Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld alsmede aanwijzen van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen

Period: 
vrijdag, 9 november, 2018 - 09:18
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De havenmeester van Amsterdam, maakt het volgende bekend:

In de haven van Amsterdam arriveren jaarlijks zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld. Voor het ligplaats nemen en de afhandeling van deze zeeschepen is een plan van aanpak van kracht. Het huidige plan dateert uit 2012. Door voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen en veranderingen dient dit plan te worden aangepast.

De bulklading in vaste vorm aan boord van zeeschepen die in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld kan bij aankomst in de haven van Amsterdam onvoldoende vrij zijn van ontsmettingsmiddelen. Vanuit het oogpunt van veiligheid en milieu in de haven gelden voor het ligplaats nemen, alsmede voor het uitvoeren van operationele handelingen in deze situatie, voorschriften uit het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012. Hierin staat onder andere dat:

•           voor het uitvoeren van bedoelde operationele handelingen aan boord van deze zeeschepen er een door een gassingsleider opgesteld plan van aanpak dient te zijn, en;

•           dit plan van aanpak goedgekeurd dient te zijn door de havenmeester.

De havenmeester van Amsterdam heeft op 5 november een nieuw plan van aanpak (gedateerd 23 oktober 2018) opgesteld en goedgekeurd. Tegelijkertijd heeft de havenmeester van Amsterdam ligplaatsen aangewezen waar schepen waarin lading is overgeslagen die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen ligplaats mogen nemen.

Dit is aangegeven in het besluit 043 / RHN / 2018. De ligplaatsen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 

Het van kracht zijnde besluit met het plan van aanpak en het aanwijzingsbesluit van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen en de bijbehorende kaart is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/baors-en-besluiten#Besluiten

Hier bevindt zich de link naar het besluit met de bijbehorende kaart (Besluit RHN 2018 43 – (met plattegrond)).

De havenmeester van Amsterdam,

 

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2018/41