Westhaven Waterland Terminal

011 / RHN / 2015
From 01 Feb 2015
Area Havenbekken - Westhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 19/06/2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie:

VCK Logistics Port Logistics
Waterland Terminal
Elbaweg 10
1044 AD Amsterdam