Tijdelijk aangepast vaarwegprofiel 1e (westelijke) Coentunnel

Period: 
donderdag, 27 juni, 2019 - 13:57
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De plaatsvervangend directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Het vaarwegprofiel van het Noordzeekanaal ter hoogte van de 1e (westelijke) Coentunnel, is ernstig verontdiept tot diepte NAP-15,0m met een bodembreedte van 40m in de as van de vaarweg. Daarom wordt met ingang van 27 juni 2019 in overleg met Rijkswaterstaat, Port of Amsterdam en het Centraal Nautisch Beheer ter plaatse een tijdelijke diepgangbeperking ingesteld.

Het bovenstaande betekent voor de scheepvaart met ligplaatsen oostelijk van de 1e Coentunnel, rekening houdend met een waterdiepte: NAP-15,0m, Kanaalpeil: NAP-0,4m, UKC:  ≥1,0m,  Squat: ca. 0,1m en diepgangstoename door saliniteitsafname in het Noordzeekanaal, de volgende maximale diepgangen:

  • 13,2m s.w. (inkomend naar Mercurius- en Vlothaven) en 13,5m f.w. (uitgaand naar zee).

Er worden op zeer korte termijn acties uitgevoerd om het vaarwegprofiel te herstellen waardoor de diepgangbeperking kan worden opgeheven.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operaties op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De plaatsvervangend directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens plaatsvervangend Rijkshavenmeester

 

J.W. Husslage

 

Announcement number: 
2019/25