Over Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse havenregio. Daarnaast stimuleert het duurzame economische ontwikkeling in metropoolregio Amsterdam. Met een goede balans tussen een gezond financieel rendement, een goede kwaliteit van de leefomgeving en een brede toegevoegde waarde voor de regio.

Bekijk ons jaarverslag 2016 (Nederlands), annual report 2016 (Engels) of eerdere uitgaven: jaarverslag 2015, jaarverslag 2014, jaarverslag 2013 of jaarverslag 2012.
Bekijk onze feiten en cijfers over 2016.

Havenregio Amsterdam

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Met een goederenoverslag van bijna 97 miljoen ton per jaar behoort Amsterdam tot de top vijf zeehavens van West-Europa. De strategische en centrale ligging in Europa maakt de haven makkelijk bereikbaar en verzekert uitstekende verbindingen met alle grote Europese markten.

Havenregio Amsterdam bestaat uit de havens van Amsterdam, Beverwijk, Zaandam en Velsen/IJmuiden. De havens in het Noordzeekanaalgebied sloegen in 2015 97 miljoen ton goederen over waarvan ruim 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal ruim 68.000 mensen bij bedrijven in de haven of bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 46.000 mensen in Amsterdam.

Taken

Havenbedrijf Amsterdam heeft drie hoofdtaken:

1. optimalisatie van de dienstverlening en het vestigingsklimaat voor bedrijven in de havenregio. Daarbij richten we ons op bestaande klanten, het aantrekken van nieuwe ladingstromen en vestigingen en op marketing en promotie;

2. aanleg en onderhoud van de infrastructuur, vernieuwen van de haven en het beheer van het Amsterdamse havengebied Westpoort;

3. bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer van 40 kilometer buiten de kust bij IJmuiden tot aan de Oranjesluizen, onder meer door regelgeving en handhaving. Deze taak is door het Centraal Nautisch Beheer (CNB) bij ons belegd.

 

Uitdaging

De grote vraagstukken van deze tijd zijn de uitputting van natuurlijke grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Tegelijkertijd raken logistieke ketens, handelsnetwerken en regionale economische sectoren steeds meer vervlochten. Dat vraagt om vernieuwend ondernemerschap en intensieve samenwerking. Daarom is ons motto ‘Port of partnerships’.

Om de haven en de metropoolregio verder te versterken en te vernieuwen, ontwikkelen we binnen én buiten de havensector innovatieve concepten, met vertrouwde en nieuwe partners, regionaal en mondiaal. Zo verleggen we onze grenzen. En zo vormen we een intelligente logistieke industriële schakel die meedraait in de top van Europese havens, de propositie van Nederland versterkt en waarde toevoegt aan de Metropoolregio Amsterdam.

Bekijk onze corporate film.

Visie 2030 en strategie 2021

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector. Door deze kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaan kruisbestuiving, synergie en innovatie. We bouwen zo, samen met onze partners, aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving. Onze visie 2030 past binnen de regionale visie Noordzeekanaalgebied 2040.

Die stip op de horizon realiseren we niet in één keer. Daarom dagen we onszelf uit tot een tussenstap met meetbare resultaten in 2021. Een aantal concrete speerpunten zijn daarbij leidraad en moeten in 2021 al voor een flinke impuls zorgen richting 2030. Een vestigingsklimaat op topniveau voor kansrijke marktclusters, diversificatie en innovatie, banen en inkomsten, leefbaarheid en circulariteit zijn hierin sleutelbegrippen. De haven wil een steeds grotere rol spelen in de stofwisseling voor de stad en de regio: de bevoorrading en afvoer, de circulaire afval- en grondstoffen rotonde en de batterijfunctie voor schone energie.

Daarmee is en blijft de Amsterdamse havenregio een Europese tophaven en een motor van de economie. Maar dan wel een slimme, snelle, schone motor.

Onze visie en strategie
in 1 minuut