Beleidsregels oplopen bovenmaatse schepen door zeevaart Noordzeekanaal gebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven

Period: 
vrijdag, 28 juni, 2019 - 13:50
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De plaatsvervangend directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens plaatsvervangend Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Het oplopen van een bovenmaats schip in de op- of afvaart door zeevaart in het gebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven dient zo veel mogelijk vermeden te worden.

Binnen buiten schepen worden ook onder de categorie zeevaart gerekend. Na aanleiding van eerdere incidenten waarbij kleinere zeevaart door zuiging in aanraking kwam met het Bovenmaatse schip vestigen we de aandacht op de richtlijn voor het Noordzeekanaal ”Oplopen bovenmaatse schepen Nee - Tenzij“

In bovengenoemd gebied geldt dus dat een bovenmaats schip niet opgelopen mag worden door zeevaart TENZIJ.

Waarbij Tenzij staat voor:

  • DE VTSO geeft aan het schip dat wil oplopen duidelijk aan wat de diepgang is van het schip is dat hij wil oplopen en de verkeersituatie, alvorens hem in de stand-by te zetten om medewerking te gaan vragen bij het bovenmaatse schip dat opgelopen wordt.
  • De loods op het bovenmaatse schip dient te verklaren of hij medewerking kan en wil verlenen. Medewerking kan zijn in de vorm van vaart minderen en of uit de as van het vaarwater varen. Dit zal afhankelijk zijn van het type schip, de diepgang en de afmetingen.
  • Indien de loods aan boord van het bovenmaatse schip  medewerking kan en gaat verlenen dient hij dit duidelijk te communiceren aan de VTSO. Hij moet dan aan de VTSO de aard van de medewerking aangeven.  De VTSO kan in dat geval indien de verkeerssituatie dit toelaat informeren dat oplopen toegestaan is.
  • Indien de loods aan boord van het bovenmaatse schip geen medewerking kan verlenen, dient hij dit duidelijk aan de VTSO te communiceren, de VTSO geeft dan aan dat er niet opgelopen kan worden. Ook als  VTSO  problemen voorziet met de verkeerssituatie  mag er niet opgelopen worden. De VTSO dient dit duidelijk te communiceren.

In de afweging dient meegenomen te worden dat de tijdwinst bij het oplopen in dit gebied maar zeer beperkt is.

In het gebied Oost van de monding Afrikahaven en in de Velserkom gelden dezelfde richtlijnen. Door de aard van het vaarwater en doordat bovenmaatse schepen hier vaak sleepboten vastmaken zal er eerder gelegenheid zijn om veilig op te lopen, ook hier zijn een duidelijke communicatie en goede  afspraken belangrijk.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operaties op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De plaatsvervangend directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens plaatsvervangend Rijkshavenmeester

J.W. Husslage

Announcement number: 
2019/26