Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018

Period: 
maandag, 1 januari, 2018 - 00:30
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Per 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven Havenafvalplan in het Noordzeekanaalgebied:

GT-maat zeeschip

Milieuheffing

≤ 3000 GT

€105 + 0,06 * GT-maat (afgerond op hele €)

≥ 3001 GT

€225 + 0,02 * GT-maat (afgerond op hele €

en maximaal €580)

Milieuheffing:

 

Zeeschepen die uitsluitend op gasolie, dieselolie of LNG varen, kunnen een korting van 50% aanvragen op de milieuheffing.

Afgifterecht scheepsafval:

*Maximaal 6 m3.

De voorwaarden blijven ongewijzigd en zijn te lezen via de volgende link:

https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/tarieven-en-afgi...

Voor vragen kunt u terecht bij: scheepsafval@portofamsterdam.com

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2017/56