienstverlening te verbeteren. Vanaf 1 september 2020 krijgen duwbakken met trackers het privilege om ligplaats te nemen in speciaal daarvoor aangewezen ligplaatsgebieden.

De afmeervoorziening voor duwbakken bij ‘het Slik’, zijn uitsluitend te gebruiken voor duwbakken met trackers. ‘Het Slik’ bevindt zich in het oostelijk deel van het IJ, tussen het KNSM-eiland en Albemarle. Het Slik is vanaf 1 september alleen bestemd voor duwbakken met trackers die zijn aangesloten op Poseidon en waarvoor de exploitant een datacontract met Port of Amsterdam heeft afgesloten.

Duwbakken die nog niet voorzien zijn van trackers kunnen gewoon terecht op de andere afmeerlocaties voor duwbakken in Amsterdam en Zaanstad. Deze duwbakplekken blijven tot nader bericht toegankelijk voor alle duwbakken, dus met of zonder tracker.

Inzicht

Met deze regeling wil Port of Amsterdam duwbakexploitanten stimuleren om duwbakken te voorzien van trackers en aan te sluiten op Poseidon. Hoe meer duwbakken zijn aangesloten, hoe beter we duwbakexploitanten kunnen faciliteren in het vinden van vrije plekken. Een ander voordeel voor duwbakken met trackers is dat deze duwbakken in aanmerking komen om volledig automatisch geregistreerd te worden voor het Binnenhavengeld. Hierbij wordt afgerekend op basis van de daadwerkelijke bezoektijd.

Meer informatie over Poseidon en de actuele bezettingsgraad van duwbakplekken vind je op onze website.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden ligplaatsen duwbakken zijn per 1 september a.s. van kracht. Port of Amsterdam zal per 1 september gaan toezien of partijen naar de regeling handelen en neemt daarbij een overgangsperiode van een maand in acht.

Overslag Noordzeekanaal-havens ruim 10 procent lager door coronacrisis

De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad - daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 10,7% naar 48,7 miljoen ton (2019: 54,6 miljoen). De invloed van de wereldwijde coronacrisis op de overslagcijfers is onmiskenbaar.

Ook in de Amsterdamse haven daalde de overslag in de eerste zes maanden van 2020. Het volume ging van 45,2 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 39,8 miljoen ton dit jaar (-12 procent). Ook deze daling is duidelijk beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie.

Vitale infrastructuur

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Voor het eerst in jaren is er sprake van een daling van de overslag in onze haven en die is meteen significant. Toch zijn wij niet pessimistisch. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij in het eerste half jaar getoond hoe cruciaal de haven is voor de regio en voor het land. Als vitale infrastructuur hebben wij onverkort het scheepvaartverkeer afgewikkeld en ladingstromen verwerkt. Daarmee hebben wij bijgedragen aan het draaiende houden van de samenleving en de economie’.

‘Vooral onze distributie klanten hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van levensmiddelen en pakketten. En de markt voor transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.) trekt inmiddels aan. Hoe de tweede jaarhelft eruit ziet, is moeilijk te zeggen. Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact van het coronavirus onzeker. Wel verwachten wij dat onder de huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt blijft tot het niveau van de eerste jaarhelft’, aldus Overtoom.

Stijgers en dalers

De daling in Amsterdam in het eerste half jaar werd veroorzaakt door zowel natte als droge bulk, als door containers. De overslag van natte bulk (voornamelijk transportbrandstoffen) daalde met 5,1 procent naar 24,7 miljoen ton, tegen 26 miljoen ton vorig jaar in dezelfde periode. Ondanks het afgenomen vlieg- en wegverkeer bleven de volumes van de transportbrandstoffen redelijk op peil. Dat heeft te maken met de fluctuerende markt voor deze ladingstromen, die voor aanhoudende beweging zorgt.

Het volume droge bulk daalde met 21,2 procent, wat vooral het gevolg was van een aanzienlijke daling van steenkool naar 4,6 miljoen ton, tegen 8,2 miljoen ton vorig jaar (-43,6 procent). De onverwachte, niet-structurele groei van het steenkoolvolume vorig jaar heeft daarbij de daling dit jaar scherper gemaakt. Ook daalde de overslag van granen (-15,4 procent) en was er sprake van een daling in stukgoed (-18,2 procent).

Verder vielen zee- en riviercruise weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam besloot samen met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanaf half maart de cruise uit haar haven te weren om het besmettingsrisico te minimaliseren. Sinds half juni is de haven voor cruise weer open en komt het aantal bezoeken van riviercruiseschepen langzaam en behoedzaam op gang. In de eerste jaarhelft was sprake van 21 bezoeken, waarvan 18 in januari en februari. Voor de tweede jaarhelft verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Zeecruise daarentegen ziet de haven ook in de tweede helft van het jaar vooralsnog niet terugkeren.

De overslag in containers daalde met 31,6%. Deze ladingstroom steeg de afgelopen jaren gestaag onder meer door shortsea-lijndiensten waarop de Amsterdamse haven zich richt. De daling is dan ook op het conto te schrijven van corona, waardoor lijndiensten gedeeltelijk kwamen stil te liggen.

Wisselend beeld in de regio

In IJmuiden daalde de overslag gering met slechts 3,4% tot 8,76 miljoen ton. In Beverwijk daalde het overslagvolume met 44,3% tot 194 duizend ton en in Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 15,3% tot 84 duizend ton.

Vraagje? Even naar Eef

Nieuwsbericht
02-07-2020

“Hoi! Ik ben chatbot Eef en beantwoord graag vragen over jouw binnenvaartbezoek.” Op deze openingszin kunnen schippers rekenen die de gloednieuwe chatbot Eef een vraag stellen over hun vaart naar Amsterdam.

Sinds deze maand is Eef online. "We hopen dat binnenvaartschippers hiermee veel makkelijker aan informatie komen."

Van ligplaats tot afval

Waar kan ik mijn afval kwijt? Hoe zit het met het havengeld dat ik moet betalen? Waar vind ik een ligplaats? Lang niet alle binnenvaartschippers komen regelmatig in Amsterdam. "Zij hebben veel vragen", vertelt Stefanie Meltzer, Manager Customer Experience & Digital bij Port of Amsterdam.

Samen met haar collega Pascale van Ommeren en verschillende teams, deed zij afgelopen jaar onderzoek naar de klantreis van binnenvaartschippers. "We merkten en hoorden steeds dat onze informatie voor hen erg versnipperd was."

Chatbot Eef helpt iedereen

Niet alleen de schippers zijn gebaat bij chatbot Eef. "Het helpt ook onze eigen collega's", legt Stefanie uit. "Bijvoorbeeld mensen die steeds worden gebeld met allerlei vragen. En voor de havendienst wordt het hopelijk rustiger op de marifoon. Die wordt nu nog vaak 'misbruikt' voor praktische vragen die daar niet thuishoren. Als chatbot Eef ingeburgerd raakt, levert dat aan alle kanten efficiëntie op."

Uniek in havenwereld

Het succes van Eef hangt volgens Stefanie af van verschillende zaken. "Als eerste moeten we zelf goed onderzoeken of de chatbot voldoende antwoord geeft op de belangrijkste vragen van schippers. Op dit moment weet ze al veel over havengeld, meldingen, ligplaatsen, faciliteiten, registreren en contact."

"Maar we moeten er ook rekening mee houden dat een chatbot een hele nieuwe toepassing is voor schippers. Het is nog uniek in de havenwereld en we hebben te maken met een doelgroep die niet gewend is dat ze op deze manier geholpen worden."

Steeds verder verbeteren

Toch went het al, want de chatbot is een kleine maand online en wordt nu al een paar keer per dag aangesproken. Eef is nu nog een gesloten chat. "Dat betekent dat een bezoeker van onze website een keuzemenu kan doorlopen om antwoorden te vinden", zegt Stefanie.

"We kijken in de toekomst of dat voldoende is, of dat we naar een open conversatie willen. Of misschien een 'echte' collega achter de schermen voor als Eef het antwoord niet meer weet. De komende tijd blijven we de chatbot verbeteren. Daarna kijken we hoe we verder gaan."

Stoere naam voor stoere doelgroep

Waarom Eef eigenlijk Eef heet? "We zijn met onze laptops de haven in gefietst en hebben schippers zelf laten meedenken over de chatbot", vertelt Stefanie. "Zij gaven de voorkeur voor een vrouwelijke bot. Na een kleine brainstorm leek Eef ons wel een geschikte naam. Een beetje stoer, niet te meisjesachtig, want ze moet tenslotte een stoere doelgroep vooruithelpen."

Promoot Eef

Nieuwsgierig geworden? Maak kennis met Eef op onze binnenvaartpagina. Om te meten of Eef waarde toevoegt aan onze website, hebben we gebruikersdata nodig. Hoe meer gebruikers, hoe beter. Fijn dus als je Eef ook in jouw netwerk wil promoten! En heb je feedback voor ons of krijg je reacties via jouw netwerk? We horen ze graag via pto@portofamsterdam.com.