Aanpassingen in besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag en besluit aanwijzing brandstoffen waarvoor een vergunning geldt om te bunkeren/debunkerverbod

Period: 
maandag, 3 februari, 2020 - 10:49
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend,

In verband inhoudelijke omissies in bovengenoemd besluiten zijn deze besluiten aangepast. In het besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag is tevens in artikel 2 en 3 onder IV in het besluit toegevoegd dat de melding per marifoon op het daartoe bestemde kanaal kan geschieden. In het besluit aanwijzing brandstoffen waarvoor een vergunning geldt om te bunkeren/debunkerverbod is bij gelet op de bepaling uit de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 opgenomen waarop het debunkerverbod is gebasseerd. Voor het overige blijfven deze besluiten ongewijzigd.

De van kracht zijnde besluiten zijn op te vragen bij de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied of te vinden via een link op de internetsite van Port of Amsterdam,  https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/baors-en-besluit...

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens Rijkshavenmeester,

J.H.M. Mateyo

Announcement number: 
2020/04