Offshore wind

Snel naar:
Installatie
Productie
Operations & Maintenance
Direct contact met onze experts

De grootste windparken op zee worden de komende decennia voor de kust van metropoolregio Amsterdam gebouwd. Offshore Wind is daarmee een enorme groeimarkt voor de regio. Van productie tot installatie en onderhoud; de haven van Amsterdam biedt bedrijven in de windenergie volop kansen en mogelijkheden.

waarom
Contact Port of Amsterdam

Offshore Wind in de regio Amsterdam

Hernieuwbare energie is een van de essentiële pijlers voor een duurzaam energie- en industrieel systeem. Om ook in de toekomst een energiehaven te blijven, is Offshore Wind al jarenlang een belangrijke markt voor de Amsterdamse regio. Zowel op het gebied van installatie, productie en onderhoud.

Installatie
Offshore wind installatie

Installatie

De Amsterdamse haven heeft sinds de komst van de windparken op de Noordzee ervaring met de installatie hiervan. De windparken Prinses Amalia, Egmond aan Zee en Luchterduinen zijn allen vanuit Amsterdam geïnstalleerd. Net zoals het nearshore park Westermeerwind. Windpark Fryslân wordt vanuit de Amsterdamse haven vanaf november 2020 geïnstalleerd. Door het ruime aanbod van terminals dat zich bezig houdt met de logistiek omtrent offshore wind, is er veel keuze en ervaring aanwezig in Amsterdam. 

productie
Offshore wind productie in de haven van metropoolregio Amsterdam

Productie 

Amsterdam heeft de ambitie om bedrijven die onderdelen voor de windsector maken aan te trekken. Om deze ambitie te onderstrepen, is er ruimte gereserveerd in de Afrikahaven en op Hoogtij, oplopend tot 40 hectare aan vrij in te richten terrein.  

Amsterdam is de perfecte locatie voor de productiebedrijven in offshore vanwege: 

  • De uitstekende logistieke verbindingen 
  • Ruime beschikbaarheid van (technisch) geschoold personeel van alle niveaus 
  • Een enorm aanbod van toeleveranciers in de regio 

 

operations
Onderhoud offshore windenergie operations and maintenance haven regio Amsterdam

Operations & Maintenance (O&M)

Operations & Maintenance (O&M) vindt vanuit de Amsterdamse regio plaats.  Op dit moment is partner Zeehaven IJmuiden één van de belangrijkste Nederlandse hubs voor de O&M activiteiten op de Noordzee. Meer informatie over Operations & Maintenance vind je op de website van Zeehaven IJmuiden.  

contact

Direct contact met onze experts

Voor wensen, vragen of meer informatie over offshore wind


Allard Klinkers

Allard Klinkers

Commercie
Commercieel Manager Offshore & Logistics
Team Cargo
Tel: +31 6 533 26 533
E-mail: allard.klinkers@portofamsterdam.com

Femke Brenninkmeijer

Femke Brenninkmeijer

Commercie
Hoofd Energy, Cargo & Offshore
Team Energy
Tel: +31 6 518 98 412
E-mail: femke.brenninkmeijer@portofamsterdam.com

 

Offshore wind projecten bij TMA - installatie van windparken