Biogas

Van afval naar energie: zo werkt de circulaire economie

Op deze plek sta je middenin de nieuwe, circulaire economie. Hier brengen we namelijk bedrijven bij elkaar die elkaars afval- en reststromen gebruiken om er iets nieuws van te maken. Zo verandert hier bijvoorbeeld oud frituurvet in biodiesel. En GFT-afval in biogas.

Het resultaat is een economie waarin bedrijven kringlopen vormen met elkaar, waarbij reststoffen telkens weer opnieuw worden gebruikt en niet op een afvalberg terechtkomen. Dat is waar we naartoe willen in de haven. Daarom vind je hier AEB Amsterdam, NOBA, Rotie, Orgaworld en Biodiesel Amsterdam bij elkaar. Allemaal bedrijven die afval verwerken tot energie. 

En dat is nodig ook, want er komen steeds meer inwoners, bezoekers en bedrijven bij. Dat betekent ook meer woningbouw, verkeer en energie - en weer meer afval. Dat is een uitdaging, maar wij zien het als een kans. Want waar komen ál die stromen bij elkaar? Hier, in de haven. Als we deze ketens op elkaar aansluiten, hebben we straks geen afval meer en altijd genoeg grondstoffen.