Scheepvaart: vlot, veilig en duurzaam verkeer in de havenregio

Een haven die 24/7 bereikbaar is voor schepen. Het lijkt simpel en is toch complex. Wij begeleiden het scheepvaartverkeer en bedienen de sluizen in IJmuiden. Door te surveilleren op het water en te inspecteren aan boord van schepen, waken wij over de veiligheid in de haven. Wij zijn de ogen en oren in de haven. Wij verlenen ontheffingen en vergunningen, geven nautische adviezen en ontwikkelen nieuwe regelgeving. Met alle spelers in de haven zorgen wij voor vlot, veilig en duurzaam scheepvaartverkeer.

 

Eline Huiting, contactpersoon voor scheepvaart, werkt als hoofd beleid bij Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam.

Laatste projectupdates

Een nieuwe stap richting schonere lucht in Noord-Holland

In Noord-Holland geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeen houdende ladingen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft 20 december ingestemd met de wijziging van de provinciale milieuverordening. Deze...

Eerste zeeschip gebunkerd met LNG in Amsterdamse haven

Zeeschip Fure West, een chemicaliën- en olietanker van de Zweedse rederij FureTank, is vandaag in de Amsterdamse haven gebunkerd met vloeibaar aardgas (LNG). Het is het eerste zeeschip dat in Amsterdam LNG bunkerde. De bunkering vond plaats aan de...

'Wachten' in Amsterdam voor binnenvaart makkelijker

Havenbedrijf Amsterdam is er van overtuigd dat de toegang tot de Amsterdamse haven altijd slimmer, sneller en schoner kan. Om de klantgroep binnenvaart nog beter te kunnen faciliteren en bedienen, heeft het havenbedrijf zich aangesloten bij...

Politie, Rijkswaterstaat en Havenbedrijven gaan AIS-plicht vanaf 1 mei handhaven.

Sinds 1 januari 2016 moeten de beroepsvaart en de pleziervaart langer dan 20 meter op alle Nederlandse wateren vanaf CEMT klasse I, waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, het AIS gebruiken. Dit is niet van toepassing, wanneer een...

Nieuw blusponton in Amsterdamse haven in gebruik

De Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam kan nu bij een langdurige brand extra bluscapaciteit vanaf het water leveren. Het blusponton is een drijvend ponton met daarop een grote pompunit waarop zeven slangen bevestigd kunnen worden. De...

Zeeschepen melden in Rotterdam en Amsterdam eenvoudiger

De service Melding Schip 2.0 is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam, Douane en de meldende agenten, rederijen en cargadoors. De vernieuwde service sluit hierdoor naadloos aan bij de dagelijkse praktijk....

Elektronische melding afvalstoffen zeeschepen

Met de inwerkingtreding van het havenmanagementsysteem HAMIS eind augustus 2015 is in de Amsterdamse havenregio een stap vooruit gezet ten behoeve van de veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Door de...

De initiatieven die we al namen:


LNG bunkering

We stimuleren schoon brandstofgebruik. Al sinds 2013 kunnen binnenvaartschepen LNG bunkeren aan de kade in de Amerikahaven. Door een recente aanpassing kunnen nu ook zeeschepen er bunkeren.


Dynamische sluisplanning

We hebben een geavanceerd sluisplanningsysteem gemaakt die de voorspelbaarheid van aankomst- en vertrektijden in de haven vergroot. Zo kan elke betrokken partij zijn eigen (proces)planning slimmer en sneller inrichten.


Zeetoegang IJmuiden

De nieuwe zeesluis in IJmuiden wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. Wij zijn nauw betrokken bij de bouw om een veilige, toegankelijk vaarweg en sluizencomplex te borgen.

Onze doelen

 

 

 

 

 

Laat ons u voorlichten

  • Stel al uw vragen
  • Leg uw plan of oplossing voor
  • Nodig ons uit om te presenteren

Eline Huiting

Divisie Havenmeester
Hoofd beleid
Tel: +31 6 224 02 097
E-mail: eline.huiting@portofamsterdam.nl

Praat mee

Op bijeenkomsten:
Ontvang als eerste een
uitnodiging via email »

Meest gestelde vragen

In opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) is de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam verantwoordelijk voor een vlotte, veilige en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Medewerkers van Divisie Havenmeester zorgen dat de haven 24/7 bereikbaar is voor schepen, begeleiden van het scheepvaartverkeer, bedienen de sluizen in IJmuiden, doen surveillances op het water en inspecties aan boord van schepen. Ook regelen ze bij ontheffingen/vergunningen, geven (nautische) adviezen, ontwikkelen nieuwe regelgeving en benutten de nautische ruimte in de haven zo goed mogelijk.

Op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving werken we intensief samen met omliggende havens en gemeenten. En dagelijks met nautische dienstverleners in de haven zoals het loodswezen, de sleepdiensten en de vletterlieden. Maar ook met Rijkswaterstaat, Politie landelijke eenheid en regionale eenheden, inspectiediensten en Brandweer. Op het gebied van veiligheid vindt publiek private samenwerking plaats met het havenbedrijfsleven, politie, brandweer en Omgevingsdienst.

Het sluizencomplex in IJmuiden/Velsen bestaat uit vier sluizen. Drie daarvan worden door beroepsvaart gebruikt. In 2015 werden er 35.755 schepen geschut. Het IJ is, samen met het Noordzeekanaal, de levensader naar ons achterland, in 2015 passeerden 69.000 binnenvaartschepen met een laadvermogen 60 miljoen ton.

De Divisie Havenmeester voert publieke taken uit voor verschillende opdrachtgevers: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) en de gemeente Amsterdam. Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied Marleen van de Kerkhof stuurt de Divisie Havenmeester aan. Om de veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te kunnen waarborgen, zorgt de Divisie Havenmeester onder andere voor verkeersbegeleiding van de scheepvaart, bediening van de sluizen in IJmuiden, inspecties op veiligheids- en milieuvoorschriften, toezicht en handhaving van nautische wet- en regelgeving.

Het beheersgebied loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden (inclusief IJ-geul 24 mijl) tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de daarop uitkomende havenbekkens.

Bekijk meer