Bekendmaking besluit aanwijzing tijdelijk oliehavengebied

Period: 
donderdag, 23 januari, 2020 - 00:01
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:

In de haven van Amsterdam zijn zogenaamde oliehavengebieden aangewezen. De coördinaten van de oliehavengebieden zijn door de havenmeester van Amsterdam aangegeven in een besluit welke behoort bij de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019. De ligging van de oliehavengebieden is aangegeven in de bij het besluit behorende kaart. Door recente ontwikkelingen met betrekking tot het LNG- bunkeren van tankschepen dient het oliehavengebied in de Amerikahaven tijdelijk te worden aangepast. Het betreffende gebied is alleen oliehavengebied indien hier een tanker is afgemeerd.

Tankers welke onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen laden, lossen of vervoeren vormen vanwege de gevaarseigenschappen van die ladingen een apart risico in de haven. Om dit risico te beperken kunnen op basis van artikel 5.1 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 zogenaamde oliehavengebieden aangewezen worden waarin deze schepen ligplaats moeten nemen. Voor de overige scheepvaart is het verboden om in een oliehavengebied af te meren dan wel te varen, tenzij men hiervoor een ontheffing van het College van B&W (in mandaat de directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied) heeft. Vanwege o.a. het LNG-bunkeren van tankschepen dient het oliehavengebied in de Amerikahaven ter hoogte van de Groene Kade tijdelijk te worden aangepast. De oliehavengebieden worden d.m.v. coördinaten in het besluit 2020/01 aangegeven. Het tijdelijk oliehavengebied en de bijbehorende coördinaten zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende oliehavenkaart. Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd.
 

De bij deze wijziging zijnde kaart is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/baors-en-besluit... Hier bevindt zich de link naar het besluit 2020/01 en de bijbehorende kaart.
 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens Rijkshavenmeester,

J.H.M. Mateyo

Announcement number: 
2020/03