Brettenzone

Groenzone van het Westerpark tot Halfweg

Tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg liggen verschillende stukken groenlandschap die eigenlijk één geheel vormen: de Brettenzone. Dit gebied is een deel van het beroemde Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935.

Het plan was een groene zone van de Westelijke Tuinsteden tot het havengebied. Tijdens de uitvoering ging de aandacht toch meer naar woningbouw en havenuitbreiding. Ertussen bleef een versnipperd gebied over.

Je vindt hier allerlei stukken groen, waar bijvoorbeeld ook het Westerpark deel van uitmaakt. Ook zijn hier resten van de geschiedenis van de stad te zien. De eerste trekvaart uit de Gouden Eeuw bijvoorbeeld, en de oudste spoorlijn van Nederland, en de Westergasfabriek. En wel vier volkstuinparken: Groote Braak, De Bretten, Nut & Genoegen en Sloterdijkermeer.