Privacy & cookiebeleid

Privacy

Wij nemen uw privacy zeer serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring staat omschreven op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens van u achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op de website u kiest te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een aanvraag indient voor een vergunning, dan verwerken wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens verstrekt.

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bijvoorbeeld het versturen van updates (nieuwsbrieven) waar u zich voor in kunt schrijven. Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie ons verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen ervoor dat alleen die collega’s toegang hebben tot uw gegevens die dat moeten om u van dienst te kunnen zijn. De toegang tot uw gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Voor zover derden bij het uitvoeren van de diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treffen wij de vereiste wettelijke maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens zorgvuldig en op een veilige manier worden verwerkt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De bewaartermijnen zullen per situatie verschillen. Op onze website kunt u uw persoonsgegevens verstrekken voor verschillende doeleinden. Bij de invulvelden staan specifieke privacyverklaringen. Voor meer informatie over de bewaartermijnen en onze werkwijze verwijzen wij u naar die privacyverklaring(en).

Wat zijn uw rechten?

Als u uw persoonsgegevens die bij ons zijn vastgelegd wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toe te sturen. U kunt uw rechten inroepen door een verzoek te versturen naar privacy@portofamsterdam.com.

Wij behandelen de verzoeken binnen vier (4) weken, dat wil zeggen dat u binnen 4 weken antwoord op uw verzoek krijgt. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kunnen wij die termijn indien nodig met twee (2) maanden verlengen. Wanneer wij geen gevolg (kunnen) geven aan uw verzoek, dan delen wij dit onmiddellijk en uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek mee waarom uw verzoek zonder gevolg is gebleven. 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookie instellingen aanpassen

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan deze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website. Soms kunnen ook andere partijen een cookie plaatsen en er informatie in opslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ingesloten video’s die wij op onze website weergeven.

Wij gebruiken cookies van HotJar, Google Analytics en Google Tag Manager om u meer service te kunnen bieden bij het bezoeken van onze website. Voor een veilige en zorgvuldige verwerking van uw gegevens hebben wij een overeenkomst met deze partijen afgesloten.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. Onze cookies slaan namelijk geen persoonsgegevens op, noch wordt er met behulp van de cookies een tot een persoon herleidbaar profiel door Port of Amsterdam opgebouwd. Aan de hand van cookies verzamelen wij gegevens zoals uw browser type, duur van uw bezoek en gebruikte pagina’s. Wij gebruiken informatie over bezoeken aan deze website slechts ter ondersteuning van beslissingen over de opzet van onze website en statistische verwerkingen, en nooit om u als individuele bezoeker te herkennen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zij, bijvoorbeeld op verzoek van de politie in een strafrechtelijk onderzoek.

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Houd er wel rekening mee dat als u cookies uitschakelt dan wel verwijdert het mogelijk is dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) deze website. Dat geldt bijvoorbeeld voor de digitale sluisplanning, indien u daar inloggegevens voor heeft ontvangen. Hier kunt u lezen hoe u verschillende types cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Hebt u nog vragen?

Wij vinden het belangrijk om u duidelijk en compleet te informeren over uw privacy. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@portofamsterdam.com.