Klachten of meldingen

Heeft u een klacht over Port of Amsterdam, over een bedrijf in de haven of medewerkers van Port of Amsterdam?

Dan kunt u gebruik maken van een online formulier. Na het versturen, ontvangt u per email een bevestiging van uw melding of klacht en een registratienummer. U wordt vervolgens per email geïnformeerd over de wijze waarop uw melding of klacht wordt opgepakt en/of verholpen en op welke termijn dit gebeurt. Het kan ook voorkomen dat uw melding of klacht wordt doorgestuurd naar een andere instantie. Hierover wordt u per email geïnformeerd. 

Naar het online klachtenformulier

Acute operationele klachten

Heeft u een acute operationele klacht zoals het gebruik van hulpmotoren/generatoren aan boord van schepen of het overtreden van een ligplaatsverbod ter plaatse , dan kunt u daar dag en nacht melding van maken bij de Divisie Havenmeester, Portoffice op telefoonnummer +31(0)20 523 46 00 optie 2. 

Port of Amsterdam kan niet optreden tegen overlast van bemanningen en opvarenden van varende en stilliggende schepen, waaronder passagiers van schepen, omdat zij daartoe geen bevoegdheden heeft. Dergelijke overlast wordt namelijk gerekend tot de openbare orde. Voor klachten over bemanningen en opvarenden c.q. passagiers aan of op de kade kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving Openbare Ruimte uw stadsdeel of met de politie op telefoonnummer 0900 8844.

Klachten over geluid, geur of stof?

Heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluidsoverlast, geur- of stofoverlast of andere hinder van een bedrijf of van werkzaamheden dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Gebruik hiervoor het Klachtenformulier van de Omgevingsdienst.

 

Klachten

Uw klacht op andere wijze indienen?

Telefonisch

U kunt uw melding of klacht ook telefonisch aan ons doorgeven via de Meldingen- en Klachtenlijn: +31(0)20 523 46 66. Deze is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U wordt doorverbonden met de klachtencoördinator. In het geval u geen gehoor krijgt, spreek dan vooral uw naam en telefoonnummer duidelijk in zodat de klachtencoördinator u terug kan bellen.

Schriftelijk

U kunt uw melding of klacht ook schriftelijk aan ons doorgeven:

Port of Amsterdam
T.a.v. klachtencoördinator
Postbus 19406
1000 GK Amsterdam

Afhandeling van uw klacht of melding

Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Port of Amsterdam dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator om uw mogelijkheden te bespreken. Betreft uw klacht publieke taken (nautisch zaken of beheer en onderhoud openbare ruimte) dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Metropool Amsterdam. De Ombudsman Metropool Amsterdam behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

klachtenformulier

Meldingen of klachten

Privacy / Wet AVG

Port of Amsterdam / de Havenmeester verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens voor het behandelen van uw klacht en terugkoppeling hierover. De gegevens worden uiterlijk na één jaar verwijderd. Als betrokkene heeft u een aantal rechten: het recht op inzage, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een mail sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@portofamsterdam.com.