Passages Middensluis IJmuiden tijdens stremming Noordersluis (basijn 11/2019)

Period: 
maandag, 8 april, 2019 (Hele dag) tot vrijdag, 10 mei, 2019 (Hele dag)
Area: 
IJmuiden sluis

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Tijdens de stremmingen van de Noordersluis IJmuiden worden de passages van zowel zee- als binnenvaart door de Middensluis in de periode 8 april 2019 tot 10 mei 2019, gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, als volgt verruimd:


Zeeschepen met afmetingen genoemd in bovenstaande tabel en een DWT >10.000 ton, maken conform basijn 32/2017 gebruik van een sleepboot; voor de schepen welke door de Middensluis passeren, is het onderstaande van toepassing:

  • Voor de overige scheepvaart is om veiligheidsredenen een ‘vrij van kosten’ sleepboot beschikbaar in het Middenbinnentoeleidingskanaal ter hoogte van het Westelijk sluishoofd van de Nieuwe zeesluis;
  • Schepen met afmetingen genoemd in de tabel, die zijn voorzien van een actieve boegbesturing, maken vrijwillig gebruik van de beschikbare sleepboot;
  • Schepen met afmetingen genoemd in de tabel, die niet voorzien zijn van actieve boegbesturing, maken verplicht gebruik van de beschikbare sleepboot;
  • De communicatie tussen het betreffend schip en de eventueel assisterende sleepboot vindt plaats op VHF-6, VHF-8 of VHF-22;
  • Schepen met kleinere afmetingen dan in de tabel genoemd, kunnen zonder aanvullende maatregelen of sleepbootgebruik, de Middensluis passeren;
  • De directeur van het Centraal Nautisch Beheer kan met betrekking tot de veiligheid deze verruiming intrekken of aanvullende maatregelen instellen.

Voor de scheepspassages door de Middensluis blijven de eerder genomen maartregelen van kracht:

  • De dwarswindcomponent voor schepen uit bovenstaande tabel, blijft gehandhaafd op 5bft (zie onderstaande figuur). Hiervoor is de windmeting op het bedieningsgebouw Middensluis leidend.

 

  • De vaarsnelheid in het Middenbinnentoeleidingskanaal blijft maximaal 4 knopen (7½km/uur);
  • Er wordt ad-hoc loodsplicht opgelegd aan zeeschepen die van loodsplicht zijn vrijgesteld, zoals Verklaring-, Ontheffingshouders en schepen uit het register Kleine Zeeschepen wanneer deze door de Middensluis worden geschut. Deze ad-hoc loodsplicht geldt voor een van loodsplicht vrijgesteld schip op één inkomende- en één uitgaande reis.

Het CNB registreert deze ad-hoc loodsplicht in het Verkeer begeleidende informatie systeem;

 

De volgende maatregel is ingetrokken: 

  • Ten behoeve van vlotte passages, wordt het verbod van ontmoetingen tussen schepen in het Middenbinnentoeleidingskanaal ingetrokken;

De passageverruiming door de Middensluis blijft vooralsnog van kracht gedurende de stremmingen van de Noordersluis.


Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operaties op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

M.F. van de Kerkhof

 

 

Announcement number: 
2019/13