Aanpassing Oliehavengebied

Period: 
vrijdag, 3 augustus, 2018 - 11:14
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De havenmeester van Amsterdam, maakt het volgende bekend:

In de haven van Amsterdam zijn zogenaamde oliehavengebieden aangewezen. De coördinaten van de oliehavengebieden zijn door de havenmeester van Amsterdam aangegeven in een besluit welke behoort bij de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. De ligging van de oliehavengebieden zijn aangegeven in de bij het besluit behorende kaart. Het oliehavengebied is voor het laatst gewijzigd in juli 2015. Door onder meer recente ontwikkelingen in de haven dient het oliehavengebied te worden aangepast.

Tankers welke onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen laden en lossen vormen vanwege de gevaarseigenschappen van die ladingen een apart risico in de haven. Om dit risico te beperken kunnen op basis van artikel 3.11 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 zogenaamde oliehavengebieden aangewezen worden waarin deze schepen ligplaats moeten nemen. Voor de overige scheepvaart is het verboden om in een oliehavengebied ligplaats te  nemen dan wel te varen, tenzij men hiervoor een ontheffing van het College van B&W heeft. De oliehavengebieden worden d.m.v. coördinaten in het besluit 041 / RHN / 2018 aangegeven. De oliehavengebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende oliehavenkaart.

Het doel van de oliehavengebieden is om de veiligheid bij het laden en lossen van onverpakte vloeibare ontvlambare ladingen te waarborgen. Door recente ontwikkelingen in de Afrika- en Mauritiushaven, de Petroleumhaven en de Amerika- en Texashaven zijn het oliehavengebied en de bijbehorende kaart aangepast. Deze ontwikkelingen betreffen uitbreiding van VOPAK Terminal Westpoort Amsterdam in de Afrika- en Mauritiushaven, de vestiging van Bek & Verburg, een niet oliehavengebied gebonden bedrijf in de Petroleumhaven alsmede een wijziging van het oliehavengebied in de Amerika- en Texashaven in verband met een verkeerde aanduiding van de coördinaten in een eerder aanwijzingsbesluit.

Het van kracht zijnde besluit is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V., https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/baors-en-besluit...

Hier bevindt zich de link naar het besluit met het oliehavengebied en de bijbehorende kaart (Besluit RHN 2018 41 – oliehavengebied (met plattegrond)).

BASIJN 020/2015 komt hierbij te vervallen.

 

De havenmeester van Amsterdam

M.F. van de Kerkhof

Announcement number: 
2018/27