Klachten

Online

U kunt gebruik maken van een online formulier. Na het versturen, ontvangt u per email een bevestiging van uw melding of klacht en een registratienummer. U wordt vervolgens per email geïnformeerd over de wijze waarop uw melding of klacht wordt opgepakt en/of verholpen en op welke termijn dit gebeurt. Het kan ook voorkomen dat uw melding of klacht wordt doorgestuurd naar een andere instantie. Hierover wordt u per email geïnformeerd.

Heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluidsoverlast, stank- of stofoverlast of andere hinder van een bedrijf of van werkzaamheden dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Gebruik hiervoor het Klachtenformulier van de Omgevingsdienst.

Telefonisch

U kunt uw melding of klacht ook telefonisch aan ons doorgeven via de Meldingen- en Klachtenlijn: +31(0)20 523 46 66. Deze is bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U wordt doorverbonden met de klachtencoördinator. In het geval u geen gehoor krijgt, spreek dan vooral uw naam en telefoonnummer duidelijk in zodat de klachtencoördinator u terug kan bellen.

Heeft u een acute operationele klacht zoals het gebruik van hulpmotoren/generatoren aan boord van schepen of het overtreden van een ligplaatsverbod ter plaatse , dan kunt u daar dag en nacht melding van maken bij de Divisie Havenmeester, Portoffice op telefoonnummer +31(0)20 523 46 00 optie 2.

Ter informatie: Havenbedrijf Amsterdam kan niet optreden tegen overlast van bemanningen en opvarenden van varende en stilliggende schepen, waaronder passagiers van schepen, omdat zij daartoe geen bevoegdheden heeft. Dergelijke overlast wordt namelijk gerekend tot de openbare orde. Voor klachten over bemanningen en opvarenden c.q. passagiers aan of op de kade kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving Openbare Ruimte uw stadsdeel of met de politie op telefoonnummer 0900 8844.

Schriftelijk

U kunt uw melding of klacht ook schriftelijk aan ons doorgeven:

Havenbedrijf Amsterdam
T.a.v. klachtencoördinator
Postbus 19406
1000 GK Amsterdam

Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Havenbedrijf Amsterdam dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator om uw mogelijkheden te bespreken. Betreft uw klacht publieke taken (nautisch zaken of beheer en onderhoud openbare ruimte) dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Metropool Amsterdam. De Ombudsman Metropool Amsterdam behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

klachtenformulier

Meldingen of klachten