Aanvraag vergunning Bijzonder transport in het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Voor het aanvragen van een vergunning Bijzonder transport dienen alle vragen te worden ingevuld.  Aanvragen kunnen in behandeling worden genomen indien de aanvraag minimaal drie werkdagen vóór de aanvang van het transport bij de Divisie Havenmeester aanwezig is.

Gegevens aanvrager

Samenstelling transport

meter
meter
meter
meter
meter

Veiligheidsafstand is de afstand tussen het vlak van de grootste inzinking en het daaraan evenwijdige vlak door het laagste punt, waar het schip niet meer als waterdicht wordt beschouwd (artikel 1 Binnenschepenbesluit)

Gegevens van de betrokken vaartuigen, inclusief betrokken sleep- en duwboten (indien van toepassing)
Naam vaartuig(en) en/of object(en)ENI- of IMO-nummer
Leidende sleep- of duwbootENI- of IMO-nummerVermogen (kW/pk)Trekkracht (ton)
Assisterende sleep- of duwbo(o)t(en)oot*ENI- of IMO-nummerVermogen (kW/pk)Trekkracht (ton)

Trajectgegevens

Vertrekpunt
NaamVerwachte vertrektijd of aankomsttijd
Eindpunt
NaamVerwachte vertrektijd of aankomsttijd
Bijlagen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Indien ja, voeg een kopie als bijlage toe
Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.