Aanpassing Oliehavengebied

Period: 
woensdag, 1 mei, 2019 - 13:29
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De havenmeester van Amsterdam, maakt het volgende bekend

In de haven van Amsterdam zijn zogenaamde oliehavengebieden aangewezen. De coördinaten van de oliehavengebieden zijn door de havenmeester van Amsterdam aangegeven in een besluit welke behoort bij de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. De ligging van de oliehavengebieden zijn aangegeven in de bij het besluit behorende kaart. Het oliehavengebied is voor het laatst gewijzigd in juli 2018. Door onder meer recente ontwikkelingen in de haven dient het oliehavengebied te worden aangepast.

Tankers welke onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen laden en lossen vormen vanwege de gevaarseigenschappen van die ladingen een apart risico in de haven. Om dit risico te beperken kunnen op basis van artikel 3.11 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 zogenaamde oliehavengebieden aangewezen worden waarin deze schepen ligplaats moeten nemen. Voor de overige scheepvaart is het verboden om in een oliehavengebied ligplaats te  nemen dan wel te varen, tenzij men hiervoor een ontheffing van het College van B&W heeft. De oliehavengebieden worden d.m.v. coördinaten in het besluit 039 / RHN / 2019 aangegeven. De oliehavengebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende oliehavenkaart.

Het doel van de oliehavengebieden is om de veiligheid bij het laden en lossen van onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen te waarborgen. Door recente ontwikkelingen in de Amerika- en Australiëhaven, de Carel Reyniersz-, Usselincx- en Jan van Riebeeckhaven zijn het oliehavengebied en de bijbehorende kaart aangepast. Deze ontwikkelingen betreffen de vestiging van een bedrijf in de Amerikahaven waar schepen LNG kunnen bunkeren en de vestiging van niet-oliehavengebied gebonden bedrijven in de Australiëhaven, de Carel Reyniersz-, Usselincx- en Jan van Riebeeckhaven waardoor de oliehavengebieden in deze havens verkleind kunnen worden. Tevens is een tekstuele aanpassing van het oliehavengebied in de Coenhaven noodzakelijk, waardoor het gebied nu een correcte aanduiding heeft.

Het van kracht zijnde besluit is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via een link op de internetsite van Port of Amsterdam,  https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/baors-en-besluiten#Besluiten

Hier bevindt zich de link naar het besluit met het oliehavengebied en de bijbehorende kaart (Besluit RHN 2019 39 – oliehavengebied (met plattegrond)).

BASIJN 027/2018 komt hierbij te vervallen.

De havenmeester van Amsterdam,

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2019/18