Wie wij zijn

Snel naar:
Waardecreatie
Missie, motto, visie en strategie
Jaarverslag 2017
Reputatie
Organisatie
 

Port of Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse havenregio. Daarnaast stimuleert het duurzame economische ontwikkeling in metropoolregio Amsterdam. Met een goede balans tussen een gezond financieel rendement, een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde voor de regio.

waardecreatie
Waardecreatie

Waardecreatie

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort Amsterdam tot de top vijf zeehavens van West-Europa. De strategische en centrale ligging in Europa maakt de haven makkelijk bereikbaar en verzekert uitstekende verbindingen met alle grote Europese markten. Havenregio Amsterdam bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaandam en Velsen/IJmuiden. De havens in het Noordzeekanaalgebied sloegen in 2017 100,8 miljoen ton goederen over waarvan ruim 81,3 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal bijna 70.000 mensen, waarvan ongeveer de helft in Amsterdam.

Port of Amsterdam heeft drie hoofdtaken:

  • Optimalisatie van de dienstverlening en het vestigingsklimaat voor bedrijven in de havenregio;
  • Aanleg en onderhoud van de infrastructuur, vernieuwen van de haven en het beheer van het Amsterdamse havengebied Westpoort;
  • Bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer van 40 kilometer buiten de kust bij IJmuiden tot aan de Oranjesluizen. Deze taak is door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) bij ons belegd.
     

Bekijk ons waardecreatiemodel

visie

Missie, motto, visie en strategie

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

Port of Partnerships

De grote vraagstukken van deze tijd zijn de uitputting van natuurlijke grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Tegelijkertijd raken logistieke ketens, handelsnetwerken en regionale economische sectoren steeds meer vervlochten. Dat vraagt om vernieuwend ondernemerschap en intensieve samenwerking. Daarom is ons motto ‘Port of partnerships’ en onze missie grensverleggend waarde te creëren.
 

Onze visie en strategie in 1 minuut

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

Visie

Onze visie 2030 past binnen de regionale visie Noordzeekanaalgebied 2040. In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector.

Lees meer »

Door deze kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaan kruisbestuiving, synergie en innovatie. We bouwen zo, samen met onze partners, aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving.

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

Strategie

Met onze Strategie 2017 - 2021 zetten we een duidelijke stap op weg naar de haven van onze Visie 2030: Amsterdam Metropolitan Port. De haven wil een steeds grotere rol spelen in de stofwisseling voor de stad en de regio: de bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffen rotonde en de batterijfunctie voor schone energie. 

jaarverslag

Jaarverslag 2017

cover jaarverslag 2017

 

We willen in onze rapportage zo transparant mogelijk zijn over de toegevoegde waarde van onze bedrijfsvoering op economisch en maatschappelijk gebied. Daarom rapporteren we ons jaarverslag sinds 2017 in lijn met de Global Reporting Initiative (GRI). Deze internationaal geaccepteerde richtlijnen zijn de standaard voor het bedrijfsleven die willen rapporteren over duurzaamheids- en andere niet-financiële informatie.

 

Bekijk het jaarverslag

reputatie

De opinie van onze stakeholders

Sinds 2015 meten we elke twee jaar, via een onafhankelijk onderzoeksbureau, onze reputatie. Ons streven is een score van ≥ 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten.

Het reputatieonderzoek wordt naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.
 

Barometer_reputatie_2017

organisatie

Organisatie

directie

Directie

K.J. (Koen) Overtoom, Algemeen directeur
M.R. (Michiel) de Brauw, Financieel directeur

 

 

Bekijk het organogram

rvc_raad_van_commissarissen

Raad van Commissarissen

K. (Koos) van der Steenhoven, Voorzitter
R.I. (Ingrid) Doerga
J.F.J.M. (Jeroen) de Haas
W.J. (Willemijn) Maas
P.G. (Philip) Stibbe

marleen_van_de_kerkhof

Havenmeester

M. (Marleen) van de Kerkhof