Helofytenfilter

Plantaardige waterzuivering waar vogels en padden in wonen

Een helofytenfilter is een waterzuiveringssysteem dat werkt met planten. 'Helofyt' is de plantkundige naam voor moerasplanten. Deze planten hebben de handige eigenschap dat ze rond hun wortels bacteriën aantrekken die verontreinigingen uit het water zuiveren. Als je een vijver maakt van zulke moerasplanten en je voert er water doorheen, dan heb je een natuurlijk waterfilter.

Zulke filters gebruiken we op verschillende plekken in het havengebied, om regenwater te zuiveren dat van de industrieterreinen afvloeit. Door het op deze manier te zuiveren, hoeft het niet het riool in en kunnen we het afvoeren in het oppervlaktewater. Zo belasten we het riool minder.

In deze helofytenfilters staan onder andere riet, lisdodde, biezen en gele en blauwe lissen. In het riet vind je vogels als de karekiet, de rietgors, de putter, de tjiftjaf en de groenling. Ook leven hier vele insectensoorten. En de rugstreeppad mag hier graag een duik in het water nemen.