Waarom wij dat doen

Snel naar:
Visie 2030
Waardecreatie
Reputatie & Klanttevredenheid
De duurzame haven
4 roadmaps
 

Port of Amsterdam wil bijdragen aan een duurzame wereld voor huidige én toekomstige generaties in de regio, business en scheepvaart. De haven pakt een steeds grotere rol in de stofwisseling van de stad en de regio: de bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffen rotonde en de batterijfunctie voor schone energie.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Visie 2030: sneller, slimmer, schoner

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector. Door deze drie kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie.  Zo is en blijft de Amsterdamse havenregio een Europese tophaven en een motor van de economie. Maar dan wel een snelle, slimme, schone motor.

Onze visie 2030 past binnen de regionale visie Noordzeekanaalgebied 2040. Bekijk hier Onze visie in 1 minuut

visie

Koen Overtoom CEO Port of Amsterdam

Koen Overtoom

'Heel veel functies die de stad nodig heeft, zijn in de haven te vinden. Van waterzuivering en energie tot logistieke innovatie en bouwgrondstoffen. De komende jaren zal dit alleen maar toenemen door de groei van Amsterdam en de inzet van de haven op circulaire activiteiten.'

waarde
hoe werkt het

Waardecreatie

We willen een gezond financieel rendement, dat samengaat met een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde heeft voor de regio. Grensverleggend waarde creëren, dat is onze missie. We streven daarom continu naar een goede milieu- en ruimtelijke kwaliteit én hebben voortdurend aandacht voor onze omgeving en de maatschappelijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. We zorgen ervoor dat onze inspanningen en doelstellingen in lijn zijn met het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en het Grondstoffenakkoord, en internationale MVO-richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Op deze manier kunnen we onze waardecreatie in een bredere context laten zien. We stellen onszelf concrete doelstellingen en houden de voortgang nauwlettend in de gaten.

  Waardecreatiemodel   Onze KPI's    

 

Michiel de Brauw CFO Port of Amsterdam

“Gezonde omzet en winstcijfers vertellen maar één kant van het verhaal. Er zijn vele factoren die de gezondheid van een bedrijf bepalen. Denk bijvoorbeeld ook aan je license to operate. Die krijg je niet alleen vanuit je aandeelhouders en investeerders, maar ook vanuit de maatschappij, je werknemers en de afzetmarkt.”

 

duurzaam

De duurzame haven

We kiezen voor duurzame groei, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, onze omgeving en de maatschappij. Dat betekent ook dat we ons inspannen om overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken: een grote haven met een kleine voetafdruk.

Het Noordzeekanaalgebied heeft, door de aanwezigheid van industrie, een luchthaven en een zeehaven, een grote milieu-impact op de leefomgeving. Met het oog op de snelle, slimme, schone haven die wij willen zijn én blijven, investeren wij in duurzaamheid. Dit doen we onder meer door het leefbaarheidsprogramma’s op te zetten, het stimuleren van het gebruik van biobrandstoffen, het stimuleren van zon- en windenergie en alternatieven te bieden voor schonere scheepvaart. In opdracht van Port of Amsterdam doet de GGD al jaren metingen naar de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat het havengebied ruim aan de Europese normen voldoet. Toch willen wij samen met de branche de emissie van scheepvaart verder terugdringen en de milieu-impact ervan verkleinen. Onze ambities en concrete acties voor de periode tot 2021 staan beschreven in onze Visie Schone Scheepvaart.

Voor meer informatie over 'de duurzame haven' bekijk ook:  Duurzaamheid   Leefbaarheid

Milembe Mateyo Havenmeester

“We zijn heel trots op onze Visie Schone Scheepvaart. Het is een ambitieuze visie, die bijdraagt aan de verduurzaming van de logistieke keten en leefbaarheid van het stedelijke gebied rondom de haven. Dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

klant
touristenbelastingbaken

Reputatie & Klanttevredenheid

De stad en haar haven zijn op verschillende manieren in grote mate afhankelijk van elkaar. Een goede wisselwerking met uitwisseling van elkaars perspectieven is daarom voor beide van groot belang. Zo kunnen we ook op lange termijn waarde creëren voor de stad en de regio. Om inzicht te krijgen in de opinie van onze stakeholders ten opzichte van ons handelen, voeren we regelmatig onderzoeken uit. Naast een periodiek klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek, voeren we tweejaarlijks een reputatieonderzoek uit.

Bekijk de resultaten van: Reputatieonderzoek 2017

thema

4 Strategische roadmaps

Energietransitie

Energietransitie »

Hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen zijn de essentiële pijlers voor een nieuw op te bouwen energie- en industriesysteem. Port of Amsterdam is al de grootste energiehaven van Europa. Om onze rol als energiehaven te bestendigen, zoeken wij nieuwe ladingstromen en manieren om duurzame energie op te wekken. Dat doen wij samen met bedrijven in de haven, maar ook met andere partners.

Digitale haven

Digitale haven »

De Amsterdamse haven is een logistiek en economisch knooppunt voor de regio. De fysieke infrastructuur blijft vooralsnog belangrijk, maar tegelijkertijd werken we in een tijd waarin alles en iedereen digitaal verbonden is: van sociale netwerken tot the internet of things. Dit biedt kansen voor een informatie-ecosysteem dat de fysieke verbindingen verrijkt, bijdraagt aan verdere groei en rekening houdt met ruimte, voorspelbaarheid en klanttevredenheid.

Circulaire economie

Circulaire economie »

De transitie naar een circulaire economie is gelukkig onvermijdelijk. Het ontginnen van primaire grondstoffen wordt immers steeds kostbaarder en laat over de gehele wereld grote littekens achter. Bovendien hebben afvalstromen nog te vaak een desastreuze uitwerking op het ecosysteem. Gestuwd door het overheidsbeleid en de innovatiekracht binnen het bedrijfsleven worden stappen gezet om Nederland in 2050 volledig circulair te zijn. We zetten in op de versnelling hiervan.

Logistiek & Bereikbaarheid

Logistiek & Bereikbaarheid »

Een goede bereikbaarheid van de haven blijft een cruciale factor voor het succes van de klanten in de haven én de haven in zijn geheel. Een goede bereikbaarheid is echter geen gegeven. De metropoolregio Amsterdam groeit snel in zowel inwoneraantal als bedrijvigheid. Vervoer van personen en goederen neemt dan ook snel toe en dat vraagt om innovatieve oplossingen waarin Port of Amsterdam een belangrijke rol vervult.
Meer weten over PoA

Meer weten

Wil je meer weten over Port of Amsterdam?
Regelmatig publiceren we nieuwsberichten en houden we je op de hoogte van al het nieuws uit de haven. Ook hebben we diverse vacatures openstaan, voor échte aanpakkers.

Bekijk ook:   Wie wij zijn  Wat wij doen