Werkzaamheden in de Mercuriushaven

2022/37
From 29 Aug 2022 until 10 Oct 2022
Area Havenbekken - Mercuriushaven

De ligplaats Mercuriushaven, boeien Noord, is van 29 augustus 2022 tot en met 10 oktober buiten gebruik voor alle scheepvaart.

Basijn 372022 nl.pdf (pdf 155kb)