Sponsoring

Om de haven en de metropoolregio verder te versterken en te vernieuwen, ontwikkelt Port of Amsterdam innovatieve concepten, binnen en buiten de havensector, met vertrouwde en onverwachte partners, regionaal en mondiaal. Zo verleggen we onze grenzen. Hierdoor vormen we een intelligente logistieke industriële schakel die meedraait in de top van Europese havens, de propositie van Nederland versterkt en waarde toevoegt aan de Metropoolregio Amsterdam.

Sponsoring

Bij sponsoring legt Port of Amsterdam een link met de overall positionering ‘port of partnerships’ en moet er een verbinding zijn met onze missie ‘grensverleggend’. Daarnaast moet er sprake zijn van een (inhoudelijke) verbintenis met de haven. We kiezen in principe voor lokale (Amsterdam) en regionale (havenregio) activiteiten.

Port of Amsterdam heeft langdurige sponsorafspraken met Skits (Amsterdamse studenten schaatsvereniging), Telstar, Zee-, en havenmuseum IJmuiden, en heeft een partnership met Stichting Emma at Work.

Sponsoraanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor sponsoring? Dan kunt u een mail sturen naar meta.norbart@portofamsterdam.com. Uw aanvraag moet wel passen binnen het sponsorbeleid en aan een aantal criteria voldoen.

Uitgesloten van sponsoring zijn:

  • Activiteiten met een negatieve lading
  • Activiteiten met een politiek of religieus karakter
  • Activiteiten die in strijd zijn met de Havenvisie 2030
  • Partijen met een winstoogmerk
  • Individuen

Het sturen van een sponsorverzoek is geen garantie voor honorering, ook niet als uw organisatie volledig aan de voorwaarden voldoet.