Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven

Period: 
dinsdag, 7 maart, 2017 - 09:30
Area: 
Amsterdam

Basijn Nr. 13 / 2017

De Havenmeester van Amsterdam tevens directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:

In verband met de goede ordening en efficiënt gebruik zijn de kades in de Amsterdamse haven uitsluitend bestemd als ligplaats voor actieve handels- en passagiersvaart, dienstbaar aan havenactiviteiten. Er is geconstateerd dat niet alle schepen op de juiste manier gebruik maken van de ligplaatsen. Hierdoor moeten andere schepen elders een ligplaats zoeken. Het Havenbedrijf Amsterdam zal daarom meer gericht strafrechtelijk handhaven op het juiste gebruik van de ligplaatsen.

Met het juist gebruik van de ligplaatsen wordt onder andere bedoeld: schepen die vracht of passagiers vervoeren of schepen die kortstondig gebruik maken van kades voor bijvoorbeeld wachten op lading, het op- of afstappen van passagiers, het innemen van brandstof of het gebruik voor het voldoen aan de wettelijk verplichte vaar- en rusttijden. Wanneer de activiteit beperkt is tot de activiteiten als hiervoor vermeld, is geen ligplaatsvergunning van de havenmeester nodig.

Wil een vaartuig voor een geoorloofde watergebonden activiteit langer dan 7 dagen gebruik maken van de kade of steiger in de Amsterdamse haven, dan dient de schipper/eigenaar een ligplaatsvergunning voor bedrijfsvaartuigen bij de havenmeester aan te vragen.

Dit is zo geregeld in de plaatselijke verordeningen: artikel 3.2 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en artikel 2.4.1 van de Verordening op het binnenwater 2010.

Gebruik en watergebonden activiteit

Bij het gebruik van een ligplaats moet sprake zijn van een watergebonden activiteit, of het nu gaat om de actieve handels- en passagiersvaart of om activiteiten waarvoor de schipper/eigenaar een ligplaatsvergunning moet aanvragen. Een watergebonden activiteit is een activiteit die alleen op het water plaats kan vinden en dus niet ook op het land. De activiteiten waarvoor het schip nodig is, staan centraal, die vormen het belangrijkste onderdeel van  alle activiteiten die het schip uitvoert.

Een riviercruise waarbij een schip een vaartocht maakt en kortstondig Amsterdam aandoet, en het bezoek aan en verblijf in Amsterdam deel uitmaakt van de vaartocht/ cruise, is een voorbeeld van een watergebonden activiteit. De vaartocht (watergebonden) staat centraal, daar gaat het om. Het afmeren door deze riviercruiseschepen moet men melden bij de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam. Een cruiseschip moet een kade of steiger reserveren van het Havenbedrijf. Let wel: het reserveren van een ligplaats is niet het verlenen van een ligplaatsvergunning!

Geen watergebonden activiteit

Activiteiten die het water niet nodig hebben om als zodanig te kunnen functioneren en dus ook op het land kunnen plaatsvinden, zijn niet-watergebonden. Het enkele feit dat een activiteit is aangepast aan het water, leidt er nog niet toe dat de activiteit zelf watergebonden is. Arrangementen waarbij duidelijk is dat het verblijf in Amsterdam centraal staat en het varen ondergeschikt is zijn niet watergebonden en dus niet toegestaan. Een voorbeeld hiervan is een arrangement dat ‘Overnachten op het water’ aanbiedt. Deze activiteit lijkt watergebonden omdat ze op een schip plaatsvindt, maar de activiteit, het overnachten kan ook plaatsvinden op het land.

Ander voorbeeld van een niet watergebonden activiteit is het geven van een toneelvoorstelling met een watergebonden thema op een schip en het dienstdoen van het schip als werkplaats voor theater en andere culturele activiteiten.

Schepen die dergelijke activiteiten uitoefenen, houden ligplaatsen bezet die zijn bestemd voor andere binnenvaartschepen. Zij moeten doorvaren om elders, buiten de gemeente, een ligplaats te zoeken.

Handhaving

Niet watergebonden activiteiten zijn in strijd met de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 (verbod tot ligplaats nemen van een schip), het bestemmingsplan en lokale regelgeving.

Om aan ongewenste situaties een einde te maken is door het Havenbedrijf Amsterdam en de stadsdelen besloten om actief strafrechtelijk te handhaven.

 

Heeft u vragen over deze Basijn, dan kunt u contact opnemen met Jaap Nab, Divisie Havenmeester, via jaap.nab@portofamsterdam.nl of 06 8364 6861.

Deze Basijn vervangt basijn CNB 44/2016.

 

De havenmeester tevens directeur Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied,

 

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2017/13