Leefbaarheid: schone en veilige havenregio voor omwonenden en bedrijven

Vind uw antwoorden snel:
Laatste updates
Onze initiatieven
Leefbaarheid in beeld
Havenvisie 2030
Havenwind
Neem contact met ons op

Havenactiviteiten gaan gepaard met geluid, geur, licht en stof. We nemen en stimuleren maatregelen om overlast te minimaliseren. Dat vraagt samenwerking met klanten, innovatieve oplossingen en doorzettingsvermogen. 

 

Voor (overlast)klachten kunt u terecht bij ODNZKG.

updates

Laatste updates

initiatieven

Onze initiatieven


Geur
Er staan 41 e-noses (geurdetectoren) rondom het Noordzeekanaal, bij olieterminals en andere bedrijven die mogelijk geur afgeven.

Lees meer »

De e-noses signaleren veranderingen in de luchtsamenstelling, waardoor bedrijven gericht kunnen ingrijpen. Ook worden bij alle olieterminals tijdens het laden en lossen met dampverwerkingsinstallaties productdampen uit schepen opgevangen.


Geluid
We dragen bij aan een aanzienlijke geluidsreducering op de bron door te investeren in technologie bij bedrijven.

Lees meer »

Bijvoorbeeld door vervanging van de achter-uit-rijd-piepjes en te investeren in een elektrische kraan op het Hembrugterrein. Ook hebben we geluidsisolatie bij woningen in Zaanstad aangebracht en een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor geluidsisolerende ventilatie.


Stimulans milieuvriendelijke brandstof
We werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame brandstoffen zoals synthetische kerosine dat een grote impact kan hebben op de verduurzaming van luchtvaart.

Lees meer »

Ligplaatsen voor binnenvaart-, passagiersschepen en vissersvloot zijn voorzien van walstroomaansluitingen. Dit is goed voor het milieu en voorkomt geluidsoverlast. We zetten ons in voor Europese walstroomplicht en stimuleren via een extra korting op havengeld dat schepen op LNG in plaats van Diesel varen.


Brandveiligheid
De Divisie Havenmeester heeft een ondersteunende rol in het bestrijden van branden door het leveren van bluscapaciteit met de vaartuigen en een blusponton.

Lees meer »

Port of Amsterdam is een van de initiatiefnemers van het Veiligheidshuis; een gemeenschappelijke brandweerpost gespecialiseerd in industriële branden om de brandveiligheid in het Westelijk Havengebied verhogen. De opening is eind 2019.


Recreatie
Het havengebied biedt veel mogelijkheden voor recreatie. Daarom investeren wij in diverse projecten.

Lees meer »

Een aantal voorbeelden zijn het bezoekerscentrum Ship, leuke fietsroutes, kunstobjecten in de haven zoals kissing couple XXXL en zijn we elke vijf jaar host van Sail Amsterdam.


Natuur

Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaarderplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en flora- en faunasoorten.

Lees meer »

De biodiversiteit in de haven wordt steeds groter door de aanleg van ecologische oevers, zwaluwenwand, vispaaiplaatsen, paddenpoelen en plaatsen van vleermuiskasten. Ook is het gebiedsbeheer erop gericht broedplaatsen van dieren zoveel mogelijk in stand te houden. Door deze stimulans groeit de soorten rijkdom ook onder de planten. Daarnaast houden we toezicht op de afgifte van scheepsafval, zamelen gratis huis- en vuilwater in van schepen en maken collectieve afvalverzameling mogelijk. Vanuit het samenwerkingsconvenant ‘Schone Wateren in en rond Amsterdam’ werken we samen met partners aan het verminderen van drijf- en zwerfafval in de Amsterdamse wateren. Ook stimuleren we nuttig gebruik van zand en bouwmaterialen die vrijkomen op bouw- en slooplocaties in de haven.


Stof

Vijf permanente meetstations rond het havengebied meten de luchtkwaliteit continu. Door metingen van de GGD en Bureau Luchtkwaliteit hebben we inzicht in de luchtkwaliteit om ons havengebied.

Lees meer »

De gemiddelde waarden van stikstof (NOx) en fijnstof (PM10) rondom de haven voldoen ruim aan de norm van 40 μg/m3. Zwavel (SOx) kent geen normgrens, maar is relatief laag. De waarden zijn de afgelopen vijf jaar verbeterd. Toch monitoren we de concentraties vanaf 2016 op kwartaalbasis, zodat we veranderingen snel signaleren en kunnen bijsturen waar dat nodig is.


Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied
De uitkomsten van het grote leefbaarheidsonderzoek in het Noordzeekanaalgebied dat gehouden werd onder bewoners en recreanten...

Lees meer »

liet zien dat de haven en industrie overlast geven, maar dat deze van zeer beperkte invloed is op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. De meeste hinder die bewoners en recreanten bleken te ervaren, is lawaai van vliegtuigen.
beeld

Leefbaarheid in beeld

Geur in zicht met Enoses

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Havenfietsroutes

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Paddenpoel

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier
wind

Havenwind

Wind is momenteel de schoonste, goedkoopste en veiligste manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Via Amsterdam Energie kun je groene energie rechtsreeks uit ons windpark ‘Windmolenpark Ruigoord’, inkopen. Je werkt daarmee direct mee aan verduurzaming van onze hoofdstad. En er is meer mogelijk: je kan bijvoorbeeld ook zelf energie opwekken.

Havenwind

contact

Wij kunnen nog meer vertellen

 

Milembe Mateyo

Milembe Mateyo

Director of Spatial Planning and Environment
Tel: +31 6 12415698
E-mail: milembe.mateyo@portofamsterdam.com

 

Marit Hooijboer

Marit Hooijboer

Projectleider Ruimte en Milieu
Tel: +31 6 51233230
E-mail: Marit.Hooijboer@portofamsterdam.com