Over Port of Amsterdam

Accepteer cookies

Sneller, slimmer, schoner

Port of Amsterdam zoekt altijd nieuwe mogelijkheden om sneller, slimmer en schoner te worden. De circulaire economie en de energietransitie brengen nieuwe, innovatieve spelers naar de haven en bestaande bedrijven vernieuwen.  Op het gebied van logistiek en bereikbaarheid stimuleren we onder meer transport via water en spoor. En door digitaal te denken en te werken, helpen we onze klanten hun (logistieke) processen sneller, slimmer en schoner in te richten.

Bekijk de uitgelichte projecten over: Sneller, slimmer, schoner 

PoA visie

Missie

Als zelfstandig havenbedrijf hebben we armslag om groei en waarde te realiseren. We creëren mogelijkheden om vernieuwend samen te werken en te ondernemen. Dit doen we op zowel vertrouwde als op nieuwe werkterreinen, binnen én buiten het Noordzeekanaalgebied, nationaal en internationaal.
Daarom is onze missie: Grensverleggend waarde creëren.

Accepteer cookies

Visie

In 2030 is de Amsterdamse havenregio een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam:

  1. Het logistieke knooppunt van wereldformaat 
  2. De hoogwaardige regionale industrie
  3. De veelzijdige dienstverlener voor de stad