Coronabetalingsregelingen voor klanten van Port of Amsterdam

We bieden klanten tijdelijk de mogelijkheid gebruik te maken van verruimde betalingsregelingen voor huur en erfpacht, zeehavengeld en/of binnenhavengeld.

Looptijd van de regelingen verlengd

De verwachtingen van de overheid zijn dat de directe effecten van de coronacrisis zeker tot het einde van 2020 voelbaar zijn. Daarom heeft de directie van Port of Amsterdam besloten om de looptijd van de regelingen voor zeehavengeld en binnenhavengeld te verlengen tot 31 december 2020. Bekijk hoe de regelingen eruitzien en hoe je ervan gebruik kunt maken.

Lees meer

Zeehavengeld

Voor alle facturen met factuurdatum vanaf 16 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2020, geldt een verlenging van de betalingstermijn met 14 dagen na factuurdatum. Voor deze verlenging wordt geen rente en/of extra kosten in rekening gebracht. Je huidige betaalwijze blijft gelijk. Je hoeft hiervoor niets te doen.

De betaaltermijn wordt automatisch aangepast in onze systemen. Gebruik je automatische incasso? Dan zal de nieuwe betaaltermijn in dagen op de factuur vermeld staan. Betaal je niet per automatische incasso? Dan kun je 14 dagen bij de vermelde termijn optellen.

Heb je specifieke vragen hierover? We helpen je graag. Een aantal veelgestelde vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag hier niet bij? Mail ons op havengeld@portofamsterdam.com of bel +31 (0)20 523 46 30 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur).

Coronabetalingsregelingen zeevaart

Info over betalingsregelingen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitgestelde betaling?

Iedere ondernemer die een zeehavengeld factuur moet betalen met een factuurdatum tussen 16 maart 2020 en uiterlijk 31 december 2020 komt in aanmerking voor de langere betalingstermijn. Voor zover de factuur nog niet betaald of geïncasseerd is.

Ik heb mijn factuur al betaald. Kan ik dit terug krijgen?

Nee. Facturen die al betaald of geïncasseerd zijn vallen buiten deze regeling.

Ik betaal mijn facturen per automatische incasso. Geldt de langere termijn ook voor mij?

Ja. Ook voor de facturen die via automatische incasso door Port of Amsterdam geïnd worden, wordt de termijn verlengd met 14 dagen. Je hoeft niets te doen.

Kan ik ook in aanmerking komen voor korting en/of kwijtschelding van mijn factuur?

Nee, Port of Amsterdam hanteert geen coronakorting of -kwijtschelding. De reguliere tarieven en kortingen zijn van toepassing.

Tot wanneer geldt deze regeling?

De ruimere betaaltermijn voor het zeehavengeld geldt voor facturen met een factuurdatum tot uiterlijk 31 december 2020. 

Geldt de uitgestelde betalingstermijn ook voor facturen van voor 16 maart 2020?

Nee. Voor facturen met een factuurdatum van vóór 16 maart 2020 geldt de reguliere betalingstermijn.

Ik betaal zeehavengeld niet per automatische incasso. Op mijn factuur staat nu toch een betaaltermijn van 14 dagen en niet de toegezegde 28 dagen. Hoe zit dat?

Voor facturen die niet per automatische incasso betaald worden is een systeemaanpassing nodig om de betaaltermijn automatisch op 28 dagen te zetten. Deze aanpassing is helaas niet op korte termijn te realiseren. Daarom wordt op de factuur nog steeds automatisch 14 dagen als betaaltermijn aangegeven.

In de praktijk hanteren wij ook voor facturen die niet per incasso betaald worden, de 28 dagen betaaltermijn. Je zult dus geen herinneringen ontvangen na het verlopen van de oorspronkelijke betalingstermijn van 14 dagen.

Moet ik de betalingsregeling voor zeehavengeld aanvragen?

Nee. Je hoeft niets te doen.

Wordt de opgavetermijn ook verruimd?

Nee. De opgavetermijn is en blijft uiterlijk 10 dagen na vertrek van het schip.

Team havengeld

Binnenhavengeld

Voor alle facturen met factuurdatum vanaf 16 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2020 geldt een verlenging van de betalingstermijn naar 60 dagen na factuurdatum. Voor deze verlenging wordt geen rente en/of extra kosten in rekening gebracht. Je huidige betaalwijze blijft gelijk. Je hoeft hiervoor niks te doen. De betaaltermijn wordt automatisch aangepast in onze systemen.

Gebruik je automatische incasso? Dan zal de nieuwe betaaltermijn in dagen op de factuur vermeld staan. Betaal je niet per automatische incasso? Dan is de betaaltermijn 60 dagen na factuurdatum.

Heb je specifieke vragen hierover? We helpen je graag. Een aantal veelgestelde vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag hier niet bij? Mail ons op havengeld@portofamsterdam.com of bel +31 (0)20 523 46 30 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur).

Coronabetalingsregelingen binnenvaart

Info over betalingsregelingen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een uitgestelde betaling?

Iedere ondernemer die een binnenhavengeld factuur moet betalen met een factuurdatum tussen 16 maart 2020 en uiterlijk 31 december 2020 komt in aanmerking voor de langere betalingstermijn. 

Ik betaal mijn facturen per automatische incasso. Geldt de langere termijn ook voor mij?

Ja. Ook van de facturen die via automatische incasso door Port of Amsterdam geïnd worden, wordt de betaaltermijn verlengd naar 60 dagen. Je hoeft niets te doen. Port of Amsterdam zal na 60 dagen incasseren. Ook de korting (2% over factuurbedrag) die geldt voor betalen per automatische incasso blijft gehandhaafd.  

Ik heb mijn factuur al betaald, kan ik dit terug krijgen?

Nee. Facturen die al betaald zijn of door Port of Amsterdam geïncasseerd zijn, vallen buiten deze regeling.  

Kan ik ook in aanmerking komen voor korting en/of kwijtschelding van mijn factuur?

Nee, Port of Amsterdam hanteert geen coronakorting of -kwijtschelding. De reguliere tarieven en kortingen zijn van toepassing.  

Tot wanneer geldt deze regeling?

De ruimere betaaltermijn voor het binnenhavengeld geldt voor facturen met een factuurdatum tot uiterlijk 31 december 2020. 

Geldt de uitgestelde betaling ook voor facturen van voor 16 maart 2020?

Nee. Voor facturen vóór 16 maart 2020 geldt de reguliere betaaltermijn. De reguliere betaaltermijn is 14 dagen. Voor klanten die per automatische incasso betalen, geldt een reguliere betaaltermijn van 28 dagen.  

Ik betaal binnenhavengeld niet per automatische incasso. Op mijn factuur staat nu toch een betaaltermijn van 14 dagen en niet de toegezegde 60 dagen. Hoe zit dat?

Voor facturen die niet per automatische incasso betaald worden, is een systeemaanpassing nodig om de betaaltermijn automatisch op 60 dagen te zetten. Deze aanpassing is helaas niet op korte termijn te realiseren. Daarom wordt op de factuur nog steeds automatisch 14 dagen als betaaltermijn aangegeven.

In de praktijk hanteren wij ook voor facturen die niet per incasso betaald worden, de 60 dagen betaaltermijn. Je zult dus geen herinneringen ontvangen na het verlopen van de oorspronkelijke betalingstermijn van 14 dagen.  

Moet ik de betalingsregeling voor binnenhavengeld aanvragen?

Nee. Je hoeft niets te doen.

Wordt de opgavetermijn ook verruimd?

Nee. De opgavetermijn is en blijft uiterlijk 28 dagen na aankomst van een bezoek.  

Grondbeleid

Huur en erfpacht

De betaling van huur en erfpacht kent verschillende betaaltermijnen. Zo zijn er betalingstermijnen per maand, kwartaal of halfjaarlijks. Kijk goed na bij elk contract wat voor jou geldt. Voor al deze betaaltermijnen bieden wij een verlengde betaaltermijn aan. Hieronder lees je meer. Ook lees je hoe je deze tijdelijke betalingsregeling kunt aanvragen.

Je betaalt met maandfacturen

Voor alle maandfacturen met factuurdatum van april 2020 tot en met december 2020 geldt een verlenging van de betalingstermijn van 21 naar 51 dagen. De factuur wordt dan betaald per maand achteraf. Voor deze regeling wordt geen rente en/of extra kosten in rekening gebracht.

Bekijk het schema met de nieuwe vervaldatums

Betreft huur/pacht van de maand Verstuurd Vervaldatum op factuur Vervaldatum op basis van betaalregeling
Maart 2020 9 februari 2020 1 maart 2020 1 maart 2020
April 2020 11 maart 2020 1 april 2020 1 mei 2020
Mei 2020 10 april 2020 1 mei 2020 1 juni 2020
Juni 2020 11 mei 2020 1 juni 2020 1 juli 2020
Juli 2020 10 juni 2020 1 juli 2020 1 augustus 2020
Augustus 2020 11 juli 2020 1 augustus 2020 1 september 2020
September 2020 11 augustus 2020 1 september 2020 1 oktober 2020
Oktober 2020 10 september 2020 1 oktober 2020 1 november 2020
November 2020 11 oktober 2020 1 november 2020 1 december 2020
December 2020 10 november 2020 1 december 2020 1 januari 2021

Wil je deze optie gebruiken? Vul dit formulier in voor elk apart contract met bijpassend contractnummer dat je met Port of Amsterdam hebt. Wij verwerken dit nieuwe betaalschema in onze betaalsystemen.  

Wil je vasthouden aan je bestaande betaalschema? Dan hoef je niks te doen. Als wij geen formulier van jou ontvangen, blijven de normale termijnen gelden die je al met ons had afgesproken.  

Je betaalt met kwartaalfacturen  

Voor alle kwartaalfacturen met factuurdatum van april 2020 tot en met december 2020 geldt een verdeling in drie gelijke delen, te betalen per maand achteraf. Voor deze maandelijkse betaling wordt geen rente en/of extra kosten in rekening gebracht.  

Bekijk het schema met de nieuwe vervaldatums

Betreft huur/pacht van de maand Verstuurd Vervaldatum op factuur Vervaldatum op basis van betaalregeling
April 2020 11 maart 2020 1 april 2020 1 mei 2020
Mei 2020     1 juni 2020
Juni 2020     1 juli 2020
Juli 2020 10 juni 2020 1 juli 2020 1 augustus 2020
Augustus 2020     1 september 2020
September 2020     1 oktober 2020
Oktober 2020 10 september 2020 1 oktober 2020 1 november 2020
November 2020     1 december 2020
December 2020     1 januari 2021

Wil je deze optie gebruiken? Vul dit formulier in voor elk apart contract met bijpassend contractnummer dat je met Port of Amsterdam hebt. Wij verwerken dit nieuwe betaalschema in onze betaalsystemen.  

Wil je vasthouden aan je bestaande betaalschema? Dan hoef je niks te doen. Als wij geen formulier van jou ontvangen, blijven de normale termijnen gelden die je al met ons had afgesproken.  

Je betaalt met halfjaarfacturen  

Voor de halfjaarlijkse factuur voor de periode juli-december 2020 kun je kiezen uit twee betalingsregelingen:  

  1. Uitstel van betaling voor het gehele factuurbedrag tot uiterlijk eind september 2020, zonder dat voor dit uitstel rente en/of extra kosten in rekening wordt gebracht.  
  2. Verdeling van halfjaartermijn juli-december in 6 gelijke delen, te betalen per maand achteraf, zonder dat voor deze maandelijkse betaling rente en/of extra kosten in rekening wordt gebracht.  

Wil je één van deze opties gebruiken? Vul dit formulier in voor elk apart contract met bijpassend contractnummer dat je met Port of Amsterdam hebt. Wij verwerken dit nieuwe betaalschema in onze betaalsystemen.  

Wil je vasthouden aan je bestaande betaalschema? Dan hoef je niks te doen. Als wij geen formulier van jou ontvangen, blijven de normale termijnen gelden die je al met ons had afgesproken.  

Bekijk het schema met de nieuwe vervaldatums

Regeling 1

Betreft huur/pacht van de maand Verstuurd Vervaldatum op factuur Vervaldatum op basis van betaalregeling
Juli 2020 10 juni 2020 1 juli 2020 1 augustus 2020
Augustus 2020     1 september 2020
September 2020     1 oktober 2020
Oktober 2020     1 november 2020
November 2020     1 december 2020
December 2020     1 januari 2021

Regeling 2

Betreft huur/pacht van de maand Verstuurd Vervaldatum op factuur Vervaldatum op basis van betaalregeling
Juli 2020 10 juni 2020 1 juli 2020 1 oktober 2020
Augustus 2020      
September 2020      
Oktober 2020      
November 2020      
December 2020      

Vragen?

Heb je specifieke vragen hierover of heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? We helpen je graag. Een aantal veelgestelde vragen vind je hieronder. Staat jouw vraag hier niet bij? Mail ons op contractadministratie@portofamsterdam.com.

Coronabetalingsregelingen huur en erfpacht

Info over betalingsregelingen

Tot wanneer geldt deze regeling?

Deze regeling geldt tot eind 2020.

Geldt de uitgestelde betalingstermijn ook voor facturen met verzenddatum voor 1 april 2020?

De uitgestelde termijn geldt voor alle facturen die betrekking hebben op de periode april 2020 tot en met december 2020. Een factuur die bijvoorbeeld over de huur van januari 2020 gaat, valt dus buiten de uitgestelde betalingstermijn.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een betalingsregeling?

Iedere factuur huur en/of erfpacht met factuurdatum van april 2020 tot december 2020 komt in aanmerking voor een betalingsregeling. Je moet je wel aanmelden via het formulier om gebruik te kunnen maken van de regeling. 

Ik heb mijn factuur al betaald, kan ik dit terug krijgen?

Nee, facturen die al betaald zijn of door Port of Amsterdam geïncasseerd zijn, vallen buiten deze regeling.

Kan ik ook in aanmerking komen voor korting en/of kwijtschelding van mijn factuur?

Nee, Port of Amsterdam hanteert geen coronakorting of -kwijtschelding. De reguliere tarieven en kortingen zijn van toepassing.

Documenten

Disclaimer

Let op: bovenstaande tijdelijke coronabetalingsregelingen gelden niet voor facturen en termijnen die voor 6 april 2020 al zijn voldaan of geïncasseerd.

Port of Amsterdam behoudt zich het recht voor de coronabetalingsregelingen, de looptijd of de voorwaarden voor het gebruik tussentijds te wijzigen.