Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied

Period: 
dinsdag, 1 augustus, 2017 - 09:00
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Per 1 augustus 2017, of zoveel eerder als mogelijk, is er een duwbakken wachtplaats gerealiseerd op het Afgesloten IJ in het Oostelijk Havengebied. Het betreft hier een wachtplaats van twee sets afmeerpalen voor zes geladen en voor zes lege bakken conform tekening N0328_v11. Het ankeren van duwbakken is niet langer toegestaan.

De route van en naar deze wachtplaats dient te gebeuren middels de op tekening N0328_v11 aangegeven wijze en na melding op marifoonkanaal 66 bij Post Schellingwoude.

Het realiseren van deze wachtplaats is tot stand gekomen in overleg tussen Stadsdeel Oost, vertegenwoordigers van de bewoners van de Suriname- en de Sumatrakade en het Havenbedrijf. De uitkomst van dit overleg is vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst is zowel het gebruik van het water door binnenvaartwachtplaatsen als mede de belangen van de bewoners vastgelegd.

Heeft u vragen over deze Basijn dan kunt u contact opnemen met de Manager Operatie 020-5234692.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2017/38