Westelijke wachtplaats Zuidertoeleiding kanaaldijk

2022/62
From 04 Oct 2022
Area Regio - Velsen

Waarschuwing voor het afmeren van geladen schepen op de 13 westelijke palen in het zuidertoeleidingskanaal langs de kanaaldijk:

Na een incident en na controle is gebleken dat de wrijfstijlen op de afmeerpalen die origineel op – 80 nap gemonteerd horen te zijn nu maar op -50 nap gemonteerd zijn.

Basijn 622022 nl.pdf (pdf 114kb)