Richtlijnen bijzonder transport

Period: 
vrijdag, 24 mei, 2019 - 11:22
Area: 
IJmuiden

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied kan in mandaat namens de directeur-generaal Rijkswaterstaat, op basis van het mandaatbesluit van 19 maart 2013 met nummer RWS-2013/15400/NW136582 voor bijzonder transporten vergunningen verlenen.

Onderstaand treft u, met oog op het verlenen van vergunningen ten aanzien van bijzondere transporten, de richtlijnen die de directeur openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer hanteert bij de toets van aanvragen.

Richtlijnen bijzonder transport

 • Geldende wet- en regelgeving is leidend;
 • Alle loodsplichtige slepen in het CNB gebied worden aangemerkt als een bijzonder transport;
 • Alle loodsplichtige duwcombinaties met daaraan vastgekoppeld een sleepboot, ongeacht of deze kracht uitoefent of niet, worden aangemerkt als een bijzonder transport;
 • Een bijzonder transport dat niet loodsplichtig is dat door de sluizen of tussen de pieren vaart dient gebruik te maken van geschikte sleepboten met een schipper met voldoende ervaring met het varen rond en in het sluizencomplex en de communicatie met loodsen;
 • Elk bijzonder transport dient gebruik te maken van geschikte sleepboten met een schipper met voldoende ervaring met het varen rond en in het sluizencomplex en de communicatie met loodsen bij de sluispassage;
 • De maximale lengte van de sleepboten bedraagt 35 meter met voldoende vermogen en goede manoeuvreereigenschappen. Dit wordt per bijzonder transport beoordeeld;
 • Een duwcombinatie hoeft niet te worden aangemerkt als een bijzonder transport, tenzij de karakteristieken van de duwcombinatie in relatie tot het vaargebied dit vereisen;
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van een onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat de geplande sleepboten geschikt zijn en dat de bemanning beschikt over voldoende ervaring. Onderstaande vragen dienen te worden beantwoord en de antwoorden spelen een belangrijke rol bij het besluit dat de directeur CNB neemt op de aanvraag;
 • Welke bemanning wordt verantwoordelijk voor het verslepen van het bijzonder transport?;
 • Hoe vaak heeft de bemanning bijzonder transport versleept door het sluizencomplex te IJmuiden? Indien er geen ervaring is in het verslepen van bijzondere transporten in IJmuiden vernemen we graag hoe vaak andere sluizen met bijzonder transport zijn aangedaan;
 • Wat is de lengte van de sleepboten en welk vermogen en welke manoeuvreereigenschappen hebben deze?;
 • Op welke wijze embarkeren de loodsen het vaartuig?.
 • Op ieder bijzonder transport wordt toezicht gehouden door DHM;
 • Voor ieder bijzonder transport geldt de procesflow aanvraag vergunning bijzonder transport.

Heeft u vragen over deze Basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operaties op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester

Namens de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat

 

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2019/21