Leefbaarheid: schone, veilige havenregio voor omwonenden en bedrijven

 

Scheepvaart is de meest milieuvriendelijke vorm van transport. Toch hebben havenactiviteiten – die vaak gepaard gaan met industriële activiteiten – invloed op de leefbaarheid in en rond havengebieden. De uitdaging is om onze havenregio te blijven ontwikkelen en tegelijkertijd de leefbaarheid in en om de haven te vergroten. Dat vraagt samenwerking met klanten, innovatieve oplossingen en doorzettingsvermogen.

 

Leonie van den Beuken, contactpersoon voor leefbaarheid, werkt als Hoofd cluster Ruimte en Milieu bij Havenbedrijf Amsterdam.

Updates nieuwe grote zeesluis  Volg de updates >> 783 anderen doen dit al.

Voor (overlast)klachten kunt u terecht bij ODNZKG.

Laatste projectupdates

Jaarverslag ‘GeurinZicht’ 2017

In de Amsterdamse haven staan 41 elektronische neuzen. Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben deze eNoses in 2015 aangeschaft om meer zicht te krijgen op de bronnen die geurklachten kunnen veroorzaken. De Omgevingsdienst...
Leefbaarheid - foto Jaap Bakker

Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied krijgt vervolg

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied zet in op het verminderen van overlast. Om de overlast die door sommige bewoners wordt ervaren te beperken, besluit het Bestuursplatform een aantal concrete acties te nemen.
Nieuwe subsidie geluidsisolerende ventilatie voor woningen rondom HoogTij en Westpoort

Nieuwe subsidie geluidsisolerende ventilatie voor woningen rondom HoogTij en Westpoort

Havenbedrijf Amsterdam stelt per 1 september 2017 een nieuwe subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van geluidsisolerende ventilatie. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente Zaanstad.
Coenhaven - Vlothaven

Plan Haven-Stad op gespannen voet met belangen van haven

Het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in en om de haven staat op gespannen voet met belangen van de haven en bedrijven in de haven, vooral in de periode van transformatie. Het havenbedrijf heeft daarom gereageerd op het...

Ontwerp Geluidverdeelplan Westpoort openbaar

Ontwerp Geluidverdeelplan Westpoort openbaar
Stadsnomaden

Haven dit keer aan de beurt om stadsnomaden te herbergen

Na vier jaar zijn de stadsnomaden terug in het Amsterdamse havengebied. Vanaf half mei zullen zij zich voor maximaal een jaar vestigen aan de Westhavenweg.

De initiatieven die we sinds 2010 namen:


Minder piepjes

We vervangen piepende (achteruit)rijalarmen in het havengebied door een ruissignaal. Een primeur: nooit eerder werd deze techniek zo uitgebreid toegepast in een havengebied. Met dit project wonnen we de Gouden Decibel Award 2016.


Tijdelijke natuur

De ontheffing van de Flora- en faunawet voor tijdelijke natuur, levert prachtige bloemen, planten en dieren op in de Amsterdamse havenregio. Als de tijd rijp is, verplaatsen we de ontstane natuur zorgvuldig.


Geur

Er staan 41 elektronische neuzen in het havengebied die 24 uur per dag veranderingen in de luchtsamenstelling signaleren zodat geurhinder kan worden opgespoord.

 


Luchtkwaliteit

De GGD en het Bureau Luchtkwaliteit meten de luchtkwaliteit van ons havengebied. De waarden van stikstof, fijnstof en zwavel voldoen hier aan de normen en verbeteren ieder jaar door inspanningen van havenbedrijf en bedrijfsleven.


Stof door kolen

Om stofoverlast te voorkomen, worden kolen wekelijks besproeid, krijgen de kolenbergen een celluloselaagje en zijn transportbanden overkapt. Een bedrijf werkt met een speciaal stofmonitoringssysteem, waarmee ze verder gaan dan de vergunningseisen.


Walstroom

We hebben 164 walstroompalen voor de binnenvaart en riviercruise en in IJmuiden hebben we geïnvesteerd in walstroom voor de vissersvloot. Schepen die walstroom gebruiken, veroorzaken minder geluidsoverlast en CO2 uitstoot.


Milieuruimte

Klanten vragen ruimte om te kunnen ondernemen, omwonenden vragen om werkgelegenheid en leefbaarheid. Wij zorgen voor verantwoorde milieuruimte op het gebied van bijvoorbeeld de geluidzone, de gebiedsvisie Externe Veiligheid en Natura 2000.

Praat mee

Op bijeenkomsten:
Ontvang als eerste een
uitnodiging via email »

Laat ons u voorlichten

 
  • Stel al uw vragen
  • Leg uw plan of oplossing voor
  • Nodig ons uit om te presenteren

Leonie van den Beuken

Hoofd Cluster Ruimte en Milieu
Tel: +31 6 301 97 895
E-mail: leonie.van.den.beuken@portofamsterdam.nl

 

Meest gestelde vragen

De Amsterdamse haven heeft een veiligheidscontour. Dit is een vastgestelde contour rondom een gebied waarin risicovolle bedrijven zijn gelegen. Het geeft de grens aan tot hoe ver het plaatsgebonden risico van daar gevestigde bedrijven mag reiken ten opzichte van de omgeving. Het gebied wordt als geheel bekeken en er wordt niet getoetst op individuele risicocontouren van bedrijven. Binnen de veiligheidscontour kunnen niet-risicovolle bedrijven worden toegestaan op voorwaarde dat die een functionele binding hebben met het desbetreffende gebied zodat mensen niet onnodig worden blootgesteld aan risico’s.

De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 beschrijft een havengebied waar economie, wonen, werken en recreëren op een gezonde manier samen gaan en elkaar versterken. Om de in deze Visie gewenste economische ontwikkeling mogelijk te maken, zijn de geluidscontouren in 2015 voor de industrieterreinen Westpoort (gemeente Amsterdam) en HoogTij (gemeente Zaanstad) gewijzigd. Er geldt een maximale geluidsgrens van 60 dBA voor Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmerliede. Voor de wijziging zijn alle de wettelijk verplichte procedures doorlopen. Door het verleggen van de geluidzone is het voor nieuwe bedrijven op termijn mogelijk om zich hier te vestigen en voor bestaande bedrijven om te intensiveren (meer doen op hetzelfde terrein). Op HoogTij kunnen nu volcontinue activiteiten ontwikkeld worden. Door de dezonering van een deel van de Sloterdijken is het mogelijk om op lange termijn geluidgevoelige objecten, zoals woningen, dichter bij het industrieterrein Westpoort te realiseren.