U bent hier: Home

Klachtenformulier bunkeren

Het klachtenformulier geeft de directeur Centraal Nautisch Beheer inzicht in de wijze waarop de bunkerleveranties in de haven plaatsvinden.

Download klachtenformulier bunkeren

brandstoffen

Ontwikkeling rondom bunkeren van conventionele brandstoffen

Op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 kan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besluiten om een vergunningplicht in te voeren voor het leveren van conventionele brandstoffen zoals stookolie en gasolie.

Deze vergunningsplicht geldt al in regio Rotterdam-Rijnmond. In deze regio is er nog géén aanleiding om deze vergunningplicht in te voeren. In de evaluatie worden de ervaringen uit regio Rotterdam-Rijnmond meegenomen.

Het klachtenformulier bunkeren kan bij incidenten gebruikt worden. Ook deze incidenten worden meegenomen in de evaluatie, welke eind 2021 zal plaatsvinden.

klachten bunkeren

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De input is onderdeel in de evaluatie van de bunkervergunning voor transporteurs. Ook levert het een bijdrage in de ontwikkeling van een eventuele bunkervergunning voor leveranciers.

Er kan contact worden opgenomen naar aanleiding van het ingevulde klachtenformulier om de klacht door te nemen ter verduidelijking.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. De directeur Centraal Nautisch Beheer mengt zich niet in individuele kwesties tussen partijen over de bunkers of de wijze van levering.