Werkzaamheden op het afgesloten IJ ter hoogte van Centraal Station

2020/33
From 20 Jul 2020
Area Gemeente - Amsterdam

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Ten behoeve van de aanleg van een aanvaarbescherming, fietsenstalling en een boulevard ter hoogte van het Centraal Station, aan de zuidzijde t.h.v. Centraal Station, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

a. Sonderingswerkzaamheden en sloopwerkzaamheden waterplein oost (hinderklasse 1)

 • 20 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 sonderingswerkzaamheden uitgevoerd door het vaartuig GSNED 17. Het betrokken vaartuig zal stand by op het blokkanaal zijn en tevens de voorgeschreven verlichting en dagmerken conform het BPR voeren.
 • Tevens zullen er in deze periode de stempels en damwanden van waterplein oost verwijderd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de inkassing en oost van waterplein oost, op ca 25 mtr van de vaarweg

b. Proefpalen (hinderklasse 1)

 • 5 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2020 aan de zuidzijde t.h.v. Centraal Station, proefboringen uitgevoerd. Ter plaatse wordt een werkgebied ingesteld waarbij de vaarweg met 20 mtr wordt versmald (zie bijlage werkgebied).
 • Gevolgen voor de scheepvaart:
  • de vaarweg zal aan de zuidzijde tijdelijk worden versmald met 25 mtr
  • instelling van een werkgebied, dit werkgebied zal worden aangegeven met gele tonnen voorzien van topteken A1
  • het bevaren van het werkgebied is door derden verboden behalve voor de pont van het IJpleinveer
  • op de kop van steiger 14 en het Stenen Hoofd zal de vaarwegversmalling middels BPR borden worden aangegeven. Ter verduidelijking van de situatie zal op de kop van steiger 14 een matrixbord worden geplaatst dat een verlichte pijl zal tonen, aangevuld met een verlicht onderbord met de tekst “pas op vaarwegversmalling"
  • er wordt een verbod ingesteld op het veroorzaken van hinderlijke golfbeweging, deze wordt met een bord aangegeven op de kop van steiger 14

c. Aanleg fietsenstalling, aanvaarbescherming en aanpassing van Pier 10 en steiger 14

 • mei 2021 tot oktober 2022 zullen de werkzaamheden voor het aanleggen van een fietsenstalling en aanvaarbescherming duren

Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:

 • verplaatsing van de zuidelijke IJplein aanlanding naar een tijdelijke aanlanding oost van waterplein oost (hinderklasse 1)
 • deels slopen en uitbreiden van waterplein oost
 • aanbrengen van boorpalen voor de fietsenstalling  (hinderklasse 1)
 • invaren van de elementen voor de fietsenstalling (hinderklasse 3)
 • afbouwen van de fietsenstalling (binnen- en buitenzijde) en boulevard
 • aanbrengen van de aanvaarbescherming (hinderklasse 1)
 • sloop van het fietsenplatform bij steiger 14
 • uitbreiden van steiger 14  en pier 10 (hinderklasse 1)

Berichtgeving per fase van het project.

 • Ruim voor aanvang van de werkzaamheden in de diverse fasen, zal er een basijn per fase worden uitgegeven.

Gevolgen voor de scheepvaart

Gedurende de periode van 4 mei 2021 tot en met eind oktober 2022 zijn de gevolgen voor de scheepvaart:

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,

J.H.M. Mateyo