Wijziging betonning Buitenhaven IJmuiden

2021/11
From 02 Feb 2021
Area Regio - Velsen

Op 27 januari 2021 is in de Buitenhaven IJmuiden de NK 5 verlegd en de ZK 4 verlicht. De posities zijn opgegeven in het coördinatenstelsel WGS84.